தேட தட்டச்சு செய்யவும்

வெபினார் படிக்கும் நேரம்: 3 நிமிடங்கள்

"உரையாடல்களை இணைத்தல்" தொடர் அமர்வு இரண்டின் மறுபரிசீலனை

Historical Overview of Adolescent and Youth Reproductive Health

ஜூலையில் 29, Knowledge SUCCESS and FP2020 hosted the second session in our new webinar series, “உரையாடல்களை இணைக்கிறது”—a series of discussions on adolescent and youth reproductive health. Missed this webinar? You can follow the links below to watch the recording and register for future sessions.

Jane Ferguson, MSW, MSc, was the featured speaker for this second “Connecting Conversations” session, “A Historical Overview of Adolescent and Youth Reproductive Health.” This session discussed themes touched upon in our first session—which highlighted the transformative power of adolescence as a life stage—and provided an important lens through which to understand adolescent and youth reproductive health policy and programming.

Currently an international consultant on adolescent health and development, செல்வி. Ferguson worked at the cutting edge of developments in the field of adolescent health for over 30 years with the World Health Organization (WHO) in Geneva. Her experience spans policy, technical guidelines, research agendas, and program support on a variety of issues including reproductive health, எச்.ஐ.வி, and adolescent girls. Her rich insights and knowledge helped provide an important cornerstone as we continue with our first series module on a foundational understanding of adolescent development and health.

செல்வி. Ferguson reviewed a timeline of global adolescent health events and publications since 1985, and showed a short World Health Organization (WHO) video: Health for the World’s Adolescents. Walking us through the history of international reports and guidelines that shaped global and country-level adolescent health programming over the last 50 ஆண்டுகள், செல்வி. Ferguson highlighted the critical role played by young people in health and development. She also stressed the importance of addressing both individual and structural issues that affect the health and wellbeing of adolescents.

Watch Now: 05:00-20:50

Écouter Maintenant: 05:00-20:50

For the majority of the session, I had a conversation with Ms. Ferguson, asking questions submitted by participants. In response to these questions, she discussed a range of issues, உட்பட: the most significant milestones and challenges faced in the field, monitoring and evaluation of adolescent reproductive health programs, increasing government support for adolescent reproductive health, meaningfully engaging youth in their own reproductive health programming, and integrating adolescent reproductive health with other areas of health care.

She ended the discussion by offering some salient advice for younger professionals: She reminded us that we have already made huge progress and encouraged us to “build on success” as we continue to strive for improved adolescent reproductive health around the globe.

Watch Now: 20:50-55:50

Écouter Maintenant: 22:01-59:50

Jane Ferguson
Jane Ferguson discussing a historical overview of adolescent reproductive health during our second “Connecting Conversations” session on July 29.

இந்த அமர்வை தவறவிட்டேன்? பதிவைப் பாருங்கள்!

இந்த அமர்வை நீங்கள் தவறவிட்டீர்களா?? You can watch the webinar recording (available in both ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு) and get caught up before the next session on August 19, “How Social Norms and Cultural Practices Influence and Affect AYRH.”

About “Connecting Conversations”

“Connecting Conversations” is a series of discussions on adolescent and youth reproductive health—hosted by FP2020 and Knowledge SUCCESS. Over the next year, we will be co-hosting these sessions every two weeks or so on a variety of topics. You may be thinking, “another webinar?” Don’t worry—this is not a traditional webinar series! We’re using a more conversational style, encouraging open dialogue and allowing plenty of time for questions. We guarantee you will be coming back for more!

The series will be divided into five modules. Our first module, which started on July 15 and runs through September 9, is focusing on a foundational understanding of adolescent development and health. Presenters—including experts from organizations such as the World Health Organization, ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகம், and Georgetown University—will offer a framework for understanding adolescent and youth reproductive health, and implementing stronger programs with and for young people. Subsequent modules will touch on themes of improving young people’s knowledge and skills, providing services, creating supportive environments, and addressing the diversity of young people.

உரையாடல்களை இணைக்கிறது
சாரா வி. ஹார்லன்

பார்ட்னர்ஷிப் டீம் லீட், அறிவு வெற்றி, ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் சென்டர் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் புரோகிராம்கள்

சாரா வி. ஹார்லன், MPH, கிட்டத்தட்ட இரண்டு தசாப்தங்களாக உலகளாவிய இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் மற்றும் குடும்பக் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றில் சாம்பியனாக இருந்து வருகிறது. அவர் தற்போது ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் சென்டர் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் புரோகிராம்களில் அறிவு வெற்றி திட்டத்திற்கான கூட்டாண்மை குழு தலைவராக உள்ளார்.. அவரது குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்ப ஆர்வங்களில் மக்கள் தொகையும் அடங்கும், ஆரோக்கியம், மற்றும் சுற்றுச்சூழல் (PHE) மற்றும் நீண்டகாலமாக செயல்படும் கருத்தடை முறைகளுக்கான அணுகலை அதிகரிக்கும். குடும்பக் கட்டுப்பாடு குரல்கள் கதைசொல்லல் முயற்சியின் இணை நிறுவனர் ஆவார் (2015-2020) மற்றும் பல வழிகாட்டிகளின் இணை ஆசிரியர், சிறந்த திட்டங்களை உருவாக்குதல் உட்பட: உலகளாவிய ஆரோக்கியத்தில் அறிவு மேலாண்மையைப் பயன்படுத்துவதற்கான படிப்படியான வழிகாட்டி.

4.9கே காட்சிகள்
மூலம் பகிரவும்
இணைப்பை நகலெடுக்கவும்