தேட தட்டச்சு செய்யவும்

தகவல்கள் படிக்கும் நேரம்: 5 நிமிடங்கள்

2020: ஒரு தழுவல் க்ராஷ் கோர்ஸ்

Using StoryMaps to share family planning program adaptations


IBP Network partners are using StoryMaps to visualize the trials and tribulations of a pandemic year in family planning.

This post was originally published on the Research for Scaleable Solutions (R4S) blog.

We adapted how we work, how we interact, and how we do just about everything in 2020. Family planning is no exception. Across the globe, family planning programs are continually adapting to the austere circumstances of COVID-19. Lockdowns and social distancing make it difficult to continue activities as planned. Overburdened health systems suffer shortages of health workers, hospital beds, and supplies. Hesitancy to visit health facilities and lack of information among providers and clients alike are creating barriers to care. These are just a few of the challenges.

Starting in May 2020, the COVID-19 and FP/RH Task Team, co-hosted by the IBP நெட்வொர்க், அறிவு வெற்றி, மற்றும் அளவிடக்கூடிய தீர்வுகளுக்கான ஆராய்ச்சி (R4S), set out to document unprecedented challenges and creative solutions in family planning during the pandemic. The task team collected information from partners about how they are adapting family planning activities via a spreadsheet and visualized these in an ArcGIS StoryMap. The map tells the story of the past year in family planning: paused activities, systems pushed to the brink. But next to each challenge, there’s the story of resilience. Programs pivoted to procure personal protective equipment (PPE) for community health workers and sent them door to door to dispel myths with tailored tools. Others adapted training content for virtual and hybrid platforms to provide instruction in self-injection and found new ways to reach target audiences online and over the phone.

In February 2021, we launched the ArcGIS StoryMap and analyzed the trends in a webinar alongside PSI, who presented the StoryMaps they used to track and visualize their programmatic adaptations to COVID-19 during the pandemic. You can read about some of the trends below. You can also explore the IBP network StoryMap and add to it via this form (இல் கிடைக்கும் ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு) if you have something you’d like to share. We hope you’ll find inspiration in these maps; each data point tells a story.

Click on the highlighted countries on the map to learn more about the digital adaptations. Use the links above to access the full features of the map.

What trends are we seeing in the ArcGIS StoryMaps?

சேவை விநியோகம்

For COVID-19 adaptations trends in FP service delivery, PSI and other IBP Partners are seeing:

 • An increase in last-mile service delivery approaches, using unconventional strategies (motorcycles, digital tools) to bring FP services closer to clients,
 • Use of digital platforms to support and train providers on COVID-19 prevention including mental health support groups, மற்றும்
 • Strategic selection of methods or provision of additional supplies to minimize travel to health facilities.

In Pakistan, Palladium trained providers on infection prevention and is integrating family planning into primary health care, including postpartum family planning.

In Zimbabwe, the Zimbabwe Association of Church-Related Hospitals (ZACH) started to provide multiple pill packs to ensure continuity of oral contraceptives among its clients.

Pathfinder and the Ministry of Health, alongside private sector partners, have launched training for central government trainers and NGO providers on self-injection of DMPA-SC that comply with COVID-19 travel and social distancing restrictions in Democratic Republic of Congo. They are:

 • facilitating small-group training sessions (5-10 participants/session),
 • providing distance training through teleconferences coupled with PATH’s online eLearning course, மற்றும்
 • implementing onsite training for some facility-based providers.

Prior to the pandemic, PSI’s Adolescent360 (A360) project in Nigeria had been targeting youth aged 15-19 with FP products and services through their free ‘hub and spoke’ facility model. As COVID-19 spread, the government-initiated lockdown prevented youth from travelling to access FP clinics. Funded by the Children’s Investment Fund Foundation (CIFF), A360 adapted by transforming spoke facilities into ‘mini hubs,’ by dedicating more youth-friendly days closer to young clients’ communities. The result: PSI saw an increase in young women (15-19), married and unmarried, adopting FP for the first time.

Social and Behavior Change

IBP partners and PSI are seeing adaptations to social behavior change programming that include:

 • Rapid adoption of social media (முகநூல், ட்விட்டர், Instagram) to promote FP demand creation and expand client reach,
 • Radio show and hotline FP/COVID-19 prevention integration messaging for women of reproductive age living in rural areas, மற்றும்
 • Community group engagement to diffuse COVID prevention messaging alongside FP messaging.

In Mali, Conseils et Appui pour l’Education à la Base (CAEB) modified large community health fairs to provide smaller education sessions about social distancing, provision of kits (handwashing kits, hydroalcoholic gel, soap, bleach, washable masks, முதலியன).

இருந்து 2015, PSI’s Social Enterprise (SE) in India has promoted FP self-care for young women through creative FP information social media campaigns. எனினும், the COVID-19 lockdown lowered demand for FP products and services in India. Funded by the Bill and Melinda Gates Foundation, SE India rapidly accelerated their digital strategy to better target women aged 18-30 with FP self-care information through artificial intelligence and chatbots. From July-November 2020, 9035 clients have interacted with the chatbot and 1512 e-referrals have been given.

To promote access to sexual and reproductive health services, particularly among adolescents and youth, and render the gendered impacts of COVID-19 more visible to community members and policymakers alike, Myanmar Partners in Policy and Research (MPPR) integrated information dissemination with material support, including the distribution of dignity kits containing health and hygiene supplies. They provided training to community-based organizations, community champions, and volunteers in the public health and social service sectors.

In Francophone West Africa, Breakthrough ACTION developed radio spots promoting confidence in FP methods and services, including calls to action to:

 • promote couple communication about FP,
 • obtain an extra supply of a chosen FP method if possible,
 • prepare for a conversation with a provider about FP method choices, மற்றும்
 • call existing hotlines that have information on FP methods.

A study from Breakthrough RESEARCH showed that exposure to the campaign is significantly associated with higher self-efficacy to speak to one’s partner about family planning and greater intention to get information about family planning from a nearby health center.

வக்காலத்து

For adaptation trends in advocacy for family planning, IBP partners and PSI are experiencing new government partnerships, technical working group leadership opportunities and FP taskforce developments.

In Nigeria, the Balanced Stewardship Development Association (BALSDA) is developing knowledge products to engage policymakers, சேவை வழங்குபவர்கள், and community gatekeepers.

HP+ is coordinating Family Planning Committee meetings in Madagascar to address declining use of family planning services since the beginning of the pandemic and to ensure the supply chain for contraceptives.

IntraHealth International is providing technical assistance to the Burkinabe government for the adaptation of the WHO Essential services guide into a national services continuity plan. They are drafting six technical briefs to operationalize the national continuity plan at sub-national and facility level and have shared these with the West African Health Organization and other regional platforms to facilitate similar work in other countries across Francophone West Africa.

Using StoryMap Insights

After the webinar presentations, participants engaged in a rich discussion. Several questions emerged about the measurement of adaptations – highlighting the importance of sharing indicators and what does not work alongside what does. The IBP StoryMap includes indicators when those were shared and the next iteration of the map will include whether partners plan to continue the adaptation or not and link out to formal evaluations, when these are available. Several participants noted interest in creating a similar map for adaptations in reproductive health.

These are just a few of the adaptations and activities highlighted in the ArcGIS StoryMaps. We intend to use this as a living tool to reflect the resilience and commitment among the family planning community and continue to collect new entries via a Google form (இல் கிடைக்கும் ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு). We also hope that it will foster direct peer-peer learning and exchange. Contact information has been shared for each entry, so reach out for more information to support adaptation and replication of best practices.

2020: ஒரு தழுவல் க்ராஷ் கோர்ஸ்
சாரா பிரிட்டிங்ஹாம்

தொழில்நுட்ப அதிகாரி, அளவிடக்கூடிய தீர்வுகளுக்கான ஆராய்ச்சி, FHI 360

Sarah Brittingham serves as a technical officer in the research utilization unit at FHI 360. Her current portfolio is centered around expanding access to family planning and sexual and reproductive health information and services through digital technologies and self-care. Before focusing her career on family planning and reproductive health, Sarah managed an intercountry adoption agency, served as a home visitor to new mothers, and taught sex ed to youth. She earned her MPH at the University of North Carolina at Chapel Hill and her MA in Development Studies at the International Institute of Social Studies in The Hague, the Netherlands.

அமேயா சன்யால்

Fellow, FHI 360

Ameya is an undergraduate student at Duke University studying Global Health and Psychology. Her research interests lie in improving adolescent mental and sexual reproductive health care. This past summer, she worked for FHI 360 as a 2020 Stanback Research Utilization Fellow. Beyond this fellowship, Ameya has interned with the National Library of Medicine and a sexual and reproductive health non-profit.

லோலா ஃப்ளோமென்

Technical Learning Consultant, பி.எஸ்.ஐ

Lola Flomen is a Technical Learning Consultant for PSI working on a range of research utilisation projects in their Sexual & Reproductive Health and Digital, ஆரோக்கியம் & Monitoring Departments. She received her B.A. in Global Public Health from the George Washington University.

நந்திதா தாட்டே

IBP நெட்வொர்க் முன்னணி, வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்

நந்திதா தாட்டே பாலியல் மற்றும் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறையில் உலக சுகாதார நிறுவனத்தில் உள்ள IBP நெட்வொர்க்கை வழிநடத்துகிறார்.. அவரது தற்போதைய போர்ட்ஃபோலியோ, ஆதார அடிப்படையிலான தலையீடுகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களைப் பரப்புவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் ஐபிபியின் பங்கை நிறுவனமயமாக்குவதை உள்ளடக்கியது., IBP துறை சார்ந்த பங்காளிகள் மற்றும் WHO ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இடையேயான தொடர்பை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் செயல்படுத்தல் ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சி நிரல்களை தெரிவிப்பதற்கும் அவர்களிடையே ஒத்துழைப்பை வளர்ப்பதற்கும் 80+ IBP உறுப்பினர் அமைப்புகள். WHO இல் சேருவதற்கு முன், நந்திதா USAID இல் மக்கள் தொகை மற்றும் இனப்பெருக்க சுகாதார அலுவலகத்தில் மூத்த ஆலோசகராக இருந்தார்., நிர்வகிக்கப்பட்டது, மற்றும் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் திட்டங்கள் மதிப்பீடு, ஹைட்டி மற்றும் மொசாம்பிக். நந்திதா ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் நிறுவனத்தில் எம்பிஎச் மற்றும் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் யுனிவர்சிட்டி ஸ்கூல் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் மூலம் தடுப்பு மற்றும் சமூக ஆரோக்கியத்தில் டாக்டர் பிஎச் பெற்றுள்ளார்..

கிறிஸ்டன் லிட்டில், முனைவர் பட்டம்

Sr. Strategic Research Advisor, பி.எஸ்.ஐ

கிறிஸ்டன் லிட்டில், முனைவர் பட்டம், is a Sr. Strategic Research Advisor at Population Services International (பி.எஸ்.ஐ) and lead of PSI's work on the Research for Scalable Solutions project.

15.1கே காட்சிகள்
மூலம் பகிரவும்
இணைப்பை நகலெடுக்கவும்