தேட தட்டச்சு செய்யவும்

ஆழமான படிக்கும் நேரம்: 5 நிமிடங்கள்

கோவிட்-19 தடுப்பூசி வெளியீடு பற்றிய பாடங்கள்

What can the vaccine rollout process teach the family planning and reproductive health community?

A conversation with டாக்டர். ஓட்டோ சாபிகுலி, FHI 360 இன் குளோபல் ஹெல்த் இயக்குனர், மக்கள்தொகை மற்றும் ஊட்டச்சத்து, included important lessons from the COVID-19 vaccine rollout. டாக்டர். Chabikuli discussed contributing factors—from lack of funding and manufacturing capacity to political will and vaccine acceptance—that have affected vaccination rates worldwide; how those same factors apply to family planning and reproductive health; and how other vaccine campaign approaches are relevant.

The global rollout of the COVID-19 vaccines, like the outbreak of the pandemic itself, is of indisputable significance to the provision of family planning and reproductive health services. In less than one year from the World Health Organization (WHO)’s declaration of a global pandemic—a record time for any vaccine—the rollout of COVID-19 vaccines commenced.

Despite this spectacular achievement and the stated commitment to global action, the rollout so far has been uneven, with some regions far ahead of others. Our World in Data shows massive regional differences in the proportion of the population that is fully vaccinated: More than 27% in North America, 20% in Europe, 10% in South America, 2.5% in Asia, மற்றும் 0.81% in Africa (from “Coronavirus (COVID-19) Vaccinations,” retrieved June 10, 2021).

What Drives the Difference?

Portrait of Dr. ஓட்டோ சாபிகுலி

Portrait of Dr. ஓட்டோ சாபிகுலி (via FHI 360)

டாக்டர். ஓட்டோ சாபிகுலி, Director of Global Health, Population and Nutrition at FHI 360, has been immersed in the COVID vaccine rollout, and spoke with Knowledge SUCCESS about what is behind these regional differences. டாக்டர். Chabikuli notes that a complex combination of factors—including lack of funding, limited global manufacturing capacity, weak political commitment, the state of pandemic preparedness, logistic and supply chain capacity, and vaccine acceptance and hesitancy—contributes to differences in rollout performance, which offer vital lessons for the family planning and reproductive health community.

“Since there is a limited pool of resources, countries will unavoidably shift critical resources needed for a successful mass vaccination campaign—especially health-care workers and logistics and supply chain [வளங்கள்]— away from basic services deemed non-urgent, such as Primary Health Care and family planning/reproductive health,” says Dr. Chabikuli. This would occur against a backdrop of an estimated 49 million women who already may have unmet need for contraception due to COVID-19 response-related challenges, leading to an additional 15 million unintended pregnancies according to data published by the Guttmacher Institute. Given that we know vaccination will be a multiyear effort, டாக்டர். Chabikuli predicts that the cumulative cost of continued disruption of basic services over many years will be unacceptably high if it is not mitigated.

“Knowing in advance that resources will be shifted to support vaccine rollout and basic services may be disrupted, countries should incorporate proactively mitigation measures to protect the most vulnerable,” Dr Chabikuli advises. “It is important that we adopt an integrated planning of resources from the beginning to limit or minimize disruption of vital family planning/reproductive health services as resources are urgently mobilized and dedicated to COVID-19 vaccine rollout.” A timely revision of policies and guidelines to include mitigation interventions, as appropriate—such as dispensing several months’ worth of family planning commodities to reduce the need for patients to the clinics for refills and delivering services, consultations, and education online—is important to such mitigation efforts.

Impact on Manufacturing

The COVID-19 vaccines rollout has affected the manufacture of vital family planning commodities. Although manufacturers have committed to maintaining production levels for contraceptives, the limited global manufacturing capacity and raw materials for COVID-19 vaccines threatens the ability of pharmaceutical companies like Pfizer to meet their contractual obligations of 2 billion doses by the end of 2021. டாக்டர். Chabikuli says that the potential revenue loss from defaulting on the COVID-19 contract is significant and that efforts to avoid that loss could affect family planning supplies. உதாரணத்திற்கு, Pfizer has made a business decision to stop manufacturing Depo Provera, the most commonly used injectable contraceptive in low- and medium-income countries (LMICs), until 2022. “This will negatively impact stock security of this contraceptive method in developing countries,” warns Dr. Chabikuli.

Tackling Inequalities

Very early in the pandemic, data emerged showing that COVID-19 exacerbates pre-existing inequalities in society. One study by McKinsey & Company established that COVID-19 does not create new inequalities but rather exacerbates existing, known inequalities (such as rural vs urban and formal vs informal settlement inequalities) in access to health services. டாக்டர். Chabikuli says that matters were not helped by the fact that stakeholders did not adjust for pre-existing inequalities when planning for the overall COVID-19 response. Inequalities that affect workers in high-risk, consumer-facing industries of LMICs—health care, teaching, childcare, hospitality services, and sales in crowded markets—disproportionately fall on women of reproductive age. “Increased unemployment and subsequent economic vulnerability among women add to the many barriers that they face when seeking family planning/reproductive health services in LMICs. It may be useful to include beneficiary representatives such as women in the planning and rollout teams,” Dr. Chabikuli counsels.

Vegetable vendors—most of whom are women—observe social distancing in a market in Kenya, April 2020. Image credit: World Bank / Sambrian Mbaabu, via Flickr Creative Commons
Vegetable vendors—most of whom are women—observe social distancing in a market in Kenya, ஏப்ரல் 2020. பட வரவு: உலக வங்கி / Sambrian Mbaabu, via Flickr Creative Commons

Messaging and Misconceptions

The rollout of COVID-19 vaccines has also witnessed gaps in messaging and communication, fuelling myths and misconceptions leading to vaccine hesitancy. The fact that pharmaceutical companies sought and received waivers from liability arising from vaccine side effects fueled suspicion that the scientific process would be rushed and safety concerns downplayed. Vaccination hesitancy—the delay in acceptance or refusal of vaccines, despite the availability of vaccine services—is influenced by factors such as complacency, convenience, and confidence. The same factors affect family planning: service providers have to contend with myths and misconceptions about contraceptives. டாக்டர். Chabikuli advises that science must take center stage in family planning and reproductive health messaging and communication, and practitioners must be deliberate and consistent in giving out information and countering misinformation. உதாரணத்திற்கு, he expounds, the frequent, almost daily, appearance of scientific authorities (such as U.S. top infectious diseases scientist, Prof. Anthony Fauci) in the media to field questions about, explain the science behind, and defend the rigor of the vaccine creation process was critical in countering COVID-19 vaccine misinformation.

Taking a Leaf from Childhood Vaccination Campaigns

டாக்டர். Chabikuli explains that there are technical and programmatic approaches from the WHO’s Expanded Program on Immunization (EPI) that can offer insight. He acknowledges the significant differences in the beneficiary populations of EPI (children under 5 years of age) versus the COVID-19 vaccine rollout (adults) and family planning/reproductive health (primarily women of reproductive age), which may make direct comparison difficult. எனினும், டாக்டர். Chabikuli explains that some of EPI’s approaches can be applied to other programs:

  • Microplanning (a process to ensure that services reach every community by identifying priority communities, addressing community-specific barriers, and developing workplans with solutions at the community level);
  • Use of data to guide management decisions, especially forecasting for family planning commodities and preventing stockouts;
  • Community engagement to support buy-in and ownership; மற்றும்
  • வக்காலத்து and stakeholder management.

These EPI approaches can be adopted in areas such as Gulu, northern Uganda, where use of contraceptives faces stiff resistance. Chabikuli observes that these approaches used in childhood immunization are extraordinarily powerful; for example, WHO-sponsored polio vaccination campaigns managed to convince warring parties in the Democratic Republic of the Congo (உள்ளே 1999), Afghanistan (உள்ளே 2001), and Syria (உள்ளே 2013), to observe cease-fires for the duration of vaccination campaigns.

The outbreak of the COVID-19 pandemic was unprecedented. It exposed significant gaps and opportunities in family planning and reproductive health programming. And now, it is clear, the rollout of the vaccines is providing equally significant lessons for family planning and reproductive health practitioners.

வார்டு செவிலியர்கள் மற்றும் மாணவர் செவிலியர்கள் ஹைட்டியில் உள்ள லா ஃபோசெட் ஹெல்த் சென்டரில் தடுப்பூசிகளை வழங்குகிறார்கள். பட வரவு: கரேன் கஸ்மாஸ்கி, MCSP மற்றும் Jhpiego, USAID Flickr ஃபோட்டோஸ்ட்ரீம் வழியாக.
பிரையன் முடேபி

பங்களிக்கும் எழுத்தாளர்

பிரையன் முதேபி ஒரு விருது பெற்ற பத்திரிகையாளர், வளர்ச்சி தொடர்பு நிபுணர், மற்றும் பெண் உரிமை பிரச்சாரகர் 11 பாலினம் பற்றிய உறுதியான எழுத்து மற்றும் ஆவணப்படுத்தல் அனுபவம், தேசிய மற்றும் சர்வதேச ஊடகங்கள் மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புகளுக்கான பெண்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் உரிமைகள் மற்றும் மேம்பாடு. மசோதா & மக்கள்தொகை மற்றும் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்திற்கான மெலிண்டா கேட்ஸ் நிறுவனம் அவரை அதன் "120 வயதிற்குட்பட்டவர்களில் ஒருவராக" பெயரிட்டது 40: குடும்பக் கட்டுப்பாடு மற்றும் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் குறித்த அவரது பத்திரிகை மற்றும் ஊடக வக்கீலின் வலிமை குறித்து புதிய தலைமுறை குடும்பக் கட்டுப்பாடு தலைவர்கள். அவர் ஒரு 2017 ஆப்பிரிக்காவில் பாலின நீதி இளைஞர் விருது பெற்றவர், நியூஸ் டீப்லி "ஆப்பிரிக்காவின் முன்னணி பெண்கள் உரிமைப் போராளிகளில் ஒருவர்" என்று விவரித்தார். இல் 2018, முதேபி ஆப்பிரிக்காவின் மதிப்புமிக்க "100 மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க இளம் ஆப்பிரிக்கர்கள்" பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டார்.

15.1கே காட்சிகள்
மூலம் பகிரவும்
இணைப்பை நகலெடுக்கவும்