Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 4 minit

Petua untuk Mendokumentasikan Kisah Pelaksanaan


Mendokumentasikan cerita pelaksanaan—untuk berkongsi pengalaman negara, pengajaran yang dipelajari, dan cadangan—menguatkan pengetahuan kolektif kami tentang perkara yang berkesan dan perkara yang tidak berkesan apabila melaksanakan campur tangan berasaskan bukti dalam perancangan keluarga. Rangkaian WHO/IBP dan KEJAYAAN Ilmu yang diterbitkan baru-baru ini a siri 15 cerita menonjolkan pengalaman organisasi melaksanakan Amalan Berimpak Tinggi (PINGGUL) dan Garis Panduan dan Alat WHO dalam perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH) pengaturcaraan dari seluruh dunia. Kami berharap petua ini akan membantu orang lain menulis cerita mereka sendiri.

“Apa yang anda harap anda tahu sebelum memulakan kerja ini?”

Apabila negara bergerak ke arah melaksanakan dan meningkatkan campur tangan berimpak tinggi, keperluan untuk mendokumentasikan cerita pelaksanaan dan berkongsi pengetahuan menjadi lebih jelas dan lebih mendesak. Untuk menyokong dan menggalakkan orang lain mendokumentasikan dan berkongsi pengalaman mereka, kami telah menyusun senarai petua ini yang kami pelajari mendokumentasikan cerita pelaksanaan kira-kira Amalan Berimpak Tinggi (PINGGUL) dan Garis Panduan dan Alat WHO.

Perkara yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Bermula

 • Baca cerita lain untuk inspirasi dan idea.
 • Kenal pasti:
   • The cerita anda ingin memberitahu—apa yang unik tentang pengalaman anda dan mengapa topik itu penting?
   • awak penonton—siapa yang akan membaca cerita anda? Apa yang mereka mahu tahu?
   • The format—bagaimanakah khalayak anda lebih suka melibatkan diri dengan maklumat?
   • awak Matlamat—apa yang anda mahu pembaca lakukan selepas terlibat dengan kandungan anda?
 • Membangunkan a templat untuk cerita awak. Sertakan perkara penting yang perlu disertakan dalam setiap bahagian.
 • Buat a hamparan. Jejaki langkah yang diperlukan dan bangunkan garis masa untuk memastikan anda kekal pada sasaran. Akses penjejak contoh di sini.

Petua Pro

 • Mendokumentasikan cerita pelaksanaan mengambil masa masa. Jangan memandang rendah berapa lama yang anda perlukan; sentiasa bina dalam penimbal sekitar tarikh penerbitan anda yang dijangkakan.
 • Jika mendokumentasikan pengalaman orang lain, pertimbangkan untuk menyediakan a gaji untuk menampung masa mereka.
Options Consultancy Services Ltd Madagascar team | This image is from the "Removing Taxes for Contraceptives in Madagascar: Strategic Advocacy Leads to Increased Budget for Family Planning" | IBP Implementation Story by Options Consultancy Services Ltd .
Options Consultancy Services Ltd pasukan Madagascar. Imej ini adalah daripada "Menghapuskan Cukai untuk Kontraseptif di Madagascar: Advokasi Strategik Membawa kepada Peningkatan Belanjawan untuk Perancang Keluarga," Kisah Pelaksanaan IBP oleh Options Consultancy Services Ltd.

Memutuskan Kandungan yang Perlu Disertakan

 • Tajuk—pilih tajuk yang menerangkan siapa, apa, dan di mana cerita anda. Pertimbangkan untuk memasukkan butiran unik cerita anda yang akan menarik perhatian orang ramai.
 • Latar belakang dan konteks—tetapkan adegan untuk cerita anda dan huraikan cabaran organisasi atau pembangunan(s) yang menggesa anda untuk mendokumenkan pengalaman anda.
 • Keperluan untuk campur tangan—mengapa aktiviti ini dilaksanakan? Apakah masalah yang ingin ditanganinya?
 • Kisah pelaksanaan—ini adalah bahagian paling penting dalam cerita. Mengikut ayat anda sendiri, huraikan bagaimana anda melaksanakan intervensi. Apakah kesannya dan apa cabaran adakah anda menghadapi? Sediakan perincian yang mencukupi supaya seseorang yang berminat untuk melaksanakan campur tangan yang serupa akan mempunyai peta jalan untuk diikuti.
 • Kesan—huraikan kesan amalan itu terhadap individu dan/atau komuniti. Kedua-dua data kuantitatif dan kualitatif adalah bernilai, dan kami mengesyorkan agar kedua-duanya disertakan apabila boleh.
 • Cabaran—perhatikan cabaran penting yang dihadapi oleh pasukan semasa melaksanakan intervensi. Bagaimana anda mengatasi cabaran tersebut?
 • Pengajaran dan cadangan—pelajaran dan cadangan hendaklah cukup terperinci supaya orang lain dapat mengintegrasikannya ke dalam kerja mereka. Titik permulaan yang baik untuk mengenal pasti pelajaran yang hendak didokumentasikan ialah bertanya kepada diri sendiri, “Apa yang anda harap anda tahu sebelum memulakan kerja ini?”

Petua Pro

 • Galakkan orang ramai untuk membuka tentang perkara yang tidak berkesan supaya orang lain tidak melakukan kesilapan yang sama. Buat a persekitaran yang mempercayai dan mengulangi kepada peserta bahawa perkongsian pengalaman mereka mempunyai kuasa untuk membentuk dan mengukuhkan program FP/RH masa hadapan.
 • Jadilah sespesifik mungkin tentang apa yang berjaya dan apa yang tidak. Kadang-kadang, tindakan yang paling tidak dijangka—sebagai contoh, membeli peti sejuk untuk menyimpan ubat-ubatan tertentu—boleh menjejaskan program. Jika butiran ini dikongsi, orang lain yang melaksanakan program serupa boleh belajar dan tidak perlu mencipta semula roda. Ini butiran yang tidak dijangka jadikan cerita anda unik, menarik perhatian orang ramai, dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk membaca cerita dan belajar daripadanya.
 • Manakala latar belakang dan data (sebagai contoh, kadar kelaziman kontraseptif sesebuah negara) boleh membantu, cuba hadkan bahagian ini kepada hanya data latar belakang yang paling relevan yang akan membantu pembaca memahami program anda. Ini akan menjadikan cerita anda lebih mudah dibaca.
A group of ASHAs | This image is from the "Fixed-Day Static Approach: Informed Choice and Family Planning for Urban Poor in India" | IBP Implementation Story by Population Services International.
Sekumpulan ASHA. Imej ini adalah daripada "Pendekatan Statik Hari Tetap: Pilihan Termaklum dan Perancangan Keluarga untuk Miskin Bandar di India," Kisah Pelaksanaan IBP oleh Perkhidmatan Populasi Antarabangsa.

Anda Sedia untuk Menerbitkan

 • Copyedit cerita itu. Memastikan isi kandungan adalah ringkas yang mungkin, dan pastikan jargon dan akronim pada tahap minimum.
 • guna foto untuk membantu menyampaikan mesej anda, letak muka pada cerita anda, dan tunjukkan kepada pembaca konteks di mana cerita itu berlaku. Semua gambar hendaklah diambil dengan persetujuan mereka yang dipaparkan, dan produk akhir hendaklah termasuk petikan foto termasuk nama semua subjek dalam imej, penerangan ringkas, dan nama jurugambar.
 • Fikirkan tentang format. Pertimbangkan untuk memecahkan teks dengan petikan, kotak panggilan keluar, imej, atau visualisasi untuk meningkatkan kebolehbacaan.

Petua Pro

 • Sertakan berbilang pengulas. Pertimbangkan untuk mempunyai penyemak luar yang tidak biasa dengan cerita itu menyemaknya sebelum proses menyalin penyuntingan untuk memastikan tiada penjelasan perlu dibuat untuk pembaca.
 • Benarkan perbezaan antara cerita. Jika menerbitkan koleksi, cuba untuk konsisten yang mungkin—tetapi jangan korbankan kandungan supaya semuanya boleh seragam. Membenarkan perbezaan antara cerita juga boleh membantu memastikan suara unik setiap pengarang terserlah.
 • Tenun masuk sentuhan peribadi. Temu bual boleh membantu dalam mendokumentasikan cerita pelaksanaan. Termasuk petikan daripada temu bual tersebut boleh menjadikan cerita akhir lebih menarik. Sentiasa menerima kebenaran untuk menggunakan sebut harga, dan—melainkan orang yang ditemuduga ingin kekal tanpa nama—sertakan nama dan kaitan penceramah dalam cerita terakhir. Petikan juga boleh menjadi cara yang baik untuk memasukkan pengetahuan pengalaman khusus dan butiran tentang perkara yang berkesan atau tidak.
Young girl, writing | USAID in Africa | Photo Credit: John Wendle, USAID
Gadis muda menulis. USAID di Afrika. Kredit: John Wendle, USAID.

Mempromosikan dan Menyebarkan Kisah Anda

 • Menerbitkan cerita anda di laman web anda, media sosial, LinkedIn, dan platform lain.
 • Edarkan cerita di kalangan masyarakat amalan, rakan sekerja, dan pelbagai listservs.
 • Terjemah cerita ke dalam bahasa lain supaya khalayak yang lebih luas dapat belajar daripada pengalaman anda.
 • Tukang jahit kandungan anda untuk gaya pembelajaran yang berbeza. Pertimbangkan untuk menerbitkan cerita anda dalam pelbagai format (seperti audio atau video) untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

Petua Pro

 • Gunakan perisian percuma, seperti Canva, untuk mencipta visual yang menarik untuk media sosial.
 • Kalau boleh, menerbitkan cerita dalam pelbagai bahasa dari awal.

Mendokumentasikan cerita pelaksanaan dan berkongsi pengalaman anda boleh memberi impak yang kuat pada perancangan keluarga dan program kesihatan reproduktif. Memperkukuh pengetahuan kolektif kami mengenai perkara yang berkesan dan apa yang tidak dalam pelaksanaan program boleh membantu memajukan usaha global kami dan meningkatkan kehidupan.

Keseluruhannya, menjadi fleksibel, jadi kreatif, dan bersenang-senang mendokumentasikan dan menceritakan kisah anda.

Petua untuk Mendokumentasikan Kisah Pelaksanaan
Anne Ballard Sara, MPH

Pegawai Kanan Program, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Anne Ballard Sara ialah Pegawai Program II di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins, di mana dia menyokong aktiviti penyelidikan pengurusan pengetahuan, program lapangan, dan komunikasi. Latar belakangnya dalam kesihatan awam termasuk komunikasi perubahan tingkah laku, perancangan Keluarga, pemerkasaan wanita, dan penyelidikan. Anne berkhidmat sebagai sukarelawan kesihatan di Peace Corps di Guatemala dan memegang Ijazah Sarjana Kesihatan Awam dari Universiti George Washington.

Ados Velez Mei

Penasihat Teknikal Kanan, IBP, Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Ados ialah Penasihat Teknikal Kanan di Sekretariat Rangkaian IBP. Dalam peranan itu, Ados menyediakan kepimpinan teknikal yang melibatkan organisasi ahli rangkaian mengenai pelbagai isu seperti mendokumentasikan amalan berkesan dalam perancangan keluarga, penyebaran amalan berimpak tinggi (PINGGUL), dan pengurusan pengetahuan. Sebelum IBP, Ados berpangkalan di Johannesburg, sebagai penasihat serantau untuk Perikatan HIV/AIDS Antarabangsa, menyokong beberapa pertubuhan ahli di Afrika Selatan. Dia telah berakhir 20 tahun pengalaman dalam reka bentuk program kesihatan awam antarabangsa, pembantu teknikal, pengurusan, dan pembinaan kapasiti, memberi tumpuan kepada HIV/AIDS dan Kesihatan Reproduktif.

Nandita Thatte

Ketua Rangkaian IBP, Pertubuhan Kesihatan Dunia

Nandita Thatte mengetuai Rangkaian IBP yang ditempatkan di Pertubuhan Kesihatan Sedunia di Jabatan Kesihatan dan Penyelidikan Seksual dan Reproduktif. Portfolio semasa beliau termasuk menginstitusikan peranan IBP untuk menyokong penyebaran dan penggunaan intervensi dan garis panduan berasaskan bukti, untuk mengukuhkan hubungan antara rakan kongsi berasaskan lapangan IBP dan penyelidik WHO untuk memaklumkan agenda penyelidikan pelaksanaan dan memupuk kerjasama di kalangan 80+ organisasi ahli IBP. Sebelum menyertai WHO, Nandita ialah Penasihat Kanan di Pejabat Penduduk dan Kesihatan Reproduktif di USAID tempat dia mereka bentuk, terurus, dan program yang dinilai di Afrika Barat, Haiti dan Mozambique. Nandita mempunyai MPH daripada Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins dan DrPH dalam Pencegahan dan Kesihatan Komuniti daripada Sekolah Kesihatan Awam Universiti George Washington.

Carolin Ekman

Komunikasi dan Pengurusan Pengetahuan, Rangkaian IBP

Carolin Ekman bekerja untuk Sekretariat Rangkaian IBP, di mana tumpuan utamanya adalah pada komunikasi, media sosial dan pengurusan pengetahuan. Beliau telah mengetuai pembangunan Platform Komuniti IBP; menguruskan kandungan untuk rangkaian; dan terlibat dalam pelbagai projek berkaitan bercerita, strategi dan penjenamaan semula IBP. Dengan 12 tahun merentasi sistem PBB, NGO dan sektor swasta, Carolin mempunyai pemahaman pelbagai disiplin tentang SRHR dan kesannya yang lebih luas terhadap kesejahteraan dan pembangunan mampan. Pengalamannya merentasi komunikasi luaran/dalaman; advokasi; perkongsian awam/swasta; tanggungjawab korporat; dan M&E. Bidang tumpuan termasuk perancangan keluarga; kesihatan remaja; norma sosial; FGM; perkahwinan kanak-kanak; dan keganasan berasaskan penghormatan. Carolin memegang MSc dalam Teknologi Media/Kewartawanan daripada Institut Teknologi Diraja, Sweden, serta MSc dalam Pemasaran dari Universiti Stockholm, Sweden, dan juga telah mengkaji hak asasi manusia, pembangunan dan CSR di Australia dan Switzerland.

Sarah V. Harlan

Ketua Pasukan Perkongsian, Ilmu BERJAYA, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Sarah V. Harlan, MPH, telah menjadi juara kesihatan reproduktif global dan perancangan keluarga selama hampir dua dekad. Beliau kini merupakan ketua pasukan perkongsian untuk projek Knowledge SUCCESS di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Kepentingan teknikal khusus beliau termasuk Penduduk, Kesihatan, dan Alam Sekitar (PHE) dan meningkatkan akses kepada kaedah kontraseptif yang bertindak lebih lama. Beliau ialah pengasas bersama inisiatif bercerita Suara Perancang Keluarga (2015-2020) dan mengetuai podcast Inside the FP Story. Dia juga merupakan pengarang bersama beberapa panduan cara, termasuk Membina Program Lebih Baik: Panduan Langkah demi Langkah untuk Menggunakan Pengurusan Pengetahuan dalam Kesihatan Global.

8.3K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial