Taip untuk mencari

Webinar Waktu membaca: 8 minit

Menangani Keperluan SRH Orang Muda dalam Tetapan Kemanusiaan

Rekap Tema Perbualan Menghubungkan 4, Sesi 3


Pada Julai 22, Knowledge SUCCESS dan FP2030 menganjurkan sesi ketiga dalam modul keempat Menghubungkan siri Perbualan: “Meraikan Kepelbagaian Anak Muda, Mencari Peluang Baharu untuk Menangani Cabaran, Membina Perkongsian Baharu.” Sesi khusus ini memberi tumpuan kepada bagaimana untuk memastikan bahawa golongan muda dalam persekitaran kemanusiaan memenuhi keperluan SRH mereka dalam tetapan di mana sistem kesihatan mungkin tegang, patah, atau tidak wujud.

Terlepas sesi ini? Baca ringkasan di bawah atau akses rakaman (dalam Inggeris dan Perancis).

Pembesar suara pilihan:

  • Anushka Kalyanpur, CARE Peneraju untuk Kesihatan Seksual dan Reproduktif dalam Kecemasan (moderator untuk perbincangan).
  • Dr. Alka Barua, Ahli Jawatankuasa Pemandu Kesihatan Bersama.
  • Viateur Muragijerema, Pengarah Eksekutif Organisasi Harapan Kigali.
  • Erick Bernardo, RN, Presiden Persatuan Jururawat SRH Filipina, Inc., dan Pusat Tumpuan Belia FP2030 untuk Filipina.
From left, clockwise: Anushka Kalyanpur (moderator), speakers Erick Bernardo and Viateur Muragijerurema.
Dari kiri, mengikut arah jam: Anushka Kalyanpur (moderator), penceramah Erick Bernardo dan Viateur Muragijerrema.

Apabila kita bercakap tentang krisis dalam persekitaran kemanusiaan, apa yang kita bincangkan?

Menonton sekarang: 12:01

Erick Bernardo, RN, memulakan sesi dengan membincangkan bencana alam dan kejadian manusia. Filipina terletak di “Ring of Fire” Pasifik,” kawasan geografi yang dicirikan oleh gunung berapi aktif, gempa bumi yang kerap, taufan, dan acara lain. Kerana konteksnya, apabila bercakap tentang orang yang hidup dalam persekitaran kemanusiaan, dia memikirkan mereka yang terjejas oleh bencana alam ini. Dia juga memikirkan tentang keadaan, seperti keganasan, yang dicipta oleh manusia.

Dr. Alka Barua bercakap tentang perpindahan dalaman di India akibat penutupan COVID-19. Keadaan ini memberi implikasi negatif kepada golongan muda dan remaja.

Pengembara Muragiekuema membincangkan perpindahan akibat peperangan di wilayah Afrika Tengah. Terdapat banyak kem pelarian di Rwanda untuk mereka yang melarikan diri dari zon perang di Republik Demokratik Congo dan Burundi. Peratusan tinggi golongan muda tinggal di kem pelarian, dan terdapat keperluan mendesak untuk menangani isu-isu berkaitan kesihatan seksual dan reproduktif.

Apakah keperluan dan cabaran kesihatan seksual dan reproduktif golongan muda yang hidup dalam persekitaran kemanusiaan?

Menonton sekarang: 15:50

Dr. Barua membincangkan kesihatan mental dalam persekitaran kemanusiaan. Sebagai tambahan kepada cabaran yang diketahui dan keperluan kesihatan yang dihadapi oleh golongan muda, pandemik COVID-19 telah mengenakan cabaran tambahan disebabkan penutupan sekolah dan interaksi sosial yang terhad. Remaja yang tertekan menghadapi peningkatan dalam isu kesihatan mental. Pada kemuncak pandemik, golongan muda mempunyai beberapa cawangan untuk berkongsi cabaran mereka dan menangani keperluan mereka sejak pekerja barisan hadapan memberi tumpuan kepada wabak itu. Orang muda juga menghadapi kehilangan pekerjaan dan menambah tekanan keluarga pada masa itu.

…pandemik COVID-19 telah mengenakan cabaran tambahan disebabkan penutupan sekolah dan interaksi sosial yang terhad. Remaja yang tertekan menghadapi peningkatan dalam isu kesihatan mental.

Sebelum wabak, Filipina memegang rekod sebagai salah satu daripada kadar kehamilan remaja tertinggi di dunia. Sejak Mac 2020 Penutupan COVID-19 bermula, kadar kehamilan remaja telah meningkat. Dalam laporan daripada 2019, kehamilan dalam kalangan golongan muda berumur 15-24 semakin berkurangan, manakala kehamilan di kalangan kanak-kanak berumur 10–14 tahun meningkat. HIV juga merupakan isu bagi individu dalam lingkungan umur 15-24. Kerana wabak COVID-19, ramai anak muda telah menghadapi cabaran untuk diuji, dan mereka yang hidup dengan HIV mengalami kesukaran mendapatkan antiretroviral daripada hab rawatan. Juga, pakar telah mencatatkan kurang melaporkan keganasan berasaskan jantina semasa wabak itu. Jika seseorang berada dalam lokap dengan pelakunya, tidak mungkin mereka dapat melaporkan isu tersebut kerana ketidakupayaan mereka untuk meninggalkan rumah.

Encik. Muragijerurema bercakap tentang kekurangan pusat belia di kem pelarian di Rwanda. Pusat belia seharusnya menjadi tempat untuk remaja mengakses perkhidmatan SRH dan mendapat pendidikan. Manakala beberapa ahli kem yang lebih tua memberi pengajaran kepada mereka yang lebih muda, kem pelarian memerlukan tempat yang ditetapkan untuk belia mengakses pendidikan asas supaya mereka boleh diperkasakan.

Apakah beberapa halangan kepada penyediaan perkhidmatan SRH kepada golongan muda dalam keadaan krisis, dan bagaimana kita menyesuaikan program ini untuk memenuhi keperluan mereka?

Menonton sekarang: 22:43

Encik. Muragijerurema membincangkan isu kekurangan kemudahan di kem pelarian. Kemudahan adalah tempat di mana orang muda boleh berbual dengan rakan sebaya, mendapatkan maklumat tentang kesihatan seksual dan reproduktif, dan akses ujian HIV, produk kebersihan haid, dan banyak lagi. Ramai orang di kem pelarian aktif secara seksual, dan akses kepada kondom percuma adalah penting untuk mengelakkan kehamilan yang tidak diingini. Satu program di kem pelarian yang En. Muragijerurema bekerja dengan orang muda terlatih untuk menjadi pendidik rakan sebaya. Mereka mengedarkan bahan dan melaksanakan aktiviti untuk belia di kem mereka. Ini dilakukan atas dua sebab:

  1. Belia tahu bahasa yang dituturkan di kem mereka.
  2. Orang muda lebih tahu tentang kem mereka daripada orang dewasa yang tinggal di luarnya. Adalah penting untuk mempertimbangkan kapasiti mereka di kem dan melatih mereka untuk menyediakan perkhidmatan SRH.

Encik. Bernardo bercakap tentang undang-undang kesihatan reproduktif di Filipina yang mengehadkan akses kanak-kanak bawah umur kepada perkhidmatan SRH. Semasa krisis kemanusiaan, kesan negatif dasar sebegini diburukkan lagi. Data tentang bilangan kanak-kanak lelaki dan perempuan di pusat pemindahan yang memerlukan maklumat dan perkhidmatan SRH penting tidak wujud. Semasa pandemik COVID-19, kerajaan Filipina mengenakan sekatan berasaskan umur untuk keluar. Walaupun kadar kehamilan remaja dalam sejarah tinggi di negara ini, golongan muda yang mungkin mempunyai akses kepada kaedah kontraseptif dihadkan daripada meninggalkan rumah mereka untuk mengakses perkhidmatan perancangan keluarga. Kanak-kanak di bawah umur mesti mempunyai kebenaran bertulis ibu bapa untuk menggunakan kemudahan perkhidmatan kesihatan awam di Filipina. Dalam suasana kemanusiaan, ramai anak muda berpisah dengan keluarga. Sebagai sebuah pertubuhan bukan kerajaan, Encik. organisasi Bernardo (Persatuan Jururawat SRH Filipina, Inc.) menyediakan perkhidmatan SRH yang penting tanpa kebenaran ibu bapa, membenarkan golongan muda mendapat akses kepada perkhidmatan dalam tetapan kemanusiaan.

Bagaimanakah kita boleh menggabungkan golongan muda ke dalam reka bentuk pengaturcaraan SRH memandangkan cabaran unik yang wujud dalam tetapan krisis?

Menonton sekarang: 31:18

Dr. Barua membincangkan bagaimana seseorang tidak sepatutnya menunggu sehingga krisis mula melibatkan golongan muda dalam pengaturcaraan SRH. Adalah penting untuk menjangka bahawa situasi krisis mungkin berlaku dan melibatkan golongan muda dari peringkat awal. Daripada perancangan dan pelaksanaan sehinggalah kepada pemantauan dan penilaian, menggunakan platform sedia ada sangat membantu. Adalah penting untuk pergi ke kumpulan belia dan forum yang kerap digunakan oleh golongan muda dalam komuniti mereka, dan bukannya mengharapkan mereka datang ke tempat penyampaian perkhidmatan yang diinstitusikan. Selain itu, memanfaatkan kerja pertubuhan masyarakat sivil dan NGO (yang sering menjangkau remaja dan belia) ia penting. Ia juga berfaedah untuk menggunakan bahasa biasa yang berkaitan dengan orang muda. Sebagai contoh, program kesihatan remaja kebangsaan di India mengkhusus dalam klinik untuk remaja. Mereka pada mulanya dipanggil "Pusat Mesra Belia,” kerana golongan muda tidak dirujuk dalam penamaan pusat-pusat ini. Pada hari pembukaan satu pusat, kaunselornya teruja melihatnya 125 remaja di luar, tidak sabar-sabar untuk mengakses perkhidmatan SRH. Namun begitu, dia tidak lama kemudian mengetahui bahawa belia telah menafsirkannya sebagai pusat temu janji. Justeru, penglibatan remaja adalah satu keperluan di setiap peringkat pengaturcaraan SRH, termasuk perancangan, kita, pembangunan perkhidmatan, dan proses pemantauan.

Dr. Barua membincangkan bagaimana seseorang tidak sepatutnya menunggu sehingga krisis mula melibatkan golongan muda dalam pengaturcaraan SRH. Adalah penting untuk menjangka bahawa situasi krisis mungkin berlaku dan melibatkan golongan muda dari peringkat awal.

Encik. Bernardo bercakap tentang penglibatan belia yang bermakna dan melayan golongan muda sebagai rakan kongsi dan bukannya sebagai penerima manfaat. Memberi platform kepada golongan muda untuk bercakap tentang cara mereka membayangkan program yang dijalankan dengan baik dan memberi mereka ruang untuk mendekati golongan muda lain adalah penting.. Golongan muda tahu bahasa yang sesuai dan pakar dalam situasi krisis mereka. Sudah tiba masanya untuk mendengar mereka dan menyediakan platform.

Apakah beberapa contoh program SRH yang telah responsif kepada keperluan golongan muda, dan apakah beberapa amalan terbaik untuk pengaturcaraan SRH remaja dan belia dalam tetapan krisis?

Menonton sekarang: 36:48

Encik. Bernardo bercakap tentang penglibatan belia berikutan Ribut Tropika Washi, yang memusnahkan Filipina pada lewat 2011. Sekumpulan anak muda menawarkan diri untuk membantu usaha bantuan kerajaan dengan melawat pusat pemindahan dan mengumpul data mengenai golongan muda di sana. Dalam 2012, apabila Taufan Pablo melanda negara itu, kerajaan memanfaatkan kumpulan anak muda ini untuk membantu dengan respons. Mereka diminta untuk mengetuai projek, mencetuskan perbualan dengan orang muda yang lain, memimpin pengumpulan data, dan banyak lagi. Ia adalah satu kejayaan besar dan menunjukkan kepentingan mengiktiraf hasil kerja belia dan memberi mereka platform untuk cemerlang dan menjadi pemimpin dalam bidang mereka sendiri.

Dr. Barua membincangkan beberapa contoh daripada sektor bukan kerajaan. Program yang dia terlibat adalah fleksibel dan cepat disesuaikan dengan keperluan remaja. Sistem maklumat peribadi berbantukan komputer mengumpul maklumat tentang keperluan kesihatan belia, telekaunseling dan telekonsultasi telah disediakan, pendidikan kesihatan telah dijalankan melalui platform yang sering digunakan oleh belia (seperti Zoom, WhatsApp, Instagram, dan video YouTube), dan remaja ditanya tentang talian bantuan pilihan mereka.

Dalam tetapan krisis di India, terdapat hierarki kematian. Mangsa pertama biasanya adalah kesihatan seksual dan reproduktif kerana ia tidak dilihat sebagai kecemasan. Kedua ialah remaja kerana mereka dilihat sebagai kohort yang sihat. Dalam kalangan remaja, kanak-kanak perempuan mempunyai risiko tertentu, kerana India adalah masyarakat patriarki. Itulah sebabnya sistem yang boleh disesuaikan yang mengambil kira semua ini adalah penting.

Dalam tetapan krisis di India, terdapat hierarki kematian. Mangsa pertama biasanya adalah kesihatan seksual dan reproduktif kerana ia tidak dilihat sebagai kecemasan. Kedua ialah remaja kerana mereka dilihat sebagai kohort yang sihat. Dalam kalangan remaja, kanak-kanak perempuan mempunyai risiko tertentu, kerana India adalah masyarakat patriarki. Itulah sebabnya sistem yang boleh disesuaikan yang mengambil kira semua ini adalah penting.

Encik. Muragijerurema membincangkan kepentingan bekerjasama dengan rakan kongsi yang sudah berada di lapangan apabila merancang aktiviti untuk golongan muda di kem pelarian atau persekitaran krisis yang lain. Di Rwanda, ada kementerian yang bertanggungjawab dalam isu kecemasan. Bercakap dengan mereka (dan orang lain yang sudah mempunyai maklumat tentang situasi krisis) ia penting. Bekerjasama dengan orang lain bukan sahaja memudahkan perkongsian pengetahuan tetapi juga mengajar golongan muda di kem pelarian tentang kerjasama—apabila projek di kem telah tamat, program ini harus dikekalkan dan diteruskan oleh golongan muda yang tinggal di sana.

Apakah keperluan unik lelaki dan lelaki di ruang ini, dan bagaimana kita boleh melibatkan mereka dalam SRH?

Menonton sekarang: 44:28

Encik. Bernardo bercakap tentang salah tanggapan bahawa kerana kebanyakan komoditi perancangan keluarga dan kontraseptif adalah berpaksikan wanita., SRH hanya melibatkan perempuan. Kanak-kanak lelaki juga memerlukan ruang untuk bercakap tentang kebimbangan mereka. Ada budak lelaki yang mungkin akan berkata, “Saya juga mempunyai kebimbangan yang sama. Saya tidak mempunyai sesiapa untuk bercakap,” apabila ditanya tentang SRH. Menjadi lebih inklusif terhadap kebimbangan lelaki secara tradisional di ruang SRH akan membantu kanak-kanak lelaki memahami peranan mereka dalam SRH.

Encik. Muragijerurema juga bercakap tentang melibatkan kanak-kanak lelaki dalam pendidikan kesihatan di dalam kem pelarian. Sebagai contoh, remaja lelaki perlu memahami bahawa gadis muda datang haid. Lelaki dan perempuan membesar bersama, jadi lelaki harus tahu bahawa perempuan mempunyai keperluan khusus. Kanak-kanak lelaki harus bertunang lebih awal supaya mereka dapat menyokong adik perempuan mereka.

Apakah peranan yang anda lihat untuk Garis Panduan Penjagaan Diri WHO baharu dalam menangani beberapa isu di sekitar akses doktor?

Menonton sekarang: 49:17

Dr. Barua bercakap tentang penjagaan diri. Penjagaan diri bukanlah sesuatu yang unik untuk wabak ini; ramai remaja ragu-ragu tentang sikap menilai penyedia penjagaan kesihatan melalui lensa SRH, jadi mereka mengelakkan kemudahan kesihatan. Sebaliknya, apabila mereka mampu membelinya, mereka menggunakan alternatif penjagaan diri—membeli ubat dari kedai ubat, sebagai contoh. Remaja perlu dimaklumkan tentang apa yang mereka ambil, dan mereka juga harus mempunyai sistem kecemasan jika mereka mengalami sebarang komplikasi. Selagi keseluruhan spektrum penjagaan tersedia—ubat, perkhidmatan, maklumat yang diperlukan, dan kemudahan—dalam masa situasi berisiko tinggi, kemudian campur tangan penjagaan diri berfungsi.

Encik. Bernardo membincangkan bagaimana campur tangan penjagaan diri telah menjadi norma baharu berkenaan dengan perkhidmatan SRH. Pengedaran komoditi berbilang bulan seperti pil dan kondom biasanya digunakan dalam penjagaan kesihatan. Golongan muda tidak memerlukan hubungan sebenar dengan penyedia penjagaan kesihatan untuk mengakses sumber ini, jadi mereka tidak perlu risau tentang di mana untuk mendapatkan bekalan pada setiap bulan.

Tentang “Menghubungkan Perbualan”

Menghubungkan Perbualan” ialah siri yang disesuaikan khusus untuk pemimpin belia dan anak muda, dianjurkan oleh FP2030 dan Ilmu KEJAYAAN. Menampilkan 5 modul, dengan 4–5 perbualan setiap modul, siri ini memaparkan pandangan menyeluruh tentang Kesihatan Reproduktif Remaja dan Belia (AYRH) topik termasuk Pembangunan Remaja dan Belia; Pengukuran dan Penilaian Program AYRH; Penglibatan Belia Bermakna; Memajukan Penjagaan Bersepadu untuk Belia; dan juga 4 Ps pemain berpengaruh dalam AYRH. Jika anda telah menghadiri mana-mana sesi, maka anda tahu ini bukan webinar biasa anda. Perbualan interaktif ini menampilkan pembesar suara utama dan menggalakkan dialog terbuka. Peserta digalakkan untuk mengemukakan soalan sebelum dan semasa perbualan.

Siri keempat kami, “Meraikan Kepelbagaian Anak Muda, Mencari Peluang Baharu untuk Menangani Cabaran, Membina Perkongsian Baharu,” bermula pada Jun 24, 2021, dan berakhir pada Ogos 5, 2021. Tema seterusnya kami akan bermula pada bulan Oktober 2021.

Ingin Terjebak dengan Siri Perbualan Sebelumnya?

Siri pertama kami, yang berlangsung dari Julai 15, 2020, sehingga September 9, 2020, memberi tumpuan kepada pemahaman asas tentang perkembangan dan kesihatan remaja. Siri kedua kami, yang berlangsung dari November 4, 2020, sehingga Disember 18, 2020, menumpukan kepada pengaruh kritikal untuk meningkatkan kesihatan reproduktif golongan muda. Siri ketiga kami bermula dari Mac 4, 2021, hingga April 29, 2021, dan memberi tumpuan kepada pendekatan responsif remaja terhadap perkhidmatan SRH. Anda boleh menonton rakaman (tersedia dalam bahasa Inggeris dan Perancis) dan membaca ringkasan perbualan untuk mengejar.

Menangani Keperluan SRH Orang Muda dalam Tetapan Kemanusiaan
Shruti Sathish

Perkongsian Global Intern, FP2030

Shruti Sathish ialah junior yang sedang meningkat naik di Universiti Richmond yang mempelajari Biokimia. Dia meminati kesihatan remaja dan mengangkat suara orang muda. Beliau ialah Pelatih Perkongsian Global FP2030 untuk musim panas 2021, membantu pasukan Inisiatif Global dalam kerja mereka dengan Titik Tumpuan Belia dan tugas lain untuk 2030 peralihan.

11.1K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial