Andika ili kutafuta

Kusoma Haraka Wakati wa Kusoma: 3 dakika

Kushirikisha Mashirika yenye Msingi wa Imani katika Utetezi wa Upangaji Uzazi

Mashirika yenye misingi ya imani (FBO) na taasisi za kidini mara nyingi huchukuliwa kuwa haziungi mkono upangaji uzazi (FP). Hata hivyo, FBOs wameonyesha hadharani kuunga mkono FP kwa muda. Katika 2011, zaidi ya 200 taasisi za kidini na FBOs iliidhinisha Azimio la Dini Mbalimbali ili Kuboresha Afya ya Familia na Ustawi. Hivi karibuni zaidi, masomo zinaonyesha kuwa taasisi hizi zina mchango mkubwa katika utoaji wa huduma za afya, hasa katika Afrika Kusini mwa Jangwa la Sahara. Hapo, sekta binafsi inatoa kuhusu 50% wa huduma za afya na ujumbe wa FP. Kama vyombo vya sekta binafsi, FBOs na viongozi wa dini inaweza kuhimiza watu kutumia njia za uzazi wa mpango.

Jumuiya ya Kushirikisha

“Jumuiya za imani zinajali kuhusu kuimarisha maisha. Tunajua kuwa changamoto zinazohusiana na utunzaji wa ujauzito na utunzaji katika ujauzito ni kubwa sana kwa watoto na pia mama zao.. Kwa hivyo nia yetu hapa ni kuhakikisha hilo tunajali ustawi wa mama, hasa kupitia vitu kama nafasi za watoto,” Alisema Mchungaji Canon Grace Kaiso, ya Uganda, wakati a jopo la jumuiya uliofanywa wakati wa Machi 2021 Mkutano wa Kimataifa wa Upangaji Uzazi Bila Jukwaa la FP.

"Jumuiya za imani zinajali kuhusu kuimarisha maisha." - Mchungaji Canon Grace Kaiso

Karrowa Village members | Karrowa Village members listen during a community group meeting discussion on key nutrition and WASH behaviors | Credit: Kate Consavage/USAID
Wanakijiji cha Karrowa. Mikopo: Kate Consavage/USAID.

Ufahamu wa umuhimu wa kujishughulisha mashirika ya kidini na viongozi wa kidini katika kuziba pengo katika kukidhi mahitaji ya afya ya watu binafsi inaongezeka. Mpango wa Upangaji Uzazi wa Nigeria wa 2020–2024 inatambua haja ya kushirikiana na kushirikiana na viongozi wa dini na mashirika ya kidini kama mkakati muhimu katika kukidhi mahitaji ya FP.

Tathmini ya Mazingira ya FP

Hivi karibuni Global Health: Sayansi na Mazoezi (GHSP) makala inasaidia umuhimu wa kushirikisha mashirika ya kidini na viongozi wa kidini katika kukidhi mahitaji ya FP ya watu binafsi.

Waandishi wa makala wanabainisha kuwa “FBOs wana nia ya kupanua ufikiaji wa FP na kuongeza utoaji wa huduma, bado serikali, wafadhili, na mashirika yasiyo ya kiserikali yanatoa kipaumbele cha chini kwa FBOs kwa ajili ya kifedha, mafunzo, na usaidizi wa bidhaa wa FP, na kusababisha ukosefu wa huduma kwa watu wasio na uwezo. Wakati vifaa vya umma vinakabiliwa na kuisha, bidhaa zina uwezekano mdogo wa kutiririka kwa FBOs."

Waandishi wanaelezea mradi ambao The Christian Connections for Health ilishirikiana na Christian Health Association of Kenya na Churches Health Association of Zambia kujenga uwezo miongoni mwa FBOs na viongozi wa kidini kutetea FP. Mradi uliohusika:

Community Health Supplies | Community health post pharmacy/health supplies | Photo Credit: Jordan Burns/PMI
Vifaa vya Afya ya Jamii. Mkopo wa Picha: Jordan Burns/PMI

Mwanzoni mwa mradi, uchunguzi ulifanyika ili kutathmini mazingira ya FP na kubainisha mapungufu yanayoweza kutatuliwa kupitia juhudi za utetezi. Utafiti uligundua kuwa vikwazo ni pamoja na kuisha kwa vifaa, ukosefu wa mafunzo ya wafanyakazi, na ukosefu wa ufahamu kuhusu FP miongoni mwa jamii.

Matokeo ya Utetezi

The mradi huo ulipata mafanikio fulani, hasa katika:

  • Kuongeza usaidizi wa umma katika ngazi ya kaunti (Kenya) na ngazi ya taifa (Zambia).
  • Kupata dhamira ya kuongeza ufadhili katika ngazi ya kaunti (Kenya) na ngazi ya taifa (Zambia).
  • Kuwa na uhaba mdogo wa bidhaa za FP katika vituo vya huduma za afya vya kidini (Kenya).

Waandishi wanaandika, "Ingawa kuhusisha matokeo ya utetezi na mpango maalum ni changamoto, mradi ulishuhudia mabadiliko katika mtazamo na maamuzi ya sera ya Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii katika nchi zote mbili ambayo yalihusishwa na utetezi wa watetezi wa viongozi wa kidini na ushiriki wa CHAK na CHAZ katika vikundi vya kazi.

“Mradi ulishuhudia mabadiliko katika mtazamo na maamuzi ya kisera ya Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii…”

Mafunzo Yanayotokana na Mradi

  • Viongozi wa dini wanatakiwa kutetea ndani ya taasisi zao za imani kabla ya kutetea FP hadharani. Kuhamasisha viongozi juu ya umuhimu wa FP na jukumu la kanisa katika utetezi huchukua muda.
  • Mafunzo ya utetezi yanahitajika ni pamoja na maelezo ya kiufundi juu ya FP pamoja na istilahi zinazofungamana na maadili na imani za kidini.
  • Kwa kuzingatia mahitaji ambayo viongozi wa imani wanayo katika jamii zao, kutoa usaidizi wa ziada wa kawaida (kama vile posho za usafiri na malazi) kwa kusaidia viongozi kuendesha majukumu ya ziada ya utetezi inaweza kuwa na manufaa.

Kazi zaidi inahitajika ili kubadilika mitazamo hasi kuhusu usaidizi wa FP miongoni mwa mashirika ya kidini. Kuongezeka kwa ufahamu na msaada kwa FP miongoni mwa viongozi wa kidini na taasisi ni muhimu. Hasa, FBO lazima zihakikishe kuwa jumbe za FP zinatumia lugha inayolingana na imani na maadili ya imani na maandishi yake..

Kwa habari zaidi juu ya matokeo haya, soma makala kamili katika GHSP.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima | USAID imesaidia programu za elimu kusaidia katika kuelimisha wanaume na wanawake watu wazima | Mikopo: J. Neves/USAID
Sonia Abraham

Mhariri wa Kisayansi, Afya Ulimwenguni: Jarida la Sayansi na Mazoezi

Sonia Abraham ni mhariri wa kisayansi wa Global Health: Jarida la Sayansi na Mazoezi na limekuwa likiandika na kuhariri kwa muda mrefu 25 miaka. Ana Shahada ya Kwanza katika Sayansi ya Baiolojia kutoka Chuo Kikuu cha Maryland na Shahada ya Uzamili ya Uandishi kutoka kwa Johns Hopkins..

3.8K maoni
Shiriki kupitia
Nakili kiungo