Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 11 minuto

Pagpapabuti ng Paggamit ng Contraceptive sa mga Batang Unang beses na Magulang

Pagha-highlight sa mga Nakamit ng mga Community Health Workers sa India


Sa pagdami ng populasyon ng kabataan at kabataan ng India, hinangad ng pamahalaan ng bansa na tugunan ang mga natatanging hamon ng grupong ito. Ministri ng Kalusugan ng India & Ang Family Welfare ay lumikha ng Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK) programa upang tumugon sa kritikal na pangangailangan para sa mga serbisyong pangkalusugan na pangkalusugan ng kabataan. Pagtuon sa paggamit ng contraceptive sa mga batang unang beses na mga magulang, ang programa ay gumamit ng ilang mga estratehiya upang palakasin ang sistema ng kalusugan upang tumugon sa mga pangangailangan sa kalusugan ng kabataan. Nangangailangan ito ng pinagkakatiwalaang mapagkukunan sa loob ng sistema ng kalusugan na maaaring lumapit sa pangkat na ito. Ang mga manggagawang pangkalusugan sa frontline ng komunidad ay lumitaw bilang natural na pagpipilian.

Listahan ng mga pagdadaglat

ASHA Akreditadong Social Health Activist mga NCD Mga sakit na hindi nakakahawa
AYSRH Pagbibinata at kabataang sekswal at
kalusugan ng reproduktibo
ORC Mga outreach camp
ARSH Kalusugan ng reproduktibo at sekswal na kabataan PSI Mga Serbisyo sa Populasyon Internasyonal
ARS Mga serbisyong tumutugon sa kabataan Mga PHC Pangunahing mga sentro ng kalusugan
AHD Mga Araw ng Kalusugan ng Kabataan RKSK Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram
ANM Pantulong na nars na midwife RCH-II Reproductive at child health program
ESB Pagtiyak ng Spacing at birth scheme SRH Kalusugan sa sekswal at reproductive
FTP Unang beses na magulang TCIHC Ang Challenge Initiative para sa Malusog na Lungsod
FDS Static na Fixed-Day UHIR Rehistro ng index ng kalusugan ng lungsod
HMIS Mga Survey sa Impormasyon sa Pamamahala ng Kalusugan UHND Araw ng kalusugan at nutrisyon sa lunsod
mCPR Modernong contraceptive prevalence rate Mga UPHC Mga pangunahing sentrong pangkalusugan sa lungsod
NFHS National Family Health Survey

sa buong mundo, tumataas ang populasyon ng kabataan at kabataan. Tumutugma sa pandaigdigang kalakaran na ito, Kasalukuyang tapos na ang India 358 milyong kabataan na 10–24 taong gulang. Sa mga ito, 243 milyon ay nasa edad 10–19, accounting para sa 21.2% ng populasyon ng bansa.

Tulad ng sa karamihan ng mundo, ang mga pangangailangan ng mga kabataan ng India ay nag-iiba-iba nang malaki sa interseksyon ng mga salik ng lipunan tulad ng:

 • Edad
 • kasarian
 • Yugto ng pag-unlad
 • Mga pangyayari sa buhay
 • Socio-economic status
 • Katayuan sa pag-aasawa
 • Klase
 • Rehiyon
 • Konteksto ng kultura

Marami sa kanila ay wala sa paaralan o trabaho at nasa mahinang kondisyon. Malamang na aktibo sila sa pakikipagtalik at nalantad sa ilang mga panganib sa kalusugan tulad ng mga pinsala, karahasan, paggamit ng alkohol at tabako, at maagang pagbubuntis at panganganak.

Marami sa kanila ang may limitadong access sa tumpak na impormasyon at mga serbisyo. Nahaharap sila sa ilang hamon dahil sa hindi pagkakapantay-pantay sa istruktura, kasama ang:

 • Kahirapan
 • Hindi sumusuporta sa mga pamantayang panlipunan
 • Hindi sapat na edukasyon
 • Diskriminasyon sa lipunan
 • Pag-aasawa ng bata
 • Maagang panganganak para sa mga dalagitang babae
Unmarried adolescent girls, ages 15 to 19, from the Mahadalit community attend a Pathfinder International training about adolescent sexual and reproductive health. | Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment
Mga batang babae na walang asawa, edad 15 sa 19, mula sa komunidad ng Mahadalit ay dumalo sa isang Pathfinder International na pagsasanay tungkol sa kalusugang sekswal at reproductive ng kabataan. Credit: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.

Ang mga ito mga hamon ay higit na talamak para sa mga kabataang naninirahan sa mga setting ng urban na mababa ang kita.

Pagtugon sa kritikal na pangangailangang ito, ng India Ministri ng Kalusugan & Kapakanan ng Pamilya kasama ang kalusugan ng reproduktibo at sekswal na kabataan (ARSH) bilang isang pangunahing diskarteng teknikal sa ilalim ng Reproductive and Child Health nito (RCH-II) programa. Sa 2014, inilunsad ang ministeryo isang bagong programa sa kalusugan ng kabataan, Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK), na binibigyang-diin ang pangangailangan para sa pagpapalakas ng sistema ng kalusugan upang tumugon sa mga pangangailangan sa kalusugan at pag-unlad ng kabataan.

Tinukoy ng RKSK ang anim na estratehikong priyoridad para sa mga kabataan:

 1. Nutrisyon
 2. Kalusugan sa sekswal at reproductive (SRH)
 3. Mga sakit na hindi nakakahawa (mga NCD)
 4. Maling paggamit ng sangkap
 5. Mga pinsala at karahasan (kabilang ang karahasan na nakabatay sa kasarian)
 6. Kalusugang pangkaisipan

Bakit Tumutok sa Mga Batang Unang-Beses na Magulang?

Ang National Family Health Survey (NFHS 4, 2015–16) ay nagpapakita na ang pangkat ng edad na may pinakamababang contraceptive prevalence rate ay mga babaeng may asawa na 15–24 taong gulang—mas partikular, bata pa, kasal sa unang pagkakataong magulang. Nagbibigay ang survey ng lumalaking pangkat ng ebidensya para sa mga nagpapatupad ng programa tulad ng Population Services International (PSI) at iba pang stakeholder. Ang pangangailangan para sa mga contraceptive sa mga kabataan, katamtaman ang mga babaeng kasal sa kasalukuyan, sa paligid 50%. Halos isang-katlo lamang ng pangangailangang ito ang natutugunan sa pamamagitan ng mga makabagong contraceptive. Marahil ito ay dahil sa mga pamantayang panlipunan ng India, na umaasa sa mga kabataang babae na magsimula ng isang pamilya sa sandaling sila ay kasal. Ayon sa NFHS 4, lamang 21% ng mga sexually active na kababaihan 15–24 sa India ay gumamit ng anumang modernong contraceptive.

NFHS 4 ipinakita na Uttar Pradesh, isang estado sa hilagang India, nagkaroon ng mataas na hindi natutugunan na pangangailangan para sa paraan ng birth-spacing sa mga babaeng may asawa sa pagitan ng edad na 15–19 (20.4%) at 20–24 (19.1%). Sa paglipas 200 milyong naninirahan, Ang Uttar Pradesh ay ang pinakamataong estado sa India at ang pinakamataong subdibisyon ng bansa sa mundo. Ang katibayan ay nagpakita na ang mga resulta ng kalusugan para sa mga ina at mga sanggol ay makabuluhang mas mahusay kung maghintay sila ng dalawang taon sa pagitan ng mga pagbubuntis. Pa, Ang hindi pantay na kasarian at mga pamantayang pangkultura sa paligid ng pagkamayabong at pagkiling ng tagapagkaloob ay humantong sa maraming kabataang may-asawang ina sa Uttar Pradesh (at sa ibang lugar) na magkaroon ng malapit na pagitan ng mga pagbubuntis na nakompromiso ang kanilang kalusugan.

Ang pangkat ng edad na ito (15–24 na taon) nahaharap sa isang natatanging hanay ng mga hamon na naiiba sa mga kinakaharap ng matatandang may-asawa na kababaihan tungkol sa pag-access at paggamit ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. Kasama sa mga problemang kinakaharap ng mga babaeng ito:

 1. Mayroon silang limitadong ahensya na makipag-ayos sa mga pagpipilian at desisyon ng contraceptive sa kanilang asawa at mga miyembro ng pamilya. Bukod pa rito, Ang komunikasyon ng asawa sa FP ay napakahirap.
 2. Inaasahang susundin nila ang mga panlipunang kaugalian ng pamayanan ng Uttar Pradesh, na kinabibilangan ng pagkakaroon ng mga anak sa sandaling sila ay kasal.
 3. Ang pagpaplano ng pamilya ay hindi ipinakilala sa mga babaeng hindi pa nanganganak, lalo na ang kabataang nagbibinata (15–19 taong gulang) mga babaeng may asawa.
 4. Sila ay nabibigatan sa mga gawaing bahay at hindi pinapayagang makihalubilo sa mga matatandang babae sa kanilang mga komunidad at mga manggagawa sa kalusugan ng ASHA/komunidad.

Mga Pangunahing Tampok ng Disenyo ng Programa

Sa 2017, Ang Challenge Initiative para sa Malusog na Lungsod (TCIHC) nagsimulang magbigay ng suporta sa pagtuturo sa mga lokal na pamahalaan sa Uttar Pradesh upang ipatupad ang batay sa ebidensya mga programa sa pagpaplano ng pamilya. Sa mga ito, limang lungsod (Allahabad, Firozabad, Gorakhpur, Varanasi, at Saharanpur) ay pinili upang magdagdag ng kalusugang sekswal at reproduktibo ng kabataan at kabataan (AYSRH) at paggamit ng contraceptive sa mga batang unang beses na mga magulang (FTP) sa kasalukuyang programa ng FP noong Setyembre 2018. Ibinatay ng TCIHC ang desk review nito sa mga alituntunin at estratehiya ng RKSK na natukoy na ang RKSK ay may cascade approach para ipakilala ang mga diskarte sa kabataan at kabataan. Nangangahulugan ito ng kanilang mga diskarte sa pagpapakilala ng Mga Araw ng Kalusugan ng Kabataan (AHD) sa mga pangunahing sentrong pangkalusugan (Mga PHC) o community AHD ay ipinatupad sa mga rural na lugar. Matapos maabot ang mga rural na lugar, Binalak ng RKSK na ipakilala ang mga estratehiyang ito sa mga urban na lugar. Ang pagpapakilala ng mga estratehiyang ito sa mga segment ng urban na may mababang kita ay, samakatuwid, isa sa mga huling prayoridad.

Neighborhood women gather outside their homes. | Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment
Ang mga kababaihan sa kapitbahayan ay nagtitipon sa labas ng kanilang mga tahanan. Credit: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.

Ang TCIHC ay nagtataguyod sa RKSK at iniharap isang diskarte sa coaching-mentoring. Kasabay ng pagpapakita ng mga resulta sa mga benepisyo ng paglulunsad ng mga interbensyon ng kabataan at kabataan (na may diin sa paggamit ng contraceptive sa mga batang unang beses na mga magulang) sa mga bulsa sa lunsod sa limang lungsod ng Uttar Pradesh, kanilang diskarte (i-click upang palawakin):

Iminungkahi na gawing mas nakikita ang data sa mga unang beses na magulang

Pinalakas ng proyekto ang kawalan ng data ng magulang sa unang pagkakataon mula sa Health Management Information Surveys (HMIS), umiiral na mga sistema ng impormasyon sa kalusugan ng proyekto, at magagamit na mga pag-aaral sa antas ng populasyon. Nanawagan ito ng pansin sa grupong ito sa estado- at mga pagpupulong sa pagsubaybay sa pagpaplano ng pamilya sa antas pambansa at sa mga lokal na pangkat ng pamamahala sa kalusugan ng lungsod. Binigyang-diin ng proyekto na gawing priyoridad ang FTP sa pamamagitan ng paggawa ng data nito na nakikita sa mga pagpupulong ng pagsusuri.

Nagsagawa ng Mga Pagsasanay sa Paglilinaw ng Mga Halaga sa buong Health Centers

Mga Motivator para sa ASHA at Mga HarangMga Pangunahing Sentro ng Pangkalusugan sa Lungsod (Mga UPHC) ay nakapugad sa loob ng masalimuot na mga setting ng lipunan at kultura. Mga tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan, bilang mga miyembro sa mga kontekstong ito, panatilihin ang kanilang sariling mga paniniwala at mga sistema ng halaga. at saka, Ang mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring makaimpluwensya sa mga aksyon ng provider sa anyo ng mga patakaran at pamantayan. Ang mga impluwensyang ito ay nag-uudyok ng mga bias ng provider, na maaaring humantong sa mababang kalidad ng pangangalaga, lalo na para sa mga kasal na kabataan o mga batang kasal. Napagtanto ng TCIHC ang pangangailangang ito at tinuruan ang RKSK na ilunsad ang isang buong site na oryentasyon ng lahat ng kawani sa isang UPHC sa mga may kinikilingan na saloobin at paniniwala sa mga kabataan na maaari nilang dalhin. Paggawa gamit ang sistema, ang mga focal person ng UPHCs—ang Medical Officer In-Charge—ay binuo bilang mga master trainer para sa pagsasagawa ng mga whole-site na oryentasyon ng mga kawani ng pasilidad sa pagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan para sa kabataan.. Ang pagsasanay sa pagpapalinaw ng mga halaga na ito ay mahalaga sa pagpapabuti ng kaalaman at pag-uugali ng mga kawani ng pasilidad ng kalusugan upang magbigay ng hindi mapanghusga, suportang pangangalaga sa mga kabataan at kabataan anuman ang kanilang edad, kasarian, at marital status.

Nakilala ang Pangunahing Impluwensya

Upang ipakita ang tagumpay, natukoy ng proyekto ang dalawang bahaging layunin:

 • Abutin 100% ng mga unang beses na magulang sa komunidad na hindi gumagamit ng mga makabagong paraan ng contraceptive na may impormasyon sa mga pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya.
 • Pagkonekta sa kanila sa mga serbisyo ng FP.

Nangangahulugan ito na ang bawat unang beses na magulang sa komunidad ay nakilala at nagbigay ng tamang impormasyon sa mga pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya at tinukoy sa mga pasilidad kung saan magagamit ang mga pamamaraan ng FP. Nangangailangan ito ng pinagkakatiwalaang mapagkukunan sa loob ng sistema ng kalusugan na maaaring lumapit sa pangkat na ito. Community frontline health worker Accredited Social Health Activists (ASHA) lumitaw bilang una at natural na pagpipilian, at ay, kaya naman, kinilala bilang ang “influencer.”

Nagturo sa Influencer

Para sa isang ASHA na maging "ahente ng pagbabago" ay nangangailangan ng pagbabago sa pag-uugali sa ASHA upang ang pagpaplano ng pamilya at FTP ay naging priyoridad. Ang pagbabago ng pag-uugali ay palaging nangangailangan ng pagganyak at ang pag-aalis ng mga hadlang na pumipigil sa isang partikular na pag-uugali na mangyari at/o naghihikayat ng isa pang pag-uugali sa lugar nito. Ang TCIHC ay nagsagawa ng isang maliit na ehersisyo kasama ang mga piling ASHA at tinukoy ang mga salik na nag-uudyok at nagpapahina sa isang ASHA.

Batay sa mga salik na ito, TCIHC inangkop ang modelo ng pagtuturo nito upang bumuo ng mga kakayahan sa mga ASHA. Maaari nilang makamit ang layunin na maabot 100% ng mga unang beses na magulang na hindi gumagamit ng mga makabagong paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis. Nangangailangan ito sa kanila na maunawaan ang data sa mga FTP upang makuha ang iba't ibang mga rehistro at maunawaan ito nang makabuluhan upang makarating sa mga desisyong programmatic. Ipinakilala ng TCIHC ang isang "data para sa paggawa ng desisyon" na tatlong hakbang na pagtuturo sa mga ASHA sa pamamagitan ng mga superbisor ng ASHA, auxiliary nurse midwife (ANM):

HAKBANG 1: Ipunin ang lahat ng nakalistang impormasyon tungkol sa mga pamilya sa komunidad sa rehistro ng index ng kalusugan ng lungsod (UHIR).
HAKBANG 2: Color-code na unang beses na mga magulang mula sa rehistro ng UHIR, markahan ang mga gumagamit (at ang kanilang pagpili ng paraan) at hindi gumagamit.
HAKBANG 3: Unahin ang mga pagbisita sa bahay sa mga hindi gumagamit sa pang-araw-araw na plano sa trabaho, mapa ng ruta. I-segment ang mga user para sa mga follow-up na pagbisita at serbisyo ng paalala.

Ang proyekto ay nagpakilala ng limang-session na smart coaching tactic. Sa ilalim nito, Ang mga ASHA sa isang partikular na lungsod ay nahahati sa mga grupo at ang bawat grupo ay may magkakaibang grupo ng mga ASHA, kasama ang ilang performers, maagang nag-aampon (ang ilan ay may pag-iisip ng paglago), at mga naysayer. Pinagana ng peer exchange na ito ang mabilis na pag-aaral ng mga ASHA. Dahan-dahang isinama ang taktika na ito sa mga buwanang pagpupulong sa pagsusuri ng ASHA at ng kanyang superbisor, isang Auxiliary Nurse Midwife.

Sinusukat ang Pagganap ng Influencer

Ang buong diskarte na ito ay nakasalalay sa influencer, i.e., Mga ASHA. Upang gawin itong pinaka mabubuhay, mahalagang regular na subaybayan ang kanilang pagganap tungkol sa kanilang trabaho sa mga FTP. Gayunpaman, isang punto ng pagsasaalang-alang ay ang HMIS sa India ay hindi pinaghiwa-hiwalay ang mga gumagamit ng pagpaplano ng pamilya ayon sa edad at bilang ng mga kapanganakan. Sa simpleng salita, edad at bilang ng mga bata ay hindi naitala sa HMIS, at samakatuwid, mahirap tiyakin ang listahan ng priyoridad ng mga kliyente na maaaring mangailangan ng pagpaplano ng pamilya.

"Ang pag-aaral kung paano maayos na punan ang aking talaarawan ay nakatulong sa akin na mapanatili ang isang rekord ng kliyente sa isang sistematikong paraan, at ngayon ay madali at mabilis kong makukuha ang mga partikular na impormasyon tulad ng mga detalye ng mag-asawa sa unang pagkakataon para sa pagpaplano ng pamilya.”

Isang ASHA

Samakatuwid, ang programa ay namuhunan sa pagdidisenyo ng isang sistema ng pamamahala ng impormasyon sa kalusugan ng proyekto (PMIS). Nakuha ng PMIS ang dalawang kritikal na punto ng data: pagtatala ng bilang ng mga kababaihang naabot ng impormasyon sa FP at pagtatala ng bilang ng mga gumagamit ng pagpaplano ng pamilya ayon sa edad, pagpili ng pamamaraan, at pagkakapantay-pantay.

Sa sandaling ang proyekto ay nagsimulang mangalap ng impormasyong ito, posible na subaybayan ang mga sumusunod na tagapagpahiwatig:

 1. Abutin ang mga FTP
 2. Update ng mga serbisyo sa UPHC
 3. Contraceptive uptake ng FTP sa bawat isa sa mga pasilidad

Nilikha ang Access sa Mga Insentibo at Pagkilala

Mahalaga na ang isang ASHA ay nakakaramdam ng motibasyon na magtrabaho sa FP at kasama ang mga unang beses na magulang. Kaya naman mahalagang turuan ang mga ASHA sa mga iskema ng gobyerno na may kaugnayan sa FP, tulad ng Ensuring Spacing at Birth scheme (ESB). Naglalatag ito ng kaakit-akit na kabayarang nakabatay sa kinalabasan sa mga frontline health worker para sa paghikayat sa paggamit ng mga pamamaraan ng spacing.. Sa ilalim ng scheme na ito*, Ang mga ASHA ay binabayaran ng kaunti $6 para sa kanilang mga serbisyo sa pagpapayo sa mga kababaihan na ipagpaliban ang unang panganganak at dalawang taong agwat sa pagitan ng mga kasunod na panganganak.. Ang ESB reimbursement ay pinoproseso lamang kapag ang babae ay gumamit ng isang pamamaraan at nagpatuloy sa isang pamamaraan sa loob ng dalawang taon.

Ang iskema na ito ay nanatiling hindi gaanong nagamit sa mga lokasyong urban. Karamihan sa mga ASHA ay hindi alam ang pamamaraang ito at ang kinakailangang papeles para sa mga paghahabol. Nang walang mga claim na pinoproseso, ang kaalaman sa pagproseso ng claim na ito ay nawawala sa mga pangkat ng pamamahala ng lungsod.

Ang pangkat ng TCIHC ay nagtataguyod, sa malapit na koordinasyon sa pamahalaan, binuo simple, madaling maunawaan na mga hakbang para sa pagsusumite ng mga claim. Ang mga hakbang ay ipinamahagi sa pamamagitan ng mga handout at isinama sa isang sesyon ng pagtuturo sa pagitan ng mga ASHA at kanilang mga superbisor. Bukod pa rito, tinuruan ng koponan ang mga kawani ng pamamahala ng lungsod na responsable sa pag-claim ng reimbursement sa kinakailangang papeles para sa ESB scheme.

*Tala ng editor: Ang mga programang naglalayong magpatupad ng katulad na pamamaraan ay dapat mag-verify ng mga kinakailangan. Ang mga programa sa pagpaplano ng pamilya ng USAID ay ginagabayan ng mga prinsipyo ng boluntaryo at matalinong pagpili. Ang impormasyon sa mga prinsipyong ito ay maaaring matatagpuan sa website ng USAID.

A teacher explains reproductive health systems to sStudents at a village school. | Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment
Ipinapaliwanag ng isang guro ang mga sistema ng kalusugan ng reproduktibo sa mga mag-aaral sa isang paaralan sa nayon. Credit: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.

Kinalabasan

Ang karanasan ng TCIHC mula sa limang lungsod ay nagsiwalat nito Maaaring bigyang-priyoridad ng mga ASHA ang mga kabataan at babaeng mababa ang pagkakapantay-pantay, partikular sa unang pagkakataon magulang, para sa pagpaplano ng pamilya ni:

 • Tumatanggap ng coaching at mentorship.
 • Pana-panahong pag-update ng UHIR.
 • Pag-segment at paglilista ng mga kababaihan batay sa edad at pagkakapareho.

Nakakatulong din ang kasanayang ito sa pagpapanatili ng isang rehistro ng mga batang kasal na FTP na may edad 15–24 na taon at inuuna ang kategorya para sa mga pagbisita sa bahay.. Ang coaching ay nagbibigay-daan sa kanila na madaling matukoy ang mga FTP na may hindi natutugunan na mga pangangailangan ng FP at payuhan sila na i-access ang mga serbisyo ng FP gamit ang isang Static na Fixed-Day (FDS)/Antral diwas ("araw ng espasyo") lapitan. Sa ilalim ito, Tinitiyak ng mga UPHC, kalidad ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, kabilang ang mga pamamaraan ng long-acting spacing, sa mga nakatakdang araw ng malawak na isinapubliko at kung minsan ay alam ng komunidad.

Ang ilang mga kapansin-pansin na kinalabasan ay (i-click upang palawakin):

Saturation ng mga FTP

Sa lahat ng babaeng nakilala sa panahon ng peak intervention period ng Oktubre 2018–Hunyo 2019, halos dalawang-katlo ng mga kababaihan ay unang beses na mga magulang. Pagsapit ng Hulyo 2019, karamihan Ang mga ASHA ay umabot ng higit sa 90% ng mga FTP sa kanilang mga komunidad na may impormasyon sa FP.

Exposure ng Programa sa Nakaraang Anim na Buwan (Babae 15–24 Taon sa AYSRH Cities)

Nagsagawa ang TCIHC ng pag-aaral sa antas ng populasyon, tinatawag na Output-Tracking Survey sa limang lungsod ng AYSRH. Ang survey ay nagsiwalat na halos 67% ng mga babaeng may edad na 15–24 na taon na may isang bata na iniulat na pagkakalantad sa programa. Nangangahulugan ito na sila ay pinayuhan ng isang ASHA, dumalo sa isang pulong ng grupo tungkol sa mga pagpipilian sa pagpaplano ng pamilya, at/o bumisita sa isa sa tatlong platform ng paghahatid ng serbisyo:

 • Mga pangunahing sentrong pangkalusugan sa lungsod.
 • Mga outreach camp (ORC).
 • Araw ng kalusugan at nutrisyon sa lunsod (UHND).

Paggamit ng Makabagong Paraan ng Contraceptive (Babaeng May edad 15–24 sa Limang Lungsod ng AY)

Ang mga resulta ng survey ay nagpahiwatig ng a 17% pagtaas ng modernong contraceptive prevalence rate (mCPR) sa mga kabataang 15–24 taong gulang na kababaihan na may isang anak. Ang mCPR ay tumaas ng 9% sa lahat ng 15–24 taong gulang. Ang walang katulad na pagtaas na ito sa mCPR at ang makabuluhang pagkakalantad sa mga aktibidad ng programa sa populasyon na ito ay tumutukoy sa papel na ginagampanan ng mga ASHA sa pagkuha ng impormasyon at mga serbisyo ng FP sa mga batang ina..

Kung ano ang matututuhan ng iba sa ating trabaho

 • Ang diskarte sa TCIHC ay isang halimbawa para sa ibang mga lungsod na epektibo gawing nakikita ng gobyerno ang data ng FTP. Ito ay maliwanag na ang mga FTP ay kailangang maabot, at nangangailangan ito ng influencer para maabot sila sa ilang partikular na konteksto.
 • Ang pagbuo ng kapasidad ng mga ASHA na mag-decipher ng data para sa paggawa ng desisyon ay susi sa pag-abot sa mga FTP.
 • Kinasasangkutan ng lokal na pamahalaan, lalo na ang kabanata ng kabataan at kabataan, o mga functionaries ng RKSK sa kaso ng TCIHC, mula sa simula ay nilikha ang pagmamay-ari ng AYSRH mga interbensyon.
 • Pagtuturo sa mga kawani ng pamamahala ng lungsod, pasilidad-in-charge, at mga manggagawa sa kalusugan ng komunidad sa mga kasalukuyang sistema ng kalusugan, mga scheme, at mga patakaran (tulad ng ESB scheme) sa pamamagitan ng hands-on coaching ay isang komprehensibong paraan upang matiyak na natutugunan ang mga pangangailangan ng mga batang unang beses na mga magulang.
 • Pagtatatag ng mga Auxiliary Nurse Midwives bilang mga coach ng ASHA sa pagkumpleto ng UHIR, paggawa ng mga listahan ng priyoridad ng mga FTP, at ang pagtulong sa kanila na magplano ng kanilang mga paglalakbay sa bahay ay maaaring suportahan ang mga ASHA sa kanilang outreach.
 • Pagkilala sa tungkulin ng mga manggagawa sa kalusugan ng komunidad (Mga ASHA sa India) ay mahalaga para sa pagganyak sa trabaho—dapat isaalang-alang ito ng mga pamahalaan kapag nagdidisenyo ng mga programa. Mahalagang ma-motivate ang influencer. Kaya naman, dapat gantimpalaan at kilalanin sila ng lungsod paminsan-minsan.
 • Ang pangangailangan para sa mga serbisyo sa mga UPHC na nabuo ng ASHA outreach ay nag-uudyok sa provider na huwag pansinin ang kanilang mga personal na bias.. An kawili-wiling pagsasalaysay ni Dr. Arshiya Sherwani, Nagpapatuloy ang MOIC ng UPHC, mga detalye kung ano ang naramdaman niya pagkatapos na sanayin sa pagsasanay sa pagpapalinaw ng mga halaga.

Mga Serbisyong Tumutugon sa Kabataan: Mga Hamon at Solusyon sa Pagpapatupad

at saka, pagpapatupad ng mga programa gamit ang mga serbisyong tumutugon sa kabataan (ARS)—isang diskarte sa mga serbisyo ng kabataan at kabataan na isinasama ang mga ito sa sistema ng kalusugan sa isang sistematikong paraan—nahaharap sa ilang hamon sa India. ganyan Ang mga hamon ay nakakaapekto sa kalidad ng mga serbisyo ng SRH para sa mga kabataan ng lahat ng kasarian, kasama ang unang beses na mga magulang. Kasama sa mga hamon na ito:

 • Ang mga bias ng provider sa pag-aalok ng mga pamamaraan tulad ng injectable sa mga kabataang babae ay isang malaking hamon.
 • Mga papeles para sa reimbursement sa pamamagitan ng ESB Scheme (ESB), na nilalayong bigyan ng insentibo ang mga frontline health worker para sa paghikayat sa paggamit ng mga pamamaraan ng spacing ay isang masalimuot na proseso. May mga gaps sa kaalaman sa parehong community health worker/ASHA kung paano isumite ang mga claim at sa mga opisyal ng gobyerno kung paano isumite ang mga claim at mga opisyal sa mekanismo para iproseso ito. Maaari itong humantong sa mga pagkaantala sa magkabilang dulo.

Tinutugunan ng PSI ang mga hamong ito sa pamamagitan ng proyekto ng TCIHC ni:

 • Pagbuo ng isang values-clarification exercise kung saan tinuruan ng PSI ang mga provider na magsagawa ng values-clarification exercises bilang bahagi ng whole-site orientation exercise. Nilinaw nito ang mga bias at mito ng maraming provider.
 • Gumawa ang PSI ng isang pinasimple na leaflet sa ESB scheme na nagpapaliwanag kung paano ang pagtatrabaho para sa FP ay isang pangmatagalang pamumuhunan sa mga manggagawa sa kalusugan ng komunidad. At saka, Ang PSI ay nagturo sa mga superbisor ng ASHA, mga medical officer-in-charge, at kawani ng pamahalaang lungsod sa proseso ng paggamit ng iskema ng ESB.
Kamini Kumari, an Auxillary Midwife Nurse, provides medical care to women at a rural health center. | Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment
Kamini Kumari, isang Auxillary Midwife Nurse, nagbibigay ng pangangalagang medikal sa mga kababaihan sa isang rural health center. Credit: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.

Ang Kinabukasan ng AYSRH sa India

Mga pamumuhunan sa mga kabataan at paggamit ng contraceptive sa mga batang unang beses na mga magulang ay tumutugon sa kanilang mga partikular na pangangailangan sa paraang hindi mapanghusga. Sa pangkalahatan, ang mga kabataan ay may posibilidad na iwasan ang pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan. Mula sa pag-aaral, alam namin sa paligid 26% ng mga kabataan ay mas malamang na bumisita sa mga pasilidad ng pampublikong kalusugan o mga kampo kumpara sa mga kababaihang nasa mas matandang grupo ng edad. Ang mga kabataan ay may posibilidad na ma-access ang mga pribadong sektor na espasyo (tulad ng mga botika), kung saan ang mga paraan ng short-term family planning (mga tabletas at condom) ay madaling makukuha sa counter, lalo na sa mga urban areas. Ang mga kabataan ay nangangailangan ng mas malawak na pagpipilian para sa FP, ang pribadong sektor ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa kontekstong ito. Dagdag pa, Ang mga functionaries ng kalusugan ng lungsod ay kailangang tumuon sa pagsasama ng mga pangangailangan ng AYSRH sa kanilang mga nakagawiang agenda, kaya ang mga programa at inisyatiba ay nagagamit at nagagamit nang husto.

Matuto nang higit pa tungkol sa kalusugan ng reproduktibo ng kabataan at kabataan sa pamamagitan ng pagkuha sa Pag-uugnay ng mga Pag-uusap serye, hino-host ni Pagpaplano ng Pamilya 2020 at Kaalaman TAGUMPAY.

Pagpapabuti ng Paggamit ng Contraceptive sa mga Batang Unang beses na Magulang
Mukesh Kumar Sharma

Executive Director, Indian PSI

Mukesh Kumar Sharma, Executive Director, Ang PSI India ay isang multi-faceted na propesyonal na may malakas na kadalubhasaan sa pamamahala ng programa, pamamahala ng kaalaman at pag-unlad ng organisasyon. Siya ay nagtataglay ng isang kayamanan ng kaalaman sa kalusugan ng reproduktibo, kalusugan ng lungsod at, mga isyu sa kalusugan ng ina at anak at isang kinikilalang espesyalista sa Urban Health. Sa kanyang 20-taong propesyonal na paglalakbay, nagtrabaho siya sa ilang kilalang organisasyon tulad ng FHI360 sa ilalim ng proyektong Urban Health Initiative, Urban Health Resource Center at CARE international. Siya ay nagtapos ng MBA na may degree sa Rural Development at nakakuha ng maraming mga parangal sa akademiko kabilang ang isang gintong medalya sa unibersidad mula sa IGNOU para sa pagkuha ng unang posisyon sa buong India.. Siya ay may akda at nagpresenta ng ilang mga papel sa maraming bansa sa mga isyu na may kaugnayan sa pagpaplano ng pamilya, MNCH at kalusugan ng lunsod sa iba't ibang platform. Siya ang unang nagwagi ng PSI Global Andrew Boner award, nagwagi ng Good to Great leadership award ng TCI.

Devika Varghese

Nangunguna sa Pagpapatupad ng Programa, Indian PSI

Si Devika Varghese ay Programa Implementation Lead, Indian PSI. Tapos na siya 18 taon ng karanasan sa pagdidisenyo, pagpapatupad at pamamahala ng mga proyekto sa mga isyu sa pag-unlad na kinabibilangan ng elementarya, edukasyon para sa out of school adolescent at reproductive health para sa mga kababaihan na may partikular na pagtuon sa mga hakbangin ng pribadong sektor. Kasama sa kanyang teknikal na kadalubhasaan ang public-private partnership, mga network ng provider at mga social franchise, pagpapabuti ng kalidad at ICT para sa pagbabago ng pag-uugali. Si Devika ang Associate Director, para sa AYSRH sa ilalim ng proyekto ng TCIHC sa India. Sa tungkuling ito siya ay may pananagutan sa pagbibigay ng estratehikong direksyon para sa mga field support team at pagtiyak na ang programa ay isang plataporma upang palakihin ang mataas na epekto na napatunayang mga estratehiya para sa kalusugang sekswal at reproduktibo ng kabataan sa Uttar Pradesh at mabilis na palakihin ang mga natutunan sa iba't ibang heograpiya ng India.. Bago sumali sa PSI, siya ang Deputy Director, mHealth sa Abt Associates, opisina ng India. Mayroon siyang Post Graduate Diploma sa Human Resources, at isang degree na sertipiko sa disenyo ng pagtuturo mula sa Harvard School of Education, Boston.

Deepti Mathur

Teknikal na Lead - Pag-aaral at Pagsasanay ng Programa, Indian PSI

Si Deepti Mathur ang Technical Lead - Program Learning and Training sa PSI India. Isang propesyonal na nakatuon sa resulta na may ilang taong karanasan sa pagdidisenyo, pagpaplano at pagsasagawa ng mga proyekto sa paligid ng mga isyu na kinabibilangan ng pagpaplano ng pamilya, kalusugan ng reproduktibo, pediatric at corneal blindness, pagbabangko ng mata, HIV / AIDS, at kapansanan at edukasyon. Sa kanyang kasalukuyang tungkulin, pinangangasiwaan niya ang yunit ng pamamahala ng kaalaman at nagtutulak ng mga kritikal na bahagi ng mga pagsusumikap sa pangongolekta ng data ng TCIHC sa pamamagitan ng pinakamahalagang proseso ng pangongolekta ng kwento ng pagbabago bukod sa iba pa. Siya ay mahusay sa pamamahala ng programa, pamamahala ng nilalaman, pagsubaybay, at pamamahala ng kaalaman. Nakipagtulungan siya sa mga organisasyong may reputasyon tulad ng suportado ng Gates na Technical Support Group - Mga Trucker, PARA SAAN; ORBIS International at Pratham. Si Deepti ay mayroong Master's of Science degree sa Community Resource Management & Extension mula sa Delhi University. Si Deepti ang kauna-unahang nagwagi ng parangal na Most Valuable Player ng TCI.

Hitesh Sahni

Deputy Program Lead, Indian PSI

Hitesh Sahni, Deputy Program Lead, PSI India at nagdudulot ng malawak na karanasan ng 25 taon na nagtatrabaho sa iba't ibang domain ng kalusugan, kasalukuyang namamahala sa mga operasyon ng The Challenge Initiative para sa Mga Malusog na Lungsod (TCIHC) sa India. Sa ilalim ng papel na ito, nagbibigay siya ng madiskarteng direksyon sa koponan para sa pagpapatupad at pagpapalaki ng mga napatunayang diskarte na may mataas na epekto upang makamit ang mga napapanatiling resulta sa pamamagitan ng programang TCIHC. Sa nakaraan, matagumpay niyang pinamunuan ang isang operational research program sa mga NCD sa rural at urban India sa pamamagitan ng consortium ng mga kasosyo. Pinangasiwaan din niya ang isang tuberculosis program sa iba't ibang heograpiya sa India, na may espesyal na pagtuon sa pag-access at pagsunod sa paggamot at mga gamot. Siya ay nagtapos ng MBA at isang sertipikadong anim na sigma na itim na sinturon na may mayaman na karanasan sa proseso at mga proyekto sa pagpapabuti ng kalidad. Bago sumali sa PSI, Nagtatrabaho si Hitesh kasama si Eli Lilly and Company sa iba't ibang mga tungkulin sa pagbebenta at marketing, pamamahala ng pakikipagsosyo, six sigma black belt at internasyonal na negosyo.

Emily Das

Senior Technical Lead - Magsaliksik sa TCIHC, Indian PSI

Si Emily Das ay Senior Technical Lead - Magsaliksik sa TCIHC, sa PSI India. Pinamunuan niya ang pagsubaybay at pagsusuri ng The Challenge Initiative para sa Mga Malusog na Lungsod (TCIHC) sa India. Siya ay isang senior program researcher na may higit sa 16 taon ng karanasan sa pagpaplano at pagpapatupad ng M&E aktibidad ng iba't ibang proyekto na may kaugnayan sa mga programa ng MNCHN sa India. Sinanay bilang isang demograpo na may Ph.D. degree mula sa IIPS, Mumbai, siya ay bihasa sa pagdidisenyo ng malakihang sample survey, pagproseso at pamamahala ng cross-sectional at longitudinal na data sa populasyon, kalusugan at nutrisyon. Siya ay may napatunayang track record sa pagtataguyod ng napapanahong pagkakaroon at paggamit ng data at mga natuklasan sa pananaliksik para sa pagpapasya ng programa at mga pagsisikap sa pagtataguyod. Bago sumali sa PSI, Nagtrabaho si Emily bilang Deputy Director-MLE sa Abt Associates at Technical Advisor-MLE sa IntraHealth International, kung saan siya ay responsable para sa disenyo at pagpapatupad ng lahat ng mga bahagi ng pagsubaybay at pananaliksik ng mga proyekto. Siya ay may malaking karanasan sa pagtatrabaho sa web-based na MIS gamit ang ICT para sa regular na pagsusuri ng data ng pagsubaybay sa proyekto.

10.3K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap