தேட தட்டச்சு செய்யவும்

விரைவான வாசிப்பு படிக்கும் நேரம்: 4 நிமிடங்கள்

வெற்றிகரமான மெய்நிகர் இணை உருவாக்கத்திற்கான நான்கு முக்கிய மாற்றங்கள்

கோவிட்-19 தொற்றுநோய் காரணமாக அனைத்தும் மூடப்பட்டபோது, பச்சாதாபம் கொண்ட பட்டறை வடிவமைப்பில் வெற்றி பெறுவதற்கும், மெய்நிகர் இணை உருவாக்கத்தை முன்கூட்டியே ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் இது ஒரு வாய்ப்பாக அறிவு வெற்றி கண்டது..

Let’s rewind to March 2020. Our U.S.-based team was one day from boarding a flight to Nairobi, Kenya to conduct co-creation workshops with family planning and reproductive health (FP/RH) professionals to identify barriers limiting the flow of knowledge between programs, நாடுகள், and regions—and opportunities to transform the way our FP/RH community approaches knowledge management—when the severity of the COVID-19 pandemic caused everything to shut down. After months of designing and planning, we found ourselves in a place with these workshops that we could not have anticipated. Were we going to postpone and wait for things to open up? Or were we going to attempt to conduct the four co-creation workshops virtually? We decided on the latter, which lead us on a journey of learning, constant iteration, and ultimately success.

While it was easy to mourn the loss ofwhat could have beenwith the highly anticipated in-person workshops, பச்சாதாபம் கொண்ட பட்டறை வடிவமைப்பில் வெற்றி பெறுவதற்கும், மெய்நிகர் இணை உருவாக்கத்தை முன்கூட்டியே ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் இது ஒரு வாய்ப்பாக அறிவு வெற்றி கண்டது.. Empathetic workshop design was essential—we knew that in order to conduct our in-person workshop in a virtual space, we needed to make some significant modifications to meet the realities and needs of our participants. A few main things came into play:

  1. Internet connectivity.
  2. Scheduling.
  3. Virtual design thinking tools.
  4. Facilitation.

Internet Connectivity

Internet connectivity was a real challenge. Many of our workshop participants in sub-Saharan Africa, ஆசியா, and the United States, like myself and my co-facilitators, were finding themselves in brand-new work environments, mostly from home, which meant that internet connectivity was not always available; when it was, there was no guarantee of its quality. Because we were determined not to let readily available internet be a criterion for participation, thus affecting our participant pool, Knowledge SUCCESS provided internet credit to participants so that they could join each synchronous co-creation session. கூடுதலாக, we leveraged design thinking tools that could be used synchronously and asynchronously, as well as WhatsApp for quick and easy communication.

Four globe icons with a pin marker representation the locations of the co-creation workshops
Knowledge SUCCESS conducted four regional co-creation workshops between April and June 2020, உடன் 69 FP/RH professionals representing 21 நாடுகள்.

Scheduling

Scheduling was another important consideration. Unlike in-person workshops, we could not expect participants to join us for full days online; with participants located in different countries, we also had time differences to consider. To accommodate everyone’s needs, we worked with participants to identify the most convenient times for them and scheduled accordingly. It’s important to note that the best times for participants were often not ideal times for facilitators based in the U.S. (think very early mornings and super late nights), but designing to best accommodate participants was our priority, so agility on the part of facilitators and support personnel was essential.

Sample Participant Agenda
Download and adapt our sample participant agenda for your own workshops!

Virtual Design Thinking Tools

While now, over a year and a half into the pandemic, virtual tools for design thinking and workshops are more common, back in March 2020 the climate was very different. Selecting the right tools—those that would be most comfortable for our participants—was critical. Rather than guess, we asked them directly, ultimately selecting Zoom for our synchronous co-creation sessions and Google Slides for our design thinking work. Unlike platforms such as Mural, Miro, மற்றும் Jamboard, Google Slides was not intended for design thinking, but Knowledge SUCCESS felt that it was much more important to build a tool folks were comfortable உடன், rather than introduce something new that would require training and potentially be a barrier for engagement. Using Google Slides, even with its limitations, allowed for an easily accessible way to co-create virtually.

A google slide with multiple sticky notes

Sample Rose, Bud, Thorn affinity cluster created using Google Slides.
Click here to view the web accessible version (page 22 of the PDF).

Facilitation

இறுதியாக, we needed to figure out our facilitation approach. We all know that facilitation can make or break a workshop, and I would argue this is even truer in the virtual space. Given that this workshop would feature so many firsts for participants, we opted for a high-touch, high-energy facilitation style. This ensured that everyone felt supported every step of the way and that the workshop would not only generate great ideas for Knowledge SUCCESS but also empower a cadre of public health professionals with solid practice in design thinking and virtual workshop participation, both crucial and transferable skills.

Great attention to these four key components of empathetic workshop design resulted in four fruitful virtual co-creation workshops in Anglophone Africa, Francophone Africa, ஆசியா, and the United States, during which participantsreimagined the ways FP/RH professionals in their region access and use evidence and best practices to optimize FP/RH programs.This reimagining led to three new knowledge innovations for the FP/RH community:

  • FP நுண்ணறிவு, a website to discover and organize your favorite FP/RH resources
  • பிட்ச், a series of regional competitions that places stakeholders in sub-Saharan Africa and Asia at the center of designing and implementing knowledge management solutions
  • கற்றல் வட்டங்கள், a series of highly interactive learning exchange forums to guide program managers and technical advisors through discussions on what works and what doesn’t in FP/RH programs

கூடுதலாக, the workshops yielded a host of other useful resources, உட்பட FP கதையின் உள்ளே podcast.

So would we do virtual co-creation again? Most definitely!

Want to know more about virtual co-creation? Check out Knowledge SUCCESSrecommended strategies and solutions.

வெற்றிகரமான மெய்நிகர் இணை உருவாக்கத்திற்கான நான்கு முக்கிய மாற்றங்கள்
டேனியல் பிசினினி பிளாக்

வடிவமைப்பு கண்டுபிடிப்பு முன்னணி, ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் சென்டர் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் புரோகிராம்கள்

டேனியல் பிசினினி பிளாக் ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் சென்டர் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் புரோகிராம்களில் டிசைன் இன்னோவேஷன் லீட், ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் கேரி பிசினஸ் ஸ்கூல்-நிர்வாகக் கல்வியில் புதுமை மற்றும் மனிதனை மையமாகக் கொண்ட வடிவமைப்பிற்கான கல்வித் தலைவர், மற்றும் ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் கேரி பிசினஸ் ஸ்கூலில் டிசைன் திங்கிங் அட்ஜங்க்ட் ஃபேக்கல்ட்டி. அவர் வடிவமைப்பு சிந்தனை ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சி மற்றும் செயல்படுத்தலை வழிநடத்துகிறார், பட்டறைகள், மற்றும் வளர்ந்து வரும் பொது சுகாதாரம் மற்றும் வணிக தேவைகளை நிவர்த்தி செய்ய சர்வதேச அளவில் இணைந்து உருவாக்குதல், மேலும் அந்த அனுபவத்தை தனது வடிவமைப்பு சிந்தனை படிப்புகளை மேம்படுத்த பயன்படுத்துகிறது. டேனியல் ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் ப்ளூம்பெர்க் பப்ளிக் ஹெல்த் பள்ளியில் எம்பிஎச் மற்றும் ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் கேரி பிசினஸ் ஸ்கூலில் எம்பிஏ படித்துள்ளார்.. நைஜர் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவில் அமைதிப் படையின் தன்னார்வலராகவும் பணியாற்றினார். மின்னஞ்சல்: danielle.piccinini@jhu.edu.

48.5கே காட்சிகள்
மூலம் பகிரவும்
இணைப்பை நகலெடுக்கவும்