Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 3 minit

Penyepaduan HIV dan Perkhidmatan Kontraseptif untuk Pekerja Seks Wanita

Kit alat baharu menawarkan panduan untuk penambahbaikan

Populasi utama, termasuk pekerja seks wanita, menghadapi halangan kepada akses penjagaan kesihatan yang termasuk stigma, penjenayah, dan keganasan berasaskan jantina. Dalam banyak kes, halangan ini boleh dikurangkan oleh pendidik rakan sebaya, yang membawa pandangan yang berharga dan boleh menimbulkan kepercayaan dengan pelanggan.

Pekerja seks wanita adalah antara populasi keutamaan yang menjadi tumpuan Memenuhi Sasaran dan Mengekalkan Kawalan Wabak (EpiC) projek, dibiayai oleh Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat (USAID) dan A.S. Pelan Kecemasan Presiden untuk Bantuan AIDS (PEPFAR). Kerana HIV dan perkhidmatan perancangan keluarga adalah kritikal dan, selalu sangat, keperluan yang tidak terpenuhi untuk pekerja seks wanita, USAID dan PEPFAR menyokong bersepadu penghantaran.

"Halangan yang dihadapi oleh pekerja seks mengenai akses kepada perkhidmatan kesihatan boleh dikurangkan oleh pendidik rakan sebaya kerana perspektif berharga yang mereka bawa."

Agness John, FHI 360 pegawai teknikal kanan untuk program HIV di Tanzania

Stigma yang dikaitkan dengan kerja seks adalah sebab utama itu pendidik rakan sebaya dan pengalaman hidup mereka tidak boleh ditukar ganti. Pendidik rakan sebaya selalunya mengetahui lokasi pekerja seks, dan mereka tidak akan mendiskriminasi atau memberikan penghakiman seperti yang mungkin dilakukan oleh sesetengah penyedia. Memandangkan faktor-faktor ini, mereka mempunyai peluang unik untuk menasihati dan memenuhi keperluan rakan sebaya mereka yang cuba mencegah jangkitan seksual (STI) dan mencegah atau merancang kehamilan. Latihan yang dibangunkan khusus untuk pendidik rakan sebaya meletakkan mereka mempunyai impak yang paling besar apabila kaunseling klien.

Data menunjukkan bahawa ramai pekerja seks wanita yang ingin mencegah kehamilan tidak menggunakan kaedah kontraseptif. Mereka yang rendah- dan negara berpendapatan sederhana di Afrika mempunyai kadar keperluan perancangan keluarga yang tidak terpenuhi yang lebih tinggi daripada populasi umum. Antara pekerja seks yang dikaji, 30% di Madagascar mempunyai keperluan yang tidak dapat dipenuhi untuk perancangan keluarga, dan 70% di Cote d'Ivoire telah mengalami kehamilan yang tidak dirancang.

Female condom. Photo Credit: U.S. Food and Drug Administration.
Kredit: A.S. Pentadbiran Makanan dan Ubat-Ubatan.

PEPFAR Pelan Operasi Negara menyeru integrasi perancangan keluarga dan perkhidmatan HIV, termasuk penyediaan profilaksis pra-pendedahan (PrEP), dan ambil perhatian bahawa kedai sehenti amat penting untuk mencapai ahli populasi utama dengan perkhidmatan yang mereka perlukan. Begitu juga, bimbingan teknikal daripada Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria menyokong usaha tertumpu untuk mengintegrasikan perkhidmatan HIV dan perancangan keluarga berkualiti tinggi dan untuk menangani diskriminasi.

Untuk mengukuhkan usaha integrasi, FHI 360 diterbitkan Alat Pendidik Rakan Sebaya untuk Memaklumkan Pekerja Seks Wanita tentang Pilihan Kontraseptif. Dibangunkan melalui EpiC dan Pautan merentasi Kontinum Perkhidmatan HIV untuk Populasi Utama yang Terjejas HIV (HUBUNGAN) projek dengan pembiayaan daripada USAID, Pasukan EpiC mula menggunakan kit alat (Rajah 1).

Membuat Pilihan Jelas

Kit alat, direka untuk pendidik rakan sebaya yang bekerja dengan program HIV, mempunyai panduan pengguna, alat pendidik rakan sebaya, dan rancangan sesi. Ia menyediakan proses dan sumber yang nyata untuk pendidik rakan sebaya untuk membentangkan maklumat asas tentang pelbagai pilihan kontraseptif, menggalakkan pelanggan untuk menentukan keperluan mereka, dan terangkan cara mendapatkan setiap kaedah. Ciri-ciri pilihan kontraseptif diterangkan, dan senarai semak kemahiran memberi pendidik rakan sebaya cara untuk menilai amalan mereka untuk berinteraksi secara empati dan hormat dengan pelanggan.

Apabila digunakan dengan betul, alat ini menyokong interaksi positif antara pendidik rakan sebaya dan pekerja seks wanita dengan memudahkan hubungan mata, menyediakan maklumat yang mudah difahami dan relevan, dan membolehkan perbincangan sulit.

Perkhidmatan Kontraseptif untuk Pekerja Seks Wanita—Modul Latihan untuk Pakar Klinik direka untuk mengorientasikan klinik kepada keperluan khas dan kebimbangan pekerja seks wanita yang mencari perkhidmatan kontraseptif. Ia termasuk manual fasilitator dan persembahan slaid. Kit alat memfokuskan pada sebab mereka mungkin lebih suka kaedah tertentu dan cara memberikan tanpa menghakimi, kaunseling pilihan termaklum. Objektif pembelajaran merangkumi:

  • Menyedarkan doktor kepada norma jantina dan cara norma tersebut mempengaruhi pekerja seks wanita.
  • Mempertimbangkan halangan yang dihadapi oleh pekerja seks wanita terhadap kontrasepsi dan cara menangani halangan tersebut.
  • Memberi kaunseling dan penjagaan yang menyokong dan tidak menghakimi.
  • Menjelaskan bagaimana status HIV dan jangkitan seksual (STI) menjejaskan kelayakan untuk beberapa kaedah.
  • Menunjukkan keupayaan untuk menasihati pekerja seks wanita tentang perlindungan terhadap kehamilan, HIV, dan STI.
Agnes Safina, an HIV testing counselor. Credit: USAID in Africa.
Agnes Safina, seorang kaunselor ujian HIV. Kredit: USAID di Afrika.

Latihan itu bertujuan untuk diubah suai berdasarkan campuran kaedah negara atau program dan memerlukan lima hingga enam jam. Ianya interaktif, dengan pra- dan penilaian pengetahuan selepas latihan, perbincangan kumpulan, pembentangan, dan main peranan.

Pekerja seks wanita mungkin kekurangan masa atau sumber untuk mengakses perkhidmatan kesihatan. Mereka mungkin perlu mengembara untuk mencari kerja, atau mungkin mengalami diskriminasi daripada pembekal. Mempunyai satu lokasi untuk mendapatkan maklumat dan kaunseling berkualiti tinggi boleh memudahkan mereka melakukannya penjagaan akses.

Penggunaan meluas kit alat oleh program HIV akan diterjemahkan kepada peningkatan kesihatan dan kualiti hidup bagi wanita yang dijangkau., jelas Rose Wilcher, Pengarah Pengurusan Pengetahuan dan Intervensi Struktur Bahagian HIV di FHI 360.

“Keperluan HIV dan pencegahan kehamilan wanita, terutamanya pekerja seks wanita, adalah berkait rapat," dia berkata. “Wanita mahukan maklumat dan perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif bersepadu sepenuhnya yang memenuhi keperluan mereka dan memenuhi hak mereka. Alat ini direka untuk membantu penyedia—daripada pekerja jangkauan rakan sebaya berasaskan komuniti kepada doktor berasaskan kemudahan kesihatan—melakukan perkara itu."

Jururawat. Kredit: A.S. Jabatan Negeri
Hannah Webster

Pegawai Teknikal, FHI 360

Hannah Webster, MPH, ialah Pegawai Teknikal dalam Kesihatan Global, Penduduk, dan jabatan Penyelidikan di FHI 360. Dalam peranannya, dia menyumbang kepada operasi projek, komunikasi teknikal dan pengurusan pengetahuan. Bidang pengkhususannya termasuk kesihatan awam, penggunaan penyelidikan, ekuiti, jantina dan kesihatan seksual dan reproduktif.

Sarah Muthler

Penulis Sains, Penggunaan Penyelidikan, FHI 360

Sarah Muthler, MPH, CIK, ialah seorang penulis sains di bahagian Penggunaan Penyelidikan di FHI 360. Dalam peranannya, dia meneliti, menulis, suntingan, dan menyelaras pengeluaran laporan, seluar pendek, blog, dan kandungan lain. Bidang pengkhususannya termasuk kesihatan reproduktif dan perancangan keluarga, HIV, dan kesaksamaan jantina.

10.2K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial