தேட தட்டச்சு செய்யவும்

விரைவான வாசிப்பு படிக்கும் நேரம்: 3 நிமிடங்கள்

பெண் பாலியல் தொழிலாளர்களுக்கான HIV மற்றும் கருத்தடை சேவை ஒருங்கிணைப்பு

New toolkits offer guidance for improvement

முக்கிய மக்கள் தொகை, பெண் பாலியல் தொழிலாளர்கள் உட்பட, களங்கம் உட்பட சுகாதார அணுகல் தடைகளை எதிர்கொள்ள, குற்றமாக்கல், மற்றும் பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை. பல சந்தர்ப்பங்களில், இந்த தடைகளை சக கல்வியாளர்களால் குறைக்க முடியும், who bring valuable insight and may engender trust with clients.

Female sex workers are among the priority populations that are the focus of the Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control (EpiC) திட்டம், funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). Because HIV and family planning services are critical and, too often, unmet needs for female sex workers, USAID and PEPFAR endorse integrated delivery.

“The barriers that sex workers face regarding access to health services can be mitigated by peer educators because of the valuable perspective they bring.”

Agness John, an FHI 360 senior technical officer for HIV programs in Tanzania

The stigma associated with sex work is a primary reason that peer educators and their lived experiences are irreplaceable. Peers educators often know the locations of sex workers, and they will not discriminate or pass judgment in the way that some providers may. Given these factors, they have a unique opportunity to counsel and meet the needs of their peers who are trying to prevent sexually transmitted infections (STIs) and prevent or plan pregnancy. Training developed specifically for peer educators positions them to have the greatest impact when counseling clients.

Data show that many female sex workers who would like to prevent pregnancy are not using a contraceptive method. Those in low- and middle-income countries in Africa have higher rates of unmet family planning need than the general population. Among surveyed sex workers, 30% in Madagascar had an unmet need for family planning, மற்றும் 70% in Cote d’Ivoire had experienced an unplanned pregnancy.

Female condom. Photo Credit: U.S. Food and Drug Administration.
கடன்: எங்களுக்கு. Food and Drug Administration.

PEPFAR’s Country Operational Plans call for integration of family planning and HIV services, including the provision of pre-exposure prophylaxis (PrEP), and note that a one-stop shop is particularly important for reaching key population members with services they need. Likewise, technical guidance from the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria advocates for focused efforts to integrate high-quality HIV and family planning services and to address discrimination.

To strengthen integration efforts, FHI 360 published The Peer Educator Tool for Informing Female Sex Workers about Contraceptive Options. Developed through the EpiC and Linkages across the Continuum of HIV Services for Key Populations Affected by HIV (LINKAGES) projects with funding from USAID, EpiC teams are beginning to use the toolkit (Figure 1).

Making Options Clear

The toolkit, designed for peer educators who work with HIV programs, has a user guide, peer educator tool, and session plan. It provides tangible processes and resources for peer educators to present basic information on a range of contraceptive options, encourage clients to determine their needs, and explain how to obtain each method. The properties of contraceptive options are described, and a skills checklist gives peer educators a way to assess their practices for empathetically and respectfully interacting with clients.

When used properly, the tool supports positive interaction between the peer educator and female sex worker by facilitating eye contact, providing easy-to-understand and relevant information, and enabling confidential discussions.

The Contraceptive Services for Female Sex Workers—Training Module for Clinicians is designed to orient clinicians to the special needs and concerns of female sex workers seeking contraceptive services. It includes a facilitator manual and slide presentation. The toolkit focuses on reasons they may prefer certain methods and how to provide nonjudgmental, informed-choice counseling. The learning objectives include:

  • Sensitizing clinicians to gender norms and how those norms affect female sex workers.
  • Considering barriers that female sex workers face to contraception and how to address those barriers.
  • Providing counseling and care that is supportive and nonjudgmental.
  • Explaining how HIV status and sexually transmitted infections (STIs) affect eligibility for some methods.
  • Demonstrating the ability to counsel female sex workers about protection against pregnancy, எச்.ஐ.வி, and STIs.
Agnes Safina, an HIV testing counselor. Credit: USAID in Africa.
Agnes Safina, an HIV testing counselor. கடன்: ஆப்பிரிக்காவில் USAID.

The training is meant to be modified based on the method mix of the country or program and requires five to six hours. It is interactive, with pre- and post-training knowledge assessments, group discussions, presentations, and role-playing.

Female sex workers may lack time or resources to access health services. They may have to travel to find work, or may have experienced discrimination from providers. Having one location for high-quality information and counseling can make it easier for them to access care.

The broad adoption of the toolkits by HIV programs will translate into improved health and quality of life for women who are reached, explained Rose Wilcher, Director of Knowledge Management and Structural Interventions of the HIV Division at FHI 360.

“The HIV and pregnancy prevention needs of women, especially female sex workers, are inextricably linked,” she said. “Women want fully integrated sexual and reproductive health information and services that meet their needs and fulfill their rights. These tools are designed to help providers—from community-based peer outreach workers to health facility-based clinicians—do just that.”

செவிலியர்கள். கடன்: எங்களுக்கு. மாநிலத் துறை
ஹன்னா வெப்ஸ்டர்

Technical Officer, FHI 360

ஹன்னா வெப்ஸ்டர், MPH, is a Technical Officer in the Global Health, மக்கள் தொகை, and Research department at FHI 360. அவள் பாத்திரத்தில், she contributes to project operations, technical communication and knowledge management. Her areas of specialization include public health, research utilization, equity, gender and sexual and reproductive health.

சாரா முத்லர்

அறிவியல் எழுத்தாளர், ஆராய்ச்சி பயன்பாடு, FHI 360

சாரா முத்லர், MPH, செல்வி, FHI இல் ஆராய்ச்சிப் பயன்பாட்டுப் பிரிவில் அறிவியல் எழுத்தாளர் 360. அவள் பாத்திரத்தில், அவள் ஆராய்கிறாள், எழுதுகிறார், திருத்தங்கள், மற்றும் அறிக்கைகள் தயாரிப்பை ஒருங்கிணைக்கிறது, சுருக்கங்கள், வலைப்பதிவுகள், மற்றும் பிற உள்ளடக்கம். இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் மற்றும் குடும்பக் கட்டுப்பாடு ஆகியவை அவரது சிறப்புப் பகுதிகளாகும், எச்.ஐ.வி, மற்றும் பாலின சமத்துவம்.

10.2கே காட்சிகள்
மூலம் பகிரவும்
இணைப்பை நகலெடுக்கவும்