Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Family Planning Association Nepal ay Walang Iniiwan


Nilikha sa 1959, Family Planning Association Nepal (FPAN) ay ang unang pambansang sexual at reproductive health service delivery at advocacy organization sa bansa. Makalipas ang animnapu't tatlong taon, Patuloy na tinitiyak ng FPAN na ang pagpaplano ng pamilya (FP) ang impormasyon at mga serbisyo ay magagamit at naa-access ng mga pamilya—anuman ang kanilang pagkakakilanlan, kakayahan, lokasyon, kasarian, o socioeconomic status.

Noong 1950s at '60s, ang mga talakayan tungkol sa pagpaplano ng pamilya at sekswalidad ay sumalungat sa umiiral mga pamantayang panlipunan— napakarami, na aktibong iniiwasan ng mga tao ang FPAN, kahit tumatawid sa kalye upang maiwasan ang paglalakad sa opisina. Napahiya ang mga tao, at ang pamantayan ay hikayatin ang mga tao na magkaroon ng maraming anak. Sa totoo lang, ang kasabihang Nepali, “Nawa’y kumalat ang iyong mga anak sa malalayong burol,” ay magpapatugtog sa Radio Nepal sa buong bansa.

Maraming nagbago mula noon.

Mapa ng NepalGumagana na ngayon ang FPAN 44 mga distrito sa Nepal, paghahatid ng kalusugang sekswal at reproductive (SRH) mga serbisyo sa pamamagitan ng 1,232 mga punto ng paghahatid ng serbisyo, kabilang ang mga nakapirming pasilidad, outreach, at mga mobile clinic. Halos kalahati ng mga kliyente ng FPAN ay tumatanggap ng mga serbisyo sa pamamagitan ng mga pangkat ng pamamahagi na nakabase sa komunidad. Ang pagiging kasama ay nasa ubod ng gawain ng FPAN, may higit 88% ng mga kliyenteng kumakatawan sa mahihirap, marginalized, hindi kasama sa lipunan, at mga populasyong kulang sa serbisyo. At saka, kababaihan ang bumubuo ng higit sa 50% ng mga miyembro ng board ng FPAN; ang mga kawani at ang istruktura ng pamamahala ay kinabibilangan ng mga kinatawan ng kabataan mula sa lahat ng pitong lalawigan.

Dahil sa kasaysayang ito ng pag-abot at paglilingkod sa mga marginalized at under-represented na populasyon, kabilang ang mga taong may kapansanan, yung nasa malalayong lugar, mga taong nabubuhay na may HIV (PLHIV), na-traffic na bumalik, migranteng manggagawa, Mga taong LGBTQI, mga manggagawang kasarian, at iba pa, hiniling namin sa FPAN na balangkasin ang mga pangunahing bahagi nito para sa equity at pagsasama.

Mga Pangunahing Kasanayan para Palakasin ang Equity at Inclusion

Gumamit ng Data at Ebidensya
Ang pagpaplano at pagpapatupad na nakabatay sa ebidensya ay mahalaga para sa FPAN habang patuloy nitong pinapalawak ang abot nito upang matugunan ang mga marginalized at bulnerable na populasyon. Ginagamit ang ebidensya para subaybayan ang abot, suriin ang pagiging epektibo, at magplano ng mga bagong aktibidad; samakatuwid, ang mga aral na natutunan ay patuloy na isinasama. Bilang bahagi ng batay sa ebidensya nito, pokus na hinihimok ng data, Na-map out ng FPAN ang mga catchment area nito sa pamamagitan ng mga survey ng sambahayan, tinutulungan ng mga manggagawa sa komunidad na may malawak na kaalaman sa kanilang mga lugar. Ginagamit ang deprivation ranking para higit na maunawaan ang socioeconomic status ng bawat catchment area para mas mahusay na maabot ang mga kliyenteng kulang sa serbisyo. Kinukuha ng FPAN ang mga istatistika ng serbisyo nito gamit ang mahihirap nito, marginalized, hindi kasama sa lipunan, at underserved indicator, gamit ang ebidensya upang ipaalam ang pagpapatupad ng programa.

Himukin ang Iba't ibang Komunidad
Sinusuportahan ng FPAN ang mga marginalized na komunidad sa pag-angkin ng kanilang mga karapatan sa SRH sa pamamagitan ng mga programang pang-edukasyon na iniakma upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa impormasyon at serbisyo. Halimbawa, Ang FPAN ay gumawa ng impormasyon, edukasyon, at komunikasyon (IEC) materyales sa braille, mga video na nagtatampok ng interpretasyon ng sign language, at komprehensibong edukasyon sa sekswalidad (CSE) mga session na nagta-target sa mga populasyon na mahirap maabot. Ang mga sesyon ng CSE na ito ay inihahatid sa paaralan bilang bahagi ng mga ekstrakurikular na aktibidad, o sa labas ng setting ng paaralan ng mga peer educator.

Unyon ng Populasyon
Ang FPAN ang una sa Nepal na tumugon sa mga pangangailangan ng SRH ng mga kliyenteng may kapansanan, sa pamamagitan ng Väestöliitto project sa Kathmandu Valley. Ang proyekto, pinondohan ng Family Federation of Finland, nakatutok sa pagbabago ng ugali ng komunidad (sa pamamagitan ng mga kampanya sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa mga aktibista at media), adbokasiya, pagpapabuti ng kalidad ng mga serbisyo ng SRH para sa mga taong may kapansanan, at pagpapalitan ng kaalaman sa mga organisasyong naglilingkod sa mga taong may kapansanan, ang Pamahalaan ng Nepal (GON), at iba pang mga koponan ng bansa. Ang video na ito (sa Nepali) nagpapakita kung paano naaabot ng FPAN ang mga taong may kapansanan sa pamamagitan ng proyektong Väestöliitto, gamit ang sign language at mga boses mula sa Blue Diamond Society, na gumagana para sa komunidad ng LGBTQI.

Himukin ang mga Peer Educator para Makikilos ang mga Komunidad
Aktibong ipinapaalam ng FPAN sa mga komunidad ang tungkol sa mga available na serbisyo sa pamamagitan ng Peer Educators na na-recruit mula sa magkakaibang grupo gaya ng:

  • PLHIV.
  • Mga taong may kapansanan.
  • Ang komunidad ng LGBTQIA+.

Hinihikayat ng peer mobilization ang mga tao na ipaalam sa kanilang sariling mga komunidad ang tungkol sa mga available na serbisyo at tumutulong na bumuo ng mga relasyon sa pagitan ng FPAN at iba't ibang grupo.

Magbigay ng Libreng Serbisyo sa Mga Nangangailangan Nito
Since 2004, Ang FPAN ay nagkaroon ng patakarang walang pagtanggi sa mga serbisyo para sa mahihirap, marginalized, at mga populasyon na kulang sa serbisyo sa lipunan.

Magbigay ng Sensitibo at Walang Stigma na Serbisyo
Tinitiyak ng FPAN na ang mga serbisyo ng SRH na ibinigay sa pamamagitan ng naayos nito, outreach, at mga mobile clinic ay inklusibo at sensitibo sa mga pangangailangan ng magkakaibang komunidad. Halimbawa, ang mga mobile camp at outreach clinic ay isinasagawa sa mga malalayong lugar, magiliw sa kabataan Ang mga serbisyong pangkalusugan at pagpapayo ay ibinibigay sa mga site na bukas tuwing Sabado, at ang mga Youth Center nito ay tumitiyak na ang mga kliyenteng nagdadalaga ay tinatanggap at kumportable.

A woman purchases sanitary pads from a pharmacist as part of a music video on on sexuality, gender and discrimination by FPAN
Bumili ang isang babae ng mga sanitary pad mula sa isang parmasyutiko bilang bahagi ng isang music video tungkol sa sekswalidad, kasarian at diskriminasyon. Credit: FPAN.

Tagapagtanggol para sa Inclusive SRH Services
Ang FPAN ay may nakalaang yunit ng adbokasiya, itinatag sa 2004, na gumagana para sa inklusibong pambansang serbisyo ng SRH. Kabilang dito ang mga serbisyo na magiliw sa kapansanan at nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga taong may magkakaibang oryentasyong sekswal, pagkakakilanlan at pagpapahayag ng kasarian, at mga katangian ng kasarian (AKO AY HUMIHINGI NG PAUMANHIN), gaya ng mga serbisyo sa pagkakakilanlan ng kasarian at therapy sa hormone. Ang mga pagsusumikap sa adbokasiya ng FPAN ay tumulong na matiyak na ang CSE ay kasama sa kurikulum ng pambansang paaralan at nagtrabaho upang baguhin ang pagpapakilala nito mula ikapito hanggang ikaapat na baitang.

Sa 2014, Mga pagsusumikap sa pagtataguyod ng FPAN, kasama ng iba pang pangunahing kasosyo, itinatag noong Setyembre 18 bilang National Family Planning Day. Setyembre 18 ay ang petsa kung kailan pormal na itinatag ang FPAN, at ang pagkilala ng GON sa araw na ito ay nagpapatibay sa mga pangako sa pagpaplano ng pamilya at nakakakuha ng atensyon at kakayahang makita ng publiko sa mga isyu sa FP at SRH.

Ang Pamahalaan ng Nepal, FPAN, at iba't ibang mga kasosyo sa pagpapatupad na nilikha isang music video upang magdala ng kamalayan sa SRH at magkakaibang mga isyu sa SOGIESC. Ang video ay nasa Nepali at nagsisimula sa isang babae na bumili ng mga sanitary pad mula sa isang pharmacist, na nagbabalot sa kanila sa diyaryo upang hindi gaanong makita. Sinabi ng isang lalaking bystander sa parmasyutiko na hindi dapat itago ang mga pad, ngunit hayagang ipinakita, dahil ang mga isyu sa menstruation at SRH ay dapat na hayagang talakayin at tanggapin. Pagkatapos ay nagmamaneho ang mag-asawa sa paligid ng bayan, pagkanta at pakikipagkilala sa mga taong may magkakaibang oryentasyong sekswal. Ang mga liriko ay tungkol sa pagtanggap sa pagkakaiba-iba.

Mabilis na kumilos sa panahon ng mga emerhensiya
Ang 2015 Lindol sa Nepal at iba pang lokal na sakuna, tulad ng Bumaha ng ilog ng Koshi, itinampok ang mga natatanging pangangailangan ng mga marginalized at bulnerable na grupo sa panahon ng mga krisis, dahil sila ang pinakamalamang na nahihirapang ma-access ang mga serbisyo. Ang International Planned Parenthood Federation's (IPPF) inisyatiba sa pagtugon sa kalamidad, SPRINT, suportado ang FPAN sa mga paghahanda sa pagtugon sa sakuna, nagtutulungan sa loob ng apat na araw ng 2015 lindol. Simula nung lindol, Ang FPAN ay nagsanay ng mga tauhan sa pinakamababang paunang pakete ng serbisyo (MISP) at mag-set up ng mga supply para sa mabilis na pagtugon. Ang mga pagsisikap na ito ay nakatulong sa FPAN na mabilis na mapakilos at tumugon sa pandemya ng COVID-19, na may mga serbisyong nagsisimula sa loob ng isang buwan ng mga hakbang sa lockdown na ipinatupad ng Gobyerno ng Nepal. Sa lahat ng pagsisikap sa pagtugon, Ang FPAN ay nakikipag-ugnayan at kumunsulta nang husto sa mga mahihinang grupo at kanilang mga network upang maghanda at magbigay ng mga serbisyo.

Makipagtulungan nang Malapit sa Pamahalaan sa Lahat ng Antas
Malapit na nakikipag-coordinate ang FPAN sa GON sa lahat ng antas (pederal, panlalawigan, at munisipyo) at tumutulong na umakma sa mga serbisyo ng pamahalaan. Pagpapanatili ng isang magiliw, nagtutulungan, at suportadong relasyon sa mga institusyon ng gobyerno ay nagbibigay ng mga pagkakataon sa adbokasiya para isulong ang inklusibong diskarte ng FPAN.

Tiyakin ang Pagmamay-ari ng Komunidad
Ang FPAN ay malalim na naka-embed at nakikibahagi sa mga komunidad na pinaglilingkuran nito: Ang mga site ng serbisyo ay itinatag sa lupang ibinigay ng komunidad. At saka, Ang FPAN ay may malaking base ng membership na may 11,000 mga boluntaryo, na sumusubaybay at kumokontrol sa mga site ng serbisyo pati na rin tumulong sa paghahanap ng pondo at suporta para sa organisasyon. Bilang isang lokal na itinatag na organisasyon, Ang pagmamay-ari ng komunidad ay naging mahalaga sa mga operasyon ng FPAN.

Inaasahan namin na ang mga pangunahing kasanayang ito upang palakasin ang pagkakapantay-pantay at pagsasama ay kapaki-pakinabang sa iba pang mga organisasyon at proyektong nagtatrabaho upang matiyak na walang maiiwan sa aming mga pandaigdigang pagsisikap na maabot ang mga layunin ng FP2030.

nakataas ang mga kamay
Pranab Rajbhandari

Tagapamahala ng Bansa, Breakthrough ACTION Nepal, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

Si Pranab Rajbhandari ay ang tagapamahala ng bansa/senior panlipunang pagbabago sa pag-uugali (SBC) tagapayo para sa CCP/ Breakthrough ACTION Nepal. Siya ang pinuno ng partido para sa SBC Systems Strengthening project mula 2018–2020, ang deputy chief ng party/SBCC advisor para sa Health Communication Capacity Collaborative (HC3) Proyekto sa Nepal mula 2014–2017, at pinamunuan ang pangkat ng SBC para sa CCP sa loob ng Suaahara Project mula 2012–2014. Mula 2003–2009, kasama siya sa mga proyekto ng ASHA at IMPACT na pinondohan ng USAID ng FHI 360 sa iba't ibang tungkulin bilang espesyalista sa komunikasyon, pinuno ng pangkat ng programa/tagapayo ng SBCC, at opisyal ng programa. Siya ay nakapag-iisa na sumangguni sa pambansa at internasyonal para sa USAID, AT, at mga proyekto ng GIZ. Mayroon siyang Master's degree sa Public Health mula sa Mahidol University, Bangkok, at isang Master's degree sa Sociology mula sa Michigan State University, Michigan.

Sinabi ni Dr. Naresh Pratap KC

Tagapangasiwa, Family Planning Association ng Nepal (FPAN)

Sinabi ni Dr. Si Naresh Pratap KC ay ang administrator ng Family Planning Association of Nepal (FPAN). Tapos na siya 32 taon ng malawak na karanasan sa serbisyo ng gobyerno sa Nepal, nangunguna sa malaki at kumplikadong mga programa sa pamamagitan ng pagpaplano ng programa, pagpapatupad ng pag-unlad, at pamamahala. Pinamunuan niya ang mga pangunahing pambansang entidad sa ilalim ng Ministri ng Kalusugan at Populasyon na nagsisilbing direktor para sa Family Health Division (FHD), Logistics Management Division (LMD), Dibisyon ng Pamamahala, at National Center for AIDS and STD Control (NCASC). Siya ang pinuno ng bansa para sa Expanded Program on Immunization (EPI) at tumulong sa paglunsad ng Measles Campaign 2005, isa sa mga pinakamalaking kaganapan sa pampublikong kalusugan sa Nepal. Nagbigay siya ng makabuluhang pamumuno upang itakda ang pundasyon para sa at itatag ang programa sa kalusugan ng ina ng bansa, ang pinakamahusay na programa sa kalusugan sa Nepal. Sinuportahan niya ang pagbuo ng patakarang partikular sa sakit na may malakas na pagtutulungang teknikal sa pagitan ng mga pambansang NGO at mga organisasyon ng civil society.. Siya ay sumangguni sa WHO sa Indonesia at Sudan; Nagtatrabaho sa Mjanyana Hospital, Eastern Cape, Timog Africa; at bilang isang TB Educator para sa Project HOPE, Uzbekistan. Sinabi ni Dr. May MPH si Naresh, MD, at Diploma sa Tuberculosis at Epidemiology (DTCE).

7.5K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap