தேட தட்டச்சு செய்யவும்

ஆழமான படிக்கும் நேரம்: 6 நிமிடங்கள்

குடும்பக் கட்டுப்பாடு திட்டங்களில் AI இன் ஆரம்பகால தத்தெடுப்பு

Paving the Way for Gains in Program Impact and Efficiency

குறைந்த அளவில் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களில் முதலீடுகளை அதிகரிப்பது- and middle-income countries have created unprecedented opportunities to leverage டிஜிட்டல் innovations to enhance voluntary family planning programs. குறிப்பாக, செயற்கை நுண்ணறிவின் பயன்பாடு (AI) to gain new insights into family planning and optimize decision-making can have a lasting impact on programs, சேவைகள், and users. Current advances in AI are just the beginning. As these approaches and tools are refined, practitioners should not miss the opportunity to apply AI to expand the reach of family planning programs and strengthen their impact.

Potential Uses for AI in Family Planning Programs

By applying the USAID-developed framework of AI use in health care, we can classify AI’s potential application in family planning programs into four categories:

 1. Population health.
 2. Individual health (care routing and care service).
 3. Health systems.
 4. Pharma and medtech.

Below are examples of AI use relevant to family planning programs for select subcategories from the USAID framework.

மக்கள்தொகை ஆரோக்கியம்

Intervention selection. Specific family planning methods are recommended based on an examination of the characteristics of a given population at risk of unmet need for family planning and what is likely to be most effective and efficient for meeting their needs.

Girl looks at computer. கடன்: Arne Hoel/World Bank

கடன்: Arne Hoel/World Bank

Individual Health—Care Routing

Self-referral. Based on patient-entered, real-time data, an AI-enabled system provides recommendations to the patient on the care needed.
Personalized outreach. Real-time patient data is captured and analyzed to identify patterns to generate personalized, direct patient outreach (உதாரணத்திற்கு, messages from health care providers and chatbots, care recommendations).

Individual Health—Care Services

Behavioral change. Individuals receive real-time, targeted information or customized guidance on family planning options.
Data-driven diagnosis. Diagnose conditions by analyzing symptoms and other data provided by patients.
Clinical decision support. Health workers receive real-time guidance on best-practice family planning care based on patient data.
AI-facilitated care. Patients receive guidance on best practices for self-care for family planning based on their symptoms and situations.
Compliance monitoring. Alert users or providers about medication compliance based on patient-use data.

Health Systems

Capacity planning and personnel management. Examine data on facility-level care needs and the availability of health workers to help predict and plan resources.
Quality assurance and training. Analyze past decisions and identify where errors may have been made to improve the quality and efficiency of the provided family planning services.
Medical records. Assist in creating electronic medical records to limit the time providers spend on the task.
Coding and billing. Support provider finance functions by analyzing medical notes to ensure proper coding; billing strategies are also optimized.

Health care worker entering patient information
கடன்: Ncamsile Maseko and Lindani Sifundza/USAID in Africa

Pharma and Medtech

Supply chain and planning optimization. Improve family planning supply chain management and resource planning by automating the process.

Applications of AI in Family Planning Programs

Family planning programs have not yet implemented some of these uses of AI, but the technology is expected to create efficiencies in how family planning services are delivered and increase affordability and coverage. According to the IT consulting firm Accenture, AI-powered health applications may result in annual cost savings of $150 billion for the U.S. health care economy by 2026. Experts also recognize the potential savings குறைந்த அளவில்- மற்றும் நடுத்தர வருவாய் நாடுகள். Early lessons can be drawn from family planning projects that have used AI, demonstrating both the opportunity for its use and its potential impact, highlighted here.

Individual Health—Care Routing

Personalized outreach

 • Palindrome Data, a data science firm, and Jhpiego partnered on the Post Pregnancy Family Planning (PPFP) Choices study in Kenya and Indonesia. The study’s two main objectives were to predict the likelihood of family planning uptake among women six months following delivery and identify groups who were more likely or less likely to take up family planning immediately after delivery. In Indonesia, the AI model they developed predicted a family planning method uptake at six months postpartum with an accuracy of 62% (64% specificity and 63% sensitivity). Using the model, they categorized women’s profiles into higher, average, and lower PPFP method uptake groups. The development of these models demonstrates immediate, actionable insights to plan and design interventions for pregnant, delivering, and postpartum women to improve the content of counseling messages and ultimately support women to achieve their reproductive goals and their uptake of a family planning method when desired.

“The development of these models demonstrates immediate, actionable insights to plan and design interventions for pregnant, delivering, and postpartum women to improve the content of counseling messages and ultimately support women to achieve their reproductive goals and their uptake of a family planning method when desired.”

 • இல் 2020, IT firm Quilt.AI, using an AI tool called Culture AI, analyzed digital content from four social media platforms to understand young people’s knowledge, beliefs, motivations, and attitudes toward family planning in the Indian states of Uttar Pradesh and Bihar. Quilt.AI grouped internet users ages 16 செய்ய 24 into eight categories based on their online behaviors related to family planning, such as conformists, spiritualists, skeptics, and activists. They also identified the unique skews on topics related to family planning across different social media platforms. The information allows those working in behavior-change communications to tailor their messages to appeal to distinct youth groups. In making the optimal platform available for use, they can influence attitudes and behaviors regarding family planning.
 • Nigerian girl with phone. கடன்: Arne Hoel/World Bank.

  கடன்: Arne Hoel/World Bank.

  Data science firm AIfluence has partnered with MSI Reproductive Choices, பி.எஸ்.ஐ, and Jhpiego to support sexual and reproductive health-focused social behavior change campaigns in Côte d’Ivoire, கென்யா, நைஜீரியா, Togo, and Uganda. Using AI, they identify the appropriate influencers to communicate with different audiences on social media by measuring and analyzing an influencer’s affinity to the campaign, looking at how positive their connection to their network is and how much meaningful engagement their posts generate. உதாரணத்திற்கு, Alfluence worked with MSI Reproductive Choices on a social media campaign to promote testing for HIV and other sexually transmitted infections in Eastleigh, நைரோபி, கென்யா. They collaborated with 38 influencers to regularly post content to their social media accounts over a six-week period to drive more adolescents to these services and try to understand the barriers to accessing preventative health services, including family planning, within the community. The marketing campaign reached more than 1.5 million people on social media, a quarter of whom were youth and almost a third of whom were male. The project demonstrated success in partnering with influencers to drive demand for and uptake of preventative services.

“In Indonesia, the AI model they developed…demonstrates immediate, actionable insights to plan and design interventions for pregnant, delivering, and postpartum women to…ultimately support women to achieve their reproductive goals.”

Individual Health—Care Services

Behavioral change

 • 9ja Girls Big Sista, developed by PSI under the A360 project, interacts with Nigerian girls via a chatbot available on Facebook. Big Sista delivers content about family planning and reproductive health in bite-sized messages, including the advantages and disadvantages of each method and frequently asked questions.
 • SnehAI, developed by the Population Foundation of India, is an AI chatbot (a software application used to conduct online conversations) designed to educate and inspire adolescents and young adults to live healthy lives, promote sexual and reproductive health, and advocate for the health and well-being of women and girls. தி chatbot provides a safe space for youth to have conversations on taboo topics, offers accurate information on safe sex contraceptive choices, and addresses mental health concerns. SnehAI represents an innovative educational intervention that enables vulnerable and hard-to-reach groups to discuss sensitive topics.

Data-driven diagnosis

 • InData Labs, a data science and AI company, partnered with the company Flo to implement a neural network—a computer program that identifies and recognizes patterns—to make better predictions for irregular menstrual cycles and ovulation based on the information users enter into a consumer-facing app. தி current version of Flo’s neural network by InData Labs can improve predictions of irregular cycles by up to 54%. Improved knowledge about one’s menstrual cycles can help users identify when and which family planning methods may best meet their needs.
Lab tech looks at data. Credit: Sarah Farhat/World Bank
கடன்: Sarah Farhat/World Bank

Pharma and Medtech

Supply chain and planning optimization

 • Macro-Eyes, an AI company, is developing an AI model to forecast the contraceptive supply chain and ensure health service delivery sites have the necessary supplies when needed by improving availability and efficiency and reducing waste. Macro-Eyes is now testing its model in Côte d’Ivoire. It is drawing on early lessons from the STRIATA project in Tanzania, whose forecasting of vaccine supply and demand helped achieve a 26% decrease in vaccine costs over one year in the Arusha region.

These projects provide early insights into the potential opportunities to incorporate AI tools and technologies to advance family planning programs for decision-makers and program managers designing new solutions or looking to scale tested solutions. While the integration of AI-based solutions will ultimately be based on country context, capacities, and specific needs, innovators and other stakeholders need to continue sharing lessons learned to advance the field.

Where Else Is AI Being Used?

Do you have an AI (or other digital health technology) for a family planning project serving a low- or middle-income country to share? To promote learning on AI for family planning, along with other digital health innovations, தி PACE Project மணிக்கு PRB developed the டிஜிட்டல் ஹெல்த் தொகுப்பு. The compendium is managed by The Medical Concierge Group and aims to consolidate emerging information and data on applications of digital technology in family planning programs to inform the adoption and scale-up of successful approaches. எங்களை தொடர்பு கொள்ள for the opportunity to get your project featured in the Digital Health Compendium.

கணினிகளில் பெண்கள்
கிறிஸ்ஸி செலண்டானோ

Owner, Koralaide Consulting

கிறிஸ்ஸி செலண்டானோ, owner of Koralaide Consulting, is a results-driven digital health project manager and technical expert with over ten years working on policy, governance, coordination, தொழில்நுட்ப உதவியாளர், and strategic planning in high, low, மற்றும் நடுத்தர வருவாய் நாடுகள். She previously served as a Senior Health Information Systems Advisor to the U.S. சர்வதேச வளர்ச்சிக்கான நிறுவனம் (USAID) in the Office of HIV/AIDS. She chaired the Agency’s Health Informatics Work Group, led internal capacity-building efforts, managed the digital health field champions community of practice, provided country technical assistance, as well as supported the development of a digital health strategy. Krissy also oversaw a data system supporting interagency HIV/AIDS data collection and analysis to inform policy and funding decisions. Prior to joining USAID, Krissy served in several capacities at the Office of the National Coordinator for Health Information Technology in the U.S. Department of Health and Human Services. Krissy is currently an Adjunct Professor of Health Informatics at George Washington University and the Massachusetts College of Pharmacy and Health Services, as well as, an emeritus Advisory Board member of the Global Digital Health Network.

தோஷிகோ கனேடா, முனைவர் பட்டம்

மூத்த ஆராய்ச்சி அசோசியேட், சர்வதேச நிகழ்ச்சிகள், மக்கள்தொகை குறிப்பு பணியகம் (PRB)

Toshiko Kaneda is a senior research associate in International Programs at the Population Reference Bureau (PRB). She joined PRB in 2004. Kaneda has 20 years’ experience conducting research and demographic analysis. She has written numerous policy publications and peer-reviewed articles on topics such as reproductive health and family planning, noncommunicable diseases, population aging, and health care access. Kaneda directs data analysis for the World Population Data Sheet and provides technical guidance on demographic and statistical methods within PRB, as well as to external partners. She also directs the policy communications training program at PRB, supported by the National Institutes of Health. PRB இல் சேருவதற்கு முன், Kaneda was a Bernard Berelson Fellow at the Population Council. She holds a Ph.D. in sociology from the University of North Carolina at Chapel Hill, where she was also a predoctoral trainee at the Carolina Population Center.

5.5கே காட்சிகள்
மூலம் பகிரவும்
இணைப்பை நகலெடுக்கவும்