Mag-type para maghanap

Q&A Oras ng Pagbasa: 13 minuto

JFLAG Champions LGBTQ Sexual and Reproductive Health at Karapatan sa Jamaica

Pinangunahan ng Organisasyon ang Tanging Helpline para sa LGBTQ Youth sa Caribbean


Kamakailan lang, Ang Knowledge SUCCESS Program Officer II Brittany Goetsch ay nakipag-chat kay Sean Lord, Senior Program Officer sa Jamaica Forum para sa mga Tomboy, All-Sexuals at Gays (JFLAG), tungkol sa LGBTQ* AYSRH at kung paano itinataguyod ng JFLAG ang pananaw nito sa pagbuo ng isang lipunan na nagpapahalaga sa lahat ng indibidwal anuman ang kanilang oryentasyong sekswal o pagkakakilanlang pangkasarian. Sa panayam na ito, Idinetalye ni Sean ang kanyang mga karanasan sa pagsentro sa kabataan ng LGBTQ kapag gumagawa ng mga programa sa komunidad at pagsuporta sa kanila sa pamamagitan ng mga hakbangin tulad ng peer support helpline ng JFLAG. Tinatalakay din niya kung paano nakatulong ang JFLAG na ikonekta ang mga kabataang ito sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na ligtas at magalang, at kung paano kasalukuyang naghahanap ng mga pagkakataon ang JFLAG na magbahagi ng pinakamahuhusay na kagawian at mga aral na natutunan sa iba pang nagpapatupad ng mga helpline ng LGBTQ sa buong mundo.

Kilalanin si Sean Lord

"Itinuro sa akin araw-araw sa JFLAG na hindi ito tungkol sa iyo, ito ay tungkol sa komunidad na iyong pinaglilingkuran."

Sean Lord

Brittany Goetsch: Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa iyong kasalukuyang tungkulin at kung ano ang iyong ginagawa sa JFLAG?

Credit: JFLAG Pride, 2019 © JFLAG

Credit: JFLAG Pride, 2019 © JFLAG

Sean Lord: Ang aking tungkulin ay karaniwang magbigay ng suportang nakabatay sa adbokasiya na nauugnay sa mga kabataan. Pangunahin kong nagtatrabaho sa paligid ng kabataan, at ang aking trabaho ay nakasentro sa pag-unlad ng kabataan, adbokasiya ng kabataan, pagsasama ng kabataan—anumang lugar kung saan mayroong diskriminasyon o kawalan ng atensyon na nauugnay sa kabataan. Doon ako pumapasok.

Mag-click dito para magbasa pa tungkol sa background ni Sean

Brittany Goetsch: Paano ka naging interesado sa gawaing ito?

Sean: Ako ay isang social worker sa puso. Naniniwala ako sa pagbibigay ng tulong at direksyon na nauugnay dito mga kabataan. Ako ay isang tao; sinasabi sa akin ng mga tao iyan sa lahat ng oras. At nagtatrabaho ako patungo sa pagpapahusay ng mga kakayahan ng mga kabataan. Kaya naanod ako—hindi ako gaanong tiyak sa aking mga tungkulin sa social work, at pagkatapos ay itinuro ko ang landas na iyon patungo sa gawaing pangkabataan.

Brittany: Gaano ka na katagal nagtatrabaho sa larangang ito partikular?

Sean: Mahigit isang taon na ako sa partikular na tungkuling ito. Ngunit sa aking propesyon sa social work, masasabi ko [na pinaghirapan ko] mga lima o anim na taon.

Pero, sa totoo lang, [karanasan] hindi kinakailangang masusukat sa oras, dahil kapag nakapasok ka na sa social work profession, nagtatrabaho ka sa lahat. Nasa iyo iyon bilang isang social worker, sa sandaling ikaw ay maging isang social worker. Magsisimula ka sa pagtatrabaho sa isang pangkalahatang populasyon ng mga tao, at pagkatapos ay tukuyin mo kung sino ang gusto mong tulungan.

Brittany: Ano ang ilan sa mga pangunahing aral na natutunan mo sa buong panahon mo sa pakikipagtulungan sa mga kabataan sa JFLAG?

Sean: Ito ay nakakagulat. Nakasentro ang gawain sa adbokasiya ng LGBTQ... Madalas kong isipin ang katotohanang maaaring wala akong ilang karanasan at hindi ko talaga matukoy ang bawat sitwasyon.. Sa pagtatrabaho dito, Medyo naging humanistic ako sa kung paano ako makitungo sa mga tao.

Natutunan ko rin na napakahusay na magtaguyod para sa mga taong hindi kayang isulong ang kanilang sarili. Iyan ang pangunahing ginagawa ko. Pagdating sa pag-access sa pangangalagang pangkalusugan, malaki ang pangangailangan ng komunidad. Tinuturuan ako araw-araw sa JFLAG na hindi ito tungkol sa iyo, ito ay tungkol sa komunidad na iyong pinaglilingkuran.

Mga hamon

“Gusto ko lang na malaman ng mga tao ang mga taong nagpapakilala bilang bahagi ng LGBTQ community, mga taong makulit, hindi sila naiiba sa sinuman [iba pa]. Mga label lang ito."

Sean Lord

Brittany: Ano ang ilan sa mga pangunahing hamon na partikular na nauugnay sa LGBTQ na kabataan at SRH?

Sean: Ang unang piraso ay—ito ay isang paksa na aktwal kong ginagawa sa kasalukuyan, at nakikita ko na ang isa sa pinakamalaking isyu na mayroon ang mga tao ay ang pag-access sa pangangalagang pangkalusugan. Ang pag-access sa ilang partikular na espasyo ay maaaring maging napakahirap batay sa iyong pagkakakilanlan…

Mag-click dito para magbasa pa tungkol sa mga hamon sa trabaho ni Sean

Halimbawa, maaari kang pumunta sa pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan para lamang sa isang random na pagsusuri, at ang unang pakikipag-ugnayan mo ay sa isang nars na maaaring kumuha ng iyong impormasyon. At pagkatapos, sabihin, gumamit ka ng panghalip na sa tingin nila ay hindi mo dapat gamitin. Ngayon na nagiging problema. Iyan ay isang pagpigil sa mga kabataang LGBTQ na ma-access ang pangangalagang pangkalusugan. Ito ay isang bagay na karaniwang nakikita sa loob ng pampublikong pangangalagang pangkalusugan—at pribadong pangangalaga, masyadong, sa totoo lang, dahil kahit na ikaw ay gumagastos ng iyong sariling pera at hindi kinakailangang haharapin ang parehong mga uri ng mga paghihigpit, nangyayari pa rin.

Mayroon ding diskriminasyon na nauugnay sa pag-access sa ilang partikular na edukasyon. Kaya, Halimbawa, kung ang isang taong trans ay posibleng nag-iisip na lumipat mula sa lalaki patungo sa babae, mangangailangan sila ng mga hormone. Iyan ay isang bagay na hindi madaling ma-access dito [sa Jamaica], kaya maraming tao ang kailangang gumamit ng mga ruta sa likod ng pinto, mga iligal na ruta, para makuha ang gamot na kailangan nila.

Ang isa pang isyu na maaaring harapin ng mga tao mula sa komunidad—pangunahin ang mga gay o queer na kababaihan—ay kung kailan, Halimbawa, pupunta sila sa isang gynecologist, at sasabihin ng gynecologist, “Bakit hindi ka buntis?” O baka sabihin niya, “Hayaan mong bigyan kita ng ilang paraan ng pagpaplano ng pamilya,” kapag nandiyan lang talaga ang pasyente for general checkup. Wala siya doon para sa anumang bagay.

Brittany: Ano ang gusto mong malaman ng maraming tao tungkol sa AYSRH at LGBTQ na kabataan?

Sean: Gusto ko lang malaman ng mga tao ang mga taong nagpapakilala bilang bahagi ng LGBTQ community, mga taong makulit, hindi sila naiiba sa sinuman [iba pa]. Ito ay mga label lamang. At dahil lang sa binansagan ka bilang isang bagay na “iba,” hindi iyon nangangahulugan na ang iyong pag-access sa pangangalagang pangkalusugan o kung paano ka tinatrato bilang isang tao ay dapat na iba. Dapat kang makalakad sa anumang pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan at hilingin ang pinakamahusay na pangangalagang pangkalusugan na posible.

Mahalaga ring tandaan na ang maraming diskriminasyon ay nagmumula sa mga taong dapat na mas nakakaalam. Halimbawa, mga doktor at nars: marami sa kanila, hindi sila sinanay sa paaralan, hindi ito bahagi ng kanilang curriculum—kaya hindi nila alam kung paano tratuhin ang mga taong kinikilala bilang queer. Ang ginagawa namin ngayon ay sinusubukang kumuha ng ilang kakaibang impormasyon ng komunidad sa kurikulum sa antas ng unibersidad, upang ang mga doktor at nars ay pamilyar na o nalantad na sa ganitong uri ng impormasyon kapag sila ay lumabas at nagsimulang magsanay.

Ang aking bagay ay lahat tayo ay tao. Hindi tayo dapat tratuhin nang iba dahil sa kung ano ang tinutukoy mo. Ang iyong pangangalaga sa kalusugan ay napaka, napakahalaga at kailangan namin ang pinakamahusay na suporta na posible. Just be openly accepting and ready to help because that’s the reason why we are there. Bigyan kami ng pinakamahusay na posibleng tulong na maibibigay mo sa amin.

Pakinggan ang paglalarawan ni Sean sa pagharap sa isyu ng diskriminasyon sa loob ng mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan.

Terminolohiya

"Ito ay nakasentro sa mga tao ... Kailangan lang nating malaman kung paano lapitan ang mga tao batay sa kung nasaan sila."

Sean Lord

Brittany: Napakaraming iba't ibang termino at acronym na maaaring gamitin kapag pinag-uusapan ang LGBTQ na kabataan o kabataan mula sa mga minoryang sekswal at kasarian.. Anong terminolohiya ang ginagamit mo sa iyong trabaho, at bakit? At bakit napakahalaga ng paggalang sa wika sa gawaing ginagawa mo?

Sean: Sabihin ko muna na malawak ang terminolohiya. Karamihan sa mga terminolohiya na ginagamit namin ay pangkalahatan, kaya ginagamit namin, sabihin nating para sa isang taong trans, pinapaikli natin ito sa pagsasabing “trans,” o para sa mga bakla, sinasabi lang natin ang "bakla" sa kabila ng katotohanan na ang "bakla" ay sumasaklaw din sa isang malaking hanay ng mga tao…

Mag-click dito upang magbasa nang higit pa tungkol sa kahalagahan ng terminolohiya

Gayunpaman, dito sa Jamaica, may ilang slang na ginagamit namin para kilalanin ang mga tao na maaaring hindi mo talaga maintindihan. Kaya, halimbawa—at ito ay magiging lubhang nakakatawa—para sa marami na nagpapakilala bilang mga bakla, gumagamit kami ng terminong tinatawag na “battymen,” at ito ay nauugnay sa akto ng anal sex. Ang "Batty" ay isa pang termino para sa butt.

At naniniwala ako na mahalagang maunawaan at kilalanin namin ang terminolohiya na ito dahil maaari ka nitong ilapit o talagang hilahin ka papalayo sa komunidad. Sa Jamaica, mayroon kaming ilang miyembro ng komunidad na nakikilala sa komunidad, ngunit mayroon kaming ilan na wala. At batay sa socioeconomic background at status, maraming tao ang hindi madaling makilala sa maraming terminolohiya. Kaya magkakaroon ka ng isang tao na magsasabi sa iyo, “Ako ay isang bakla, pero hindi ako battyman.”

Pagdating sa trabaho natin, kailangan nating maging maingat, dahil habang sinusubukan ng organisasyon na tulungan ang lahat ng kabataan, mayroon kang mga taong hindi makikilala ang ilang terminolohiya, o hindi sila tatanggap ng ilang terminolohiya. Kaya kapag pumunta kami sa ilang mga puwang, depende sa lugar kung saan tayo naroroon, pinipili namin ang wikang ginagamit namin upang makipag-usap sa mga tao sa loob ng espasyong iyon. Ito ay nakasentro sa mga tao ... Kailangan lang nating malaman kung paano lapitan ang mga tao batay sa kung nasaan sila.

Brittany: “Kabataan ng LGBTQ,” “mga kabataan mula sa mga minoryang sekswal at kasarian”—mga payong termino na kinabibilangan ng maraming iba't ibang tao. Paano dapat gawin ng mga tagaplano ng programa ng SRH ang pagtiyak na ang lahat ng mga kabataan ay naaabot at na tinutugunan nila ang lahat ng mga indibidwal at komunidad sa ilalim ng terminong ito?

Sean: Ang JFLAG ay gumagawa ng trabaho sa pag-highlight ng ilan sa mga isyu na nauugnay sa pag-access. Nagsanay kami ng maraming manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, maraming provider. Hindi lang iyon, ngunit naabot na namin ang antas ng pagsasanay sa mga tao na maaaring hindi mahigpit na mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, siguro, ang unang taong makakasalamuha ng isang tao mula sa komunidad. Ginagawa nitong mas madali ang pag-access sa pangangalagang pangkalusugan at pag-access ng impormasyon tungkol sa mga sekswal na pagpipilian.

Batay sa gawaing nagawa namin at sa pananaliksik na aming ginawa, nag-compile kami ng mga manual, mga gabay, at mga libro kung paano maging mas ligtas, o mas maingat, tungkol sa kung saan mo ina-access ang pangangalagang pangkalusugan. Mayroon kaming listahan ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na mapagparaya, na nakakaunawa sa mga pangangailangan ng komunidad. Kung sa anumang kadahilanan ay may tumawag sa amin upang sabihin, “Hi, may kilala ka bang makakapagbigay ng ganito-at-ganyan na serbisyo,” mayroon na tayong napakaraming impormasyon o listahan ng mga tao, na nagsasabing "Ang taong ito ay cool, okay naman ang taong ito, maaari silang magbigay ng suporta na maaaring kailanganin mo.”

Gayundin, ang mahalagang tandaan ay dahil sa gawaing ginagawa ng JFLAG, hindi lang ito
"payong" kalusugan. [Partikular sa pagkakakilanlan ng kasarian] ibinibigay ang tulong. Kaya mayroon kaming mga trans person na maaaring makakuha ng partikular na uri ng tulong na maaaring naiiba mula sa, sabihin, ang tulong na a cis kakaibang babae ang gagawin [gusto]. Kaya hindi lang ito "pangkalahatang queer na pangangalaga sa kalusugan ng mga tao."

Panoorin ang unang episode ng The Real Real ng JFLAG.

Pagbuo ng Resource

“Kaya mayroon kaming direktang pakikipag-ugnayan sa komunidad, and they are willing to participate in whatever we’re doing because, Sa huli, sila ang nakikinabang dito.”

Sean Lord

Brittany: Mahalagang magkaroon ng mga mapagkukunang iyon, upang malaman kung saan pupunta at kung saan mararamdaman ang pagtanggap at pakiramdam na ikaw ay nasa isang ligtas na lugar. Kung ang isang tao ay naghahanap upang lumikha ng isang katulad na mapagkukunan para sa kanilang sariling bansa, paano mo imumungkahi na gawin ito? Paano unang ginawa ng JFLAG ang paglikha ng mga mapagkukunang ito?

Sean: Ang iminumungkahi ko sa pangkalahatan ay huwag mag-assume. Maraming tao ang uupo sa gilid at ipagpalagay na "Ang taong ito mula sa queer community, ito ang kailangan nila,” nang hindi talaga nagtatanong sa mga taong nangangailangan ng suporta.

Mag-click dito upang magbasa nang higit pa tungkol sa kahalagahan ng mga mapagkukunan

Kaya ang ginawa namin ay maraming pananaliksik. Marami kaming ginawang focus group. Nag polls kami. Nag-interview kami. Lahat para malaman kung ano talaga ang gusto ng kabataan mula sa queer community, nang hindi inaakala kung ano ang gusto nila. Matapos naming kolektahin ang impormasyong iyon, naisip namin na magiging mahusay na makipag-ugnayan sa mga taong nagbibigay ng suporta—kaya ang mga nars, ang mga doktor, ang mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan—at nagkaroon kami ng mga pag-uusap tungkol sa kung anong tulong ang maibibigay, kung ano ang kulang, kung ano ang hindi ibinigay ng taong ito. Nagawa naming magsanay kung saan maaari naming subukan at ayusin ang mga problema.

Umabot din kami sa gobyerno para sabihin, alam mo, “Responsibilidad ninyo bilang gobyerno na ibigay ang inyong mga tao, upang subukan at tiyaking naa-access ng iyong mga tao ang pinakamahusay na pangangalaga na posible bilang tao." Kaya nakipag-usap kami sa gobyerno, upang makita kung paano nila maibibigay ang kanilang suporta. At pagkatapos ay sa lahat ng pinagsama-samang iyon—lahat ng tatlong stakeholder [kabataan, mga tagapagbigay ng serbisyo, at ang gobyerno] sama-sama—makikita natin kung paano pinakamahusay na magbigay ng suporta.

Brittany: Napag-usapan mo ang kahalagahan ng pakikipag-usap sa mga tao. Maaari mo bang pag-usapan nang kaunti pa ang tungkol sa kung paano mo gagawin iyon sa ligtas na paraan, kapag nasa maraming konteksto, Ang mga kabataang nagpapakilala bilang LGBTQ ay hindi kinakailangang tanggapin?

Sean: Ang JFLAG ay may database ng mga taong magboluntaryo sana [kasama] tayo. Minsan kami ay gumuhit sa database na ito at magtatanong lang ng ilang pangkalahatang tanong tungkol sa kung ano ang nangyayari. “Paano mo nakikita ang suporta, ano sa tingin mo ito ay?”

Makikipag-ugnayan kami sa mga kasosyong ahensya, mga NGO, baka ang gobyerno at Ministry of Health para malaman kung ano ang mga isyu o kung ano ang naiulat sa kanila. Alam mo, “Ano ang ilan sa mga negatibong ulat na iyong narinig?” At pagkatapos ay nakikita natin kung paano natin ito maaayos. Marami kaming ginagawa. Magkakaroon kami ng maliliit na party at mag-iimbita ng mga tao mula sa komunidad. At sa mga session na iyon, magkakaroon tayo ng mga pag-uusap tulad ng, “Ano ang pangangalaga sa kalusugan para sa iyo? Sa tingin mo ba ito ay maaaring maging mas mahusay?”

Gumagawa din kami ng mga focus group at mga sesyon ng sensitization ng komunidad kung saan sasabihin namin sa kanila kung ano ang hitsura ng pangangalagang pangkalusugan, ano ang pangangalaga sa kalusugan, at saka magtanong, alam mo, "Batay sa aming paglalarawan ng pangangalaga sa kalusugan, ano ang hindi mo nakukuha? Paano ito mapapabuti? Paano ito nakakaapekto sa iyong buhay?”

Mayroon din kaming isang Helpline na partikular sa kabataan ng LGBTQ. Isinasaalang-alang din namin ang mga ulat sa helpline batay sa kung ano ang iuulat sa amin ng mga kliyente o ng mga tumatawag, kung ano ang ilan sa mga isyu, at pagkatapos ay mula doon, hilahin ang data.

Kaya mayroon kaming direktang pakikipag-ugnayan sa komunidad, at handa silang lumahok sa anumang ginagawa namin, dahil sa huli, sila ang nakikinabang dito.

Brittany: Ang helpline ay parang anonymous at uri ng proteksiyon na uri ng espasyo.

Sean: Tama, kaya sa helpline, mayroon kaming mga sinanay na tagapayo na tumatanggap ng mga tawag. Pagkatapos ay depende sa pangangailangan ng kliyente, matutukoy nila kung paano umunlad. Kaya sabihin na ang kliyente ay may mga isyu sa kalusugan ng isip. Magsasagawa kami ng mga pagsusuri sa kalusugan ng isip, at pagkatapos, kung ito ay isang bagay na lampas sa aming saklaw ng tulong, nire-refer namin sila sa ibang mga ahensya na makapagbibigay ng mas mahusay na suporta. Ang kalusugan ng isip ay isang isyu ng pangangalaga sa kalusugan; tiyak na sasangguni tayo sa mga ahensyang ligtas, na ligtas, na kumpidensyal. At haharapin nila ito mula doon. Maaari tayong kumilos bilang tulay sa pagitan ng taong nangangailangan ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan at ng tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Panoorin ang paglalarawang ito ng youth helpline resource. Ang iyong bansa o organisasyon ay may katulad na helpline para sa mga kabataang LGBTQ? Gustong marinig ng JFLAG mula sa iyo!

Pangwakas na Kaisipan

“Ang kabataan ang ating daan pasulong, kaya tanggapin mo na lang kami. At narito kami upang manatili."

Sean Lord

Brittany: Ano ang iyong ipinagmamalaki na sandali sa JFLAG?

Tatlong LGBT Jamaican. Credit: JFLAG Pride, 2021 © JFLAG

Credit: JFLAG Pride, 2021 © JFLAG

Sean: Ang aking ipinagmamalaking sandali ay ang pagsali JFLAG Pride mga pangyayari dahil, dito sa Jamaica, bukas na pagpapahayag ng homosexuality at lahat ng iyon ay hindi tinatanggap, o hindi kaagad tinatanggap. At habang ang mga bagay ay naging mas mapagparaya ng kaunti—at ang mga tao ay nagiging higit pa, alam mo, zen—sinubukan namin ang aming makakaya upang hikayatin ang komunidad na mag-rally nang sama-sama at magsaya. Iyan ang tungkol sa Pride: nagsasaya.

Mag-click dito upang basahin ang higit pa sa mga pangwakas na kaisipan ni Sean

At karaniwan kong naririnig ang tungkol sa Pride at hindi nakikilahok dahil sa takot. Pero ngayon, Nakikilahok ako sa anumang paraan na magagawa ko at nagsasaya lamang. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-highlight ng iyong queerness o ang gayness sa iyo. Ito ay tungkol lamang sa pagsasaya bilang isang komunidad. Pag-aaral mula sa isa't isa, paggawa ng mga tulay, pagbuo ng mga bagong pagkakaibigan, suporta, lahat ng iyon.

Kaya para sa akin, iyon ay kung ano ang Pride: isang paraan ng pagkonekta sa isang komunidad ng mga tao na hindi madalas magkaroon ng oras para gawin iyon.

At sabihin ko lang: ito ay masaya. Kailangan mong pumunta sa isa sa aming mga kaganapan sa Pride—ito ay nakakamangha.

Brittany: gusto kong. Something you said that really resonated with me: madalas ay hindi natin naririnig ang tungkol sa pagsentro ng pagdiriwang sa mga komunidad na ito. Madalas hindi iyon ang mga kwentong sinasabi, hindi sila ang mga kwentong itinatampok natin kapag nakatuon tayo sa mga hamon at isyu. Mayroon ka bang iba pang halimbawa o kwento ng pagdiriwang?

Sean: Gaya ng nararapat mong sabihin, hindi binibigyang-diin ng mga tao ang mga positibong nangyayari. Mga bakla at mga kakaibang tao sa Jamaica—sila ay mga tagabuo ng bansa. Nag-aambag sila sa pag-unlad ng bansa araw-araw.

At hayaan mo akong sabihin sa iyo, pagdating sa mga party at kasiyahan, ang mga kakaibang tao ay nagpapatakbo ng bagay. Maraming mga kaganapan sa Jamaica, tulad ng mga kaganapan sa soccer, ay pangunahing sinusuportahan ng mga tao mula sa komunidad. Ang mga kaganapan tulad ng isang karnabal ay nakikita bilang isang pagpapahayag ng kung sino ka. Hindi ka hinuhusgahan sa mga kaganapan sa karnabal o soccer. Kaya ang mga tao mula sa komunidad o mga queer na tao ay may posibilidad na magsaya lamang nang walang mga tao na nagagalit.

At may mga kakampi: mga taong maaaring hindi makilala sa komunidad, ngunit naiintindihan nila na ang mga taong ito ay mga tao gayunpaman, at inilagay nila ang kanilang suporta 100% sa likod ng anumang aktibidad na nangyayari.

Susuportahan ng ilang korporasyon sa Jamaica ang Pride. Magbibigay sila ng pondo para sa mga partido, o maliliit na pagtitipon lamang.

Mahalaga rin: ang ilan sa mga unibersidad dito ay may mga puwang na ginagamit nila upang ma-accommodate ang mga tao mula sa komunidad. Kaya isa sa mga bagay na mayroon kami ay isang club para sa mga queer na tao na nagkikita tuwing Huwebes. Nakakatuwa naman, ito ay ginaganap sa isang health center, para magkakilala sila, magsaya sana sila, pag-uusapan nila ang kanilang mga karanasan para sa taon, kung ano ang gusto nilang gawin bilang mga queer na tao para maging mas maganda ng kaunti ang karanasan nila sa unibersidad. At ang mga kakaibang tao ay nakikilahok din sa mga aktibidad sa palakasan, kaya magkakaroon tayo ng netball, mga football club, at iba pang kompetisyon.

Dahil sa gawaing ginagawa ng JFLAG at ng iba pa—at ginagawa na—ang mga espasyo ay mas nakakaunawa na ngayon. Medyo mas inclusive sila. Umiiral ang mga Queer, at hindi sila pupunta kahit saan, kaya: tanggapin, yakapin, at magpatuloy.

Brittany: Ano ang nasasabik sa iyo tungkol sa hinaharap ng larangan ng AYSRH at partikular na nagtatrabaho sa komunidad na ito?

Sean: I'm looking forward to be in a space where, anuman ang iyong mga identifier, maa-access mo ang mga serbisyong kailangan mo. Iyan ang aking pangunahing bagay ... Inaasahan ko ang isang Jamaica, isang Caribbean, mas malawak na mundo, kung saan ang mga taong kinikilala bilang LGBTQ ay maaari lamang pumunta sa isang lugar at makakuha ng suporta na kailangan nila. At hindi lamang pagkuha ng suporta at impormasyon ngunit pagkuha ng pinakamahusay na suporta at impormasyon na posible. Iyan ang inaabangan ko—at hindi lang ito hinahanap, seryoso rin kaming nagsusumikap para dito.

At magsisimula kami dito sa Jamaica. Gusto kong maging beacon si Jamaica kaya ganun, kung kinikilala mo bilang LGBTQ, wala talaga kaming pakialam. Kung kailangan mo ng suporta o serbisyo, maaari kang maglakad sa anumang lugar at magamot. Bibigyan ka ng pinakamahusay na tulong na posible, lubusang paghinto.

Brittany: May iba pa ba kayong gustong idagdag bago tayo umalis?

Sean: Gusto ko lang sabihin na dapat abangan ng mga tao ang aming helpline. Gumagawa kami ng ilang mga promosyon, at kami ay kasalukuyang naghahanap ng mga sponsor at donor upang matulungan kaming makuha ito doon at hindi lamang limitado sa Jamaica. Para sa mga maaaring hindi ma-access ang ilang mga mapagkukunan, ang helpline ay naroon. At habang ang helpline ng JFLAG ay nag-iisa sa Caribbean, Gusto naming makita kung may iba pang kasosyong bansa o ahensya na tutulong sa amin na maikalat ito dahil ang komunidad ng LGBTQ ay isang malawak na komunidad. Napakalaki nito, at hindi namin kayang magbigay ng suporta sa aming sarili, kaya talagang gusto namin ng tulong.

Sa pagtatapos ng araw, nandito kami para magbigay ng suporta sa mga taong kinikilala bilang LGBT, bilang kakaibang kabataan, at tingnan kung paano natin sila maisasama sa pagbuo ng bansa, sa pagkakaroon ng kanilang mga tinig na marinig, dahil may kinalaman ito sa pag-unlad ng bansa. Sa pagtatapos ng araw, ikaw ay isang stakeholder sa pag-unlad ng iyong bansa, at dapat mayroon kang bahaging gagampanan at boses.

Kabataan ang ating daan pasulong, kaya tanggapin mo na lang kami. At narito kami upang manatili.

Makinig kay Sean na naglalarawan ng kanyang pananaw para sa kinabukasan ng LGBTQ AYSRH


*Tala ng editor sa paggamit ng acronym na "LGBT".: Bagama't mas gustong gamitin ng Knowledge SUCCESS ang "LGBTQI+," ang "LGBT" at "LGBTQ" ay ginagamit nang palitan sa bahaging ito para sa pagkakapare-pareho, depende sa konteksto, at manatiling tapat sa mga salita ng aming mga nag-aambag.

Dalawang Jamaican na nakatayo sa harap ng wall mural na may nakasulat na "We are Jamaican". JFLAG Pride, 2020 © JFLAG
Brittany Goetsch

Program Officer, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

Si Brittany Goetsch ay isang Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Sinusuportahan niya ang mga programa sa larangan, paglikha ng nilalaman, at mga aktibidad sa pakikipagsosyo sa pamamahala ng kaalaman. Kasama sa kanyang karanasan ang pagbuo ng kurikulum na pang-edukasyon, pagsasanay sa mga propesyonal sa kalusugan at edukasyon, pagdidisenyo ng mga estratehikong plano sa kalusugan, at pamamahala ng malakihang mga kaganapan sa outreach sa komunidad. Natanggap niya ang kanyang Bachelor of Arts in Political Science mula sa The American University. Mayroon din siyang Master of Public Health sa Global Health at Masters of Arts sa Latin American at Hemispheric Studies mula sa The George Washington University..

michelle yao

AYSRH Content Practicum Student, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

michelle yao (siya) ay isang full-time na mag-aaral ng Master of Bioethics sa Johns Hopkins University. Siya ay may hawak na Bachelor of Health Sciences (na may Minor sa English at Cultural Studies) mula sa McMaster University sa Ontario, Canada. Dati siyang nagtrabaho sa mga inisyatiba ng komunidad at pananaliksik na nakasentro sa kalusugan ng bata at kabataan, reproductive justice, rasismo sa kapaligiran, at kultural na kamalayan sa edukasyong pangkalusugan. Bilang isang practicum student, sinusuportahan niya ang paggawa ng nilalaman para sa TAGUMPAY ng Kaalaman, na may pagtuon sa pagtugon sa paksa ng kalusugang sekswal at reproduktibo ng kabataan at kabataan.

8.8K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap