Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 3 minit

Mewujudkan CoP Inovatif

Jawatankuasa Penasihat RH Generasi Seterusnya Mengangkat Orang Muda sebagai Rakan Reka Bentuk


Pada Ogos 2020, KEJAYAAN Pengetahuan memulakan inisiatif strategik. Menjawab keperluan perkongsian pengetahuan yang dinyatakan oleh kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan belia (AYSRH) profesional, ia mewujudkan global yang teguh Komuniti Amalan (CoP). Ia bekerjasama dengan sekumpulan profesional AYSRH untuk mencipta Kesihatan Reproduktif Generasi Seterusnya (Generasi seterusnya RH) CoP.

Generasi seterusnya RH didedikasikan untuk berkhidmat sebagai platform interaktif untuk kerjasama, inovasi, perkongsian ilmu, dan latihan pengurusan pengetahuan dalam lingkungan AYSRH. Ia mengutamakan:

 • Menyediakan kepimpinan teknikal dalam pelaksanaan program AYSRH yang berkesan.
 • Memajukan agenda penyelidikan.
 • Mencipta dan memudahkan peluang perkongsian ilmu untuk memajukan bidang tersebut.

Tidak pernah sebelum ini terdapat begitu ramai golongan muda di seluruh dunia—yang tidak pernah berlaku sebelum ini 1.8 bilion belia. Ini memberikan masa yang penting dan sesuai untuk membina kemajuan ekonomi dan sosial. Orang muda penting. Bagaimana kita memenuhi keperluan dan aspirasi golongan muda sekarang akan menentukan masa depan kita bersama. Mereka membentuk masa depan global kita dan akan memberi kesan kepada perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH) pengaturcaraan.

Struktur RH Generasi Seterusnya

CoP pimpinan belia diketuai oleh dua pengerusi bersama dengan kerjasama 13 ahli jawatankuasa penasihat. Struktur pasukan pelopor ini secara kreatif menangani pertimbangan perwakilan dan suara.

The photo above depicts a flow chart with three teal boxes on the left-hand side connected with dotted lines. The first box on the left-hand side reads, “Youth Co-chairs (2),” the second box on the left-hand side reads, “Advisory Committee Members (13), and the third box on the left-hand side reads, “General Members.” Each of the three boxes is connected to a fourth teal box on the right-hand side that reads “Knowledge SUCCESS.”
Foto di atas menggambarkan carta alir dengan tiga kotak teal di sebelah kiri yang disambungkan dengan garis putus-putus. Kotak pertama di sebelah kiri berbunyi, “Pengerusi Bersama Belia (2),” kotak kedua di sebelah kiri berbunyi, “Ahli Jawatankuasa Penasihat (13), dan kotak ketiga di sebelah kiri berbunyi, “Ahli Am.” Setiap satu daripada tiga kotak disambungkan ke kotak teal keempat di sebelah kanan yang bertulis "Knowledge SUCCESS".

Jawatankuasa penasihat Gen RH seterusnya (AC) ahli adalah pengamal FP/RH yang berpangkalan di Asia dan Afrika. Mereka mempunyai banyak kepakaran dan pengalaman yang pelbagai dalam AYSRH. Sejak Mac 2022, Ahli AC telah mengambil bahagian secara aktif dan terlibat dalam mesyuarat bulanan yang dianjurkan oleh Knowledge SUCCESS dan pengerusi bersama belia. Pertunangan itu melibatkan:

 • Menyokong pra-perancangan.
 • Reka bentuk bersama aktiviti.
 • Menyelesaikan latihan reka bentuk.
 • Berkongsi bahan dengan organisasi AYSRH yang lain.
 • Mendapat input tentang cara meningkatkan CoP.

Ahli telah meluangkan masa untuk aktiviti membina kepercayaan pada setiap mesyuarat AC dan melalui sembang WhatsApp, memupuk perkongsian pengalaman secara terbuka, cabaran, dan kejayaan. Ini menetapkan nada untuk bekerja secara kolaboratif sebagai satu pasukan.

Ahli Jawatankuasa Penasihat Gen RH Seterusnya

(Tuding pada foto kemudian klik untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap ahli.)

Alex Omari

Pengerusi Bersama

Pooja Kaphi

Pengerusi Bersama

Brittany Goetsch

Penyelaras CoP

Arafat Kabugo

Ahli AC

Peter-Akinloye yang diberkati

Ahli AC

Tariq Denmark

Ahli AC

Dr. Kughong Reuben Chia

Ahli AC

Dr. Negussie akan kembali

Ahli AC

Elijah Nsonge

Ahli AC

Grant yang tidak bersalah

Ahli AC

John Kumwenda

Ahli AC

Connie Wendy Bakka

Ahli AC

Margaret Bolaji-Adegbola

Ahli AC

Justin
Chee
Tidak

Ahli AC

Nur Mohammad Chowdhury

Ahli AC

Saustine Geoffrey Lusanzu

Ahli AC

Proses Reka Bentuk

Ahli AC menyokong proses reka bentuk aktiviti dengan berkhidmat sebagai peguam bela untuk Next Gen RH CoP di peringkat global, serantau, dan peringkat negara. Mereka mengenal pasti organisasi dan individu untuk menyertai CoP.

Aktiviti dimulakan dengan penilaian keperluan untuk lebih memahami konteks operasi dan program ahli AC. Ini termasuk mengisi dan membincangkan model sosio-ekologi profesional AYSRH. Beberapa pandangan dan tema yang telah muncul pada masa lalu termasuk:

 • keperluan pengetahuan AYSRH ahli AC.
 • Penggunaan Google Drive sebagai platform untuk berkongsi pengetahuan dan dokumen.
 • Ahli menerima budaya perkongsian pengetahuan dengan rakan sekerja.
 • Ahli ingin membina lebih banyak kemahiran tentang cara menterjemah data yang rumit dan menjalankan aktiviti pemantauan dan penilaian.

Setiap minggu, pada hari Selasa dan Rabu, pengerusi belia Next Gen RH AC mengadakan dua sesi sembang kopi selama 30 minit dengan dua ahli jawatankuasa penasihat. Pertemuan ini memudahkan interaksi sosial yang berterusan dan membolehkan pasukan berkenalan dengan lebih baik.

Pasukan ini juga terlibat dalam talian melalui forum WhatsApp untuk berkongsi maklum balas tepat pada masanya dan menjana lebih banyak idea tentang mesyuarat reka bentuk.

Mengapa Proses Reka Bentuk

Proses reka bentuk membangkitkan pembelajaran di kalangan ahli AC. Ia menjana pandangan dan mencerminkan kepelbagaian pengalaman serantau dan AYSRH di kalangan tadbir urus dan kepimpinan CoP. Proses reka bentuk bertujuan untuk memacu inovasi dan pemodelan AYSRH untuk program dan penyelidikan. Menjelang akhir proses, Ahli-ahli AC Gen RH seterusnya telah menyokong pembangunan model yang diselaraskan untuk memaklumkan masa depan reka bentuk dan pelaksanaan program AYSRH. Ini menggalakkan hasil kesihatan yang positif untuk belia.

Generasi seterusnya RH mengiktiraf bahawa golongan muda adalah agen perubahan! Sila sertai CoP padanya halaman IBP Xchange (pendaftaran akaun percuma diperlukan) untuk menerima maklumat terkini dan melibatkan diri dengan pengerusi bersama belia, ahli AC, dan ahli am!

Mewujudkan CoP Inovatif
Alex Omari

Pegawai KM Afrika Timur, Ilmu BERJAYA, Amref Health Africa

Alex ialah Pegawai Perancang Keluarga/Kesihatan Reproduktif Teknikal di Institut Pembangunan Kapasiti Amref Health Africa. Beliau bekerja sebagai Pegawai Pengurusan Pengetahuan Serantau (Afrika Timur) untuk projek Knowledge SUCCESS. Alex telah berakhir 8 pengalaman bertahun-tahun dalam kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan belia (AYSRH) reka bentuk program, pelaksanaan, penyelidikan, dan advokasi. Beliau kini merupakan ahli Kumpulan Kerja Teknikal untuk program AYSRH di Kementerian Kesihatan di Kenya. Alex ialah Felo yang dipilih di Royal Society for Public Health (FRSPH) dan bekas Penyelaras Negara Kenya untuk Perikatan Belia Antarabangsa untuk Perancangan Keluarga (IYAFP). Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains (Kesihatan Penduduk) dan Sarjana Kesihatan Awam (Kesihatan Reproduktif) dari Universiti Kenyatta, Kenya. Beliau kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana kedua dalam Dasar Awam di Pusat Pengajian Kerajaan dan Dasar Awam (SGPP) di Indonesia di mana beliau juga merupakan sarjana penulisan dasar kesihatan dan kesihatan awam serta penyumbang laman web untuk Jurnal Kajian Strategik.

Pooja Kaphi

Komunikasi dan Kempen Digital, UNI Global Asia & Pacific

Pooja ialah aktivis belia yang bersemangat yang berusaha untuk menguatkan suara golongan muda di India. Dalam peranannya sebagai pegawai program kanan untuk program Negara Momentum dan Kepimpinan Global USAID, dia mengendalikan portfolio belia projek di India. Sebelum ini, sebagai perunding komunikasi dan advokasi dengan Pusat Pertumbuhan Antarabangsa, Jhpiego India, dan Platform Jantina Pekerja Asia Selatan, dia terlibat dalam menyediakan sokongan teknikal untuk berpaksikan belia, program advokasi yang diterajui oleh belia; dan mencipta video yang mengutamakan belia, kajian kes, grafik, bahan latihan, dan kempen. Dalam kerjanya sebelum ini dengan Restless Development sebagai pemimpin global kuasa belia dan pemimpin muda Women Deliver (2018) beliau telah menyelaraskan matlamat pembangunan mampan (SDG) kempen dan mendorong dasar belia dan penyertaan belia yang bermakna di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dalam 2017, dia menyelaraskan kempen Cakap oleh CIVICUS “No Means No, Perkara Persetujuan,” yang membawa kesedaran ke arah keganasan berasaskan jantina dan perkahwinan kanak-kanak awal dan paksa. Sebagai pengiktirafan terhadap kerja beliau dalam bidang ini, dia dipilih sebagai pemimpin muda 2018–2019 untuk Women Deliver. Beliau juga dipilih untuk berucap pada sesi Zon Belia bertajuk “Pemimpin Muda Bercakap: Memanfaatkan Kreativiti untuk Menggerakkan Jarum untuk Gadis dan Wanita” semasa Persidangan Penyampaian Wanita pada bulan Jun 2019 di Kanada dan sebagai Rang Undang-undang & Yayasan Melinda Gates 2018 penjaga gol global. Sebagai penyokong kuat untuk mengukuhkan penyertaan belia dalam forum membuat keputusan nasional dan antarabangsa, dia telah menghadiri 2019 Konklaf Kebangsaan mengenai SDG di India, 2018 Forum Rakan Kongsi (PMNCH), Forum Belia Komanwel dalam 2018, Suruhanjaya Mengenai Status Wanita dalam 2018 (CSW62), dan Forum Politik Peringkat Tinggi dalam 2017 sebagai penyokong belia.

Brittany Goetsch

Pegawai Program, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Brittany Goetsch ialah Pegawai Program di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Dia menyokong program lapangan, penciptaan kandungan, dan aktiviti perkongsian pengurusan pengetahuan. Pengalaman beliau termasuk membangunkan kurikulum pendidikan, melatih profesional kesihatan dan pendidikan, mereka bentuk pelan kesihatan strategik, dan menguruskan acara jangkauan komuniti berskala besar. Beliau menerima Sarjana Muda Sastera dalam Sains Politik dari The American University. Beliau juga memiliki Ijazah Sarjana Kesihatan Awam dalam Kesihatan Global dan Ijazah Sarjana Sastera dalam Pengajian Amerika Latin dan Hemisfera dari The George Washington University.

Cozette Boakye - I'm Not Afraid (Video Muzik Rasmi)

Pegawai Perhubungan, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Cozette Boakye ialah Pegawai Komunikasi di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Melalui kerjanya, dia mengetuai kempen komunikasi untuk Afrika Timur dan Asia, mengembangkan kandungan, dan menyediakan sokongan komunikasi keseluruhan untuk aktiviti berkaitan projek. Keghairahannya merentasi komunikasi kesihatan, perancangan keluarga dan ketaksamaan kesihatan reproduktif, dan mereka bentuk pemikiran sebagai strategi untuk membentuk perubahan sosial secara global. Cozette memegang ijazah B.S. dalam Sains Kesihatan Awam dari Universiti Xavier Louisiana, dan MPH dari Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine.

4K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial