Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 2 minuto

FP/RH Champion Spotlight: Likhaan Center for Women’s Health Inc.


Gusto ng Knowledge SUCCESS ang feedback mula sa aming mga mambabasa. Gusto naming marinig kung paano nakikinabang ang aming mga mapagkukunan sa iyong trabaho, kung paano tayo mapapabuti, at ang iyong mga ideya para sa site. Kamakailan lang, nabanggit mo ang pagnanais ng higit pang mga insight na partikular sa iyong mga bansa at ang konteksto kung saan ka nagtatrabaho. Huwag nang sabihin pa! Itatampok namin ang mga organisasyong nagtatrabaho sa pambansang antas sa isang serye na tinatawag “FP/RH Champion Spotlight.” Ang aming layunin ay makapagsimula ng mga bagong partnership at magbigay ng nararapat na kredito sa mga nagsusulong ng pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo na may panrehiyong pokus.

Ngayong linggo, ang aming itinatampok na organisasyon ay Likhaan Center for Women’s Health Inc.

FP/RH Champion Spotlight banner with blue highlights behind the words FP/RH Champion Spotlight. Spotlight graphics are in the four corners of the rectangular graphic.

Organisasyon

Likhaan Center for Women’s Health Inc.

Lokasyon

Pilipinas

Ang trabaho

Ang pagsusulat ay isang non-government, nonprofit na organisasyon na itinatag sa 1995 sa tumugon sa mga pangangailangang sekswal at reproductive health ng mga babaeng dumaranas ng kahirapan. Nagpapatakbo ito ng mga programang pangkalusugan na nakabatay sa komunidad na nakaangkla sa tatlong estratehiya: edukasyon sa komunidad at mobilisasyon; pagkakaloob ng pangunahin, pinagsamang sekswal, at kalusugan ng reproduktibo (SRH) pangangalaga; at adbokasiya para sa mga nakabatay sa karapatan at patas na mga patakarang pangkalusugan.

Isinusulong ng Likhaan ang karapatan sa pagpaplano ng pamilya (FP) at SRH sa pamamagitan ng tatlong estratehiya ng programa:

1. Mga tagataguyod ng kalusugan ng komunidad na sinanay ng nasa hustong gulang at kabataan, mga tagapagpakilos ng komunidad, at mga manggagawa sa kalusugan ng komunidad magbigay ng impormasyon, ayusin ang mga sama-samang aksyon upang matugunan ang mga problema, at tumulong sa mga tagapagbigay ng kalusugan. Ang mga tagataguyod ng kalusugan ay nagpapaalam sa kababaihan tungkol sa FP at iba pang mga hamon sa SRH, sinasanay ng mga tagapagpakilos ng komunidad ang mga kababaihan na ipahayag ang kanilang sarili at magsagawa ng mga sama-samang aksyon, at ang mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad ay nagbibigay ng pagpapayo at mga referral sa ibang mga tagapagkaloob at pasilidad. Sa pamamagitan ng mga layered community intervention na ito, kaya ng mga babae:

 • Magpasya sa kanilang mga opsyon sa pagpipigil sa pagbubuntis.
 • Tumulong sa iba sa kanilang komunidad.
 • Humingi ng sama-samang mga remedyo para sa mga problema, tulad ng mahinang kalidad ng pangangalaga, pamimilit, at hindi sapat na mga supply at serbisyo.

2. Mga nars, mga komadrona, at isang doktor magbigay ng pinagsamang, tumutugon sa kasarian, at magalang na pangangalaga sa FP at SRH sa siyam na community-based na klinika. Bukod sa contraception, kasama sa mga pinagsama-samang serbisyo:

 • Pag-aalaga ng ina.
 • Pamamahala ng STI at HIV.
 • Mahahalagang serbisyong pangkalusugan para sa karahasan laban sa kababaihan.
 • Pangangalaga sa kalusugan ng kabataan at kabataan.

Ang mga tagapagkaloob ay sinanay sa mga teknikal na kasanayan at kasarian at mga karapatan kaya sila tugunan ang mga isyung panlipunan, paglalagay ng mga pangangailangan ng FP at SRH, gusto:

 • Hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya.
 • Hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian.
 • Karahasan.
 • Stigma sa seksuwalidad.
 • Diskriminasyon.

3. Batay sa mga problemang natukoy sa mga komunidad at klinika, ang mga tagapagtaguyod ng patakaran ay nag-aaral at nagmumungkahi ng mga pagbabago sa mga batas at patakaran upang gawin silang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga kababaihang nakakaranas ng kawalan ng kapanatagan sa pananalapi at iba pang mga marginalized na grupo. dati, Tumulong si Likhaan sa pagtataguyod para sa maraming dahilan, kasama ang:

 • Ang Responsible Parenthood at Reproductive Health Act ng 2012.
 • Komprehensibong mga pamantayan sa edukasyon sa sekswalidad sa 2016.
 • PhilHealth accreditation ng mga free-standing family clinics sa 2018.

Bumalik sa lalong madaling panahon para sa isang bago FP/RH Champion Spotlight organisasyon!

Tykia Murray

Dating Managing Editor ng Digital Content, Kaalaman TAGUMPAY

Si Tykia Murray ay dating Managing Editor ng Digital Content para sa TAGUMPAY ng Kaalaman, isang limang taong pandaigdigang proyekto na pinamumunuan ng isang consortium ng mga kasosyo at pinondohan ng Office of Population and Reproductive Health ng USAID upang suportahan ang pag-aaral at lumikha ng mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan at pagpapalitan ng kaalaman sa loob ng family planning at reproductive health community. Si Tykia ay may hawak na BA sa Pagsusulat mula sa Loyola University Maryland at isang MFA mula sa Unibersidad ng Baltimore's Creative Writing & Programang Sining sa Paglalathala.

3.6K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap