தேட தட்டச்சு செய்யவும்

ஆழமான படிக்கும் நேரம்: 7 நிமிடங்கள்

நேபாள சிஆர்எஸ் நிறுவனம்: நேபாளத்தில் FP பொருட்களின் முன்னோடி சமூக சந்தைப்படுத்தல்


நேபாளத்தில் உள்ள தனியார் துறையானது குறுகிய கால மீளக்கூடிய கருத்தடைகளின் முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது. கருத்தடை அணுகல் மற்றும் தேர்வை அதிகரிக்க இது ஒரு முக்கியமான வாய்ப்பாகும். நேபாள அரசு (GON) has emphasized the importance of strengthening social marketing and the private sector (National Family Planning Costed Implementation Plan 2015–2020). நேபாள சிஆர்எஸ் நிறுவனம் (CRS) has introduced family planning (FP) commodities and services in the country for almost 50 ஆண்டுகள். Recent innovations in social marketing, through the use of marketing methods, intend to bring about social and behavioral change to improve citizensquality of life.

Increasing Private Sector Preference by Consumers

This is a chart that shows younger users are more likely than older users to use the private sector. Adolescent (39%) and young women aged 20-24 (35%) use more than all age groups (age groups include 15-to-19-year-olds and those 25+).

கிளிக் செய்யவும் இங்கே for an accessible version of this image.

Over the years, தி private sector as a source of contraception has increased as social marketing flourished and contraceptive choices expanded. குறிப்பாக, private-sector contribution to modern contraceptives has increased from 7% உள்ளே 2001 செய்ய 19% உள்ளே 2016 according to the Nepal Demographic Health Surveys (NDHS).

இருந்து 1996 செய்ய 2016, the percentage of married women obtaining contraceptives through the private sector significantly increased from 26% செய்ய 40% for the pill, 2% செய்ய 24% ஊசி மருந்துகளுக்கு, மற்றும் 32% செய்ய 56% for condoms. கூடுதலாக, younger users and married adolescents are more likely to use the private sector to access contraceptive methods.

Given that the GON currently provides all contraceptive methods free of cost from public health facilities and the sale of contraceptive products through private-sector facilities has increased rapidly over the years, opportunities exist for graduating short-term contraceptive users (ஆணுறைகள், pills, ஊசி போடக்கூடியது) from public health facilities to private-sector facilities. This diversion of resources could help address the needs of the long-acting method users and specific population/geographic segments through the public sector.

Pioneering FP-Commodity Social Marketing in Nepal.

An image of Nepal CRS Company's Jadelle, a two-rod implant.

Nepal CRS Company has been providing Jadelle, a two-rod implant, since 2008.

நேபாள சிஆர்எஸ் நிறுவனம் (CRS) has introduced contraceptive products and services in the country since 1978. தற்போது, CRS’ contraceptive product portfolio comprises multiple brands:

  • Four brands of condoms.
  • Two brands of oral contraceptive pills.
  • Injectable.
  • IUCD.
  • Implant (Jadelle).
  • Emergency contraceptive.

The products target consumers at different wealth levels and geographic areas. The approach has proven effective. The social marketing campaigns—reinforced by quality products and extensive product advertisements—have established a strong brand portfolio. Many CRS brands have become synonymous with contraceptive products in Nepal. Market and consumer feedback on existing products are utilized to introduce product variants and revitalize the existing products.

CRS uses digital platforms (முகநூல், YouTube, ட்விட்டர்) for value addition to its products and services. These digital platforms provide:

  • Additional information on product use. Frequently asked questions on each method.
  • Location of service providers.
  • Opportunity for users to send their queries to obtain further information on FP/RH.

Digital space is used for marketing efforts and to ensure the products’ accessibility. Social media platforms inform potential customers of the availability of new products, product schemes, and marketing campaigns. கூடுதலாக, CRS created the Meri Sangini (“my close friend”) app, which makes information on each product readily accessible for users as well as service providers. Digital applications are also used to track the success of marketing campaigns and product stock levels at various distribution points.

Image shows different images from the Meri Sangini app. An illustrated hand holds a smartphone with the app's front page pictured. Large text reads, "Meri Sangini App is now Available." Smaller text notifies the reader it is available in the Apple App Store or on Google Play.
The Meri Sangini app is now available on Apple App Store or Google Play.

CRS has created an extensive social franchising network, called the Sangini franchise network, for the distribution of its products by working with private medical and non-medical product distributors. The Sangini-affiliated providers are trained in providing the injectable (Sangini).

CRS started this network in 1994 through 50 private medical providers in Kathmandu valley. As of 2021, the Sangini network has grown to 2,300 outlets across the nation. It is thought to be the first of its kind in the world to provide the clinical three-monthly injectable contraceptive “Sangini” (Depot Medroxyprogesterone Acetate—DMPA) through a network of private medical outlets.

The Sangini network fulfills around 25% of the demand for injectables in the country and is the only major source of DMPA through the private sector. The availability of a full range of short-acting FP methods and trained providers, the availability of the service provider-administered injectable, the visibility of the outlets, and the ability of these outlets to maintain clients’ privacy have made these outlets popular among clients.

A man runs a nontraditional outlet in Nepal.

A nontraditional outlet.

CRS products are available in all 77 districts and in remote parts of the country. விட அதிகம் 21,000 traditional outlets (TOs)—such as pharmacies and medical shops—across the country carry both hormonal and non-hormonal CRS contraceptive products. கூடுதலாக, விட அதிகமாக 20,000 non-traditional outlets—such as cold stores that sell cold drinks, beetel (Paan) shops, and groceries shops—carry non-hormonal contraceptives (ஆணுறைகள்) and other CRS health products.

CRS also has its own warehouse where products are repacked and dispatched to distribution networks throughout the country. Thirty-three distributors stock a minimum of three months’ supply and distribute them to their wholesalers and retailers. CRS has complemented the government’s FP program by promoting the subsidized sale of contraceptives through CRS retail outlets across the nation. USAID and the KfW Development Bank have been instrumental in enabling CRS to reach remote outlets in the country. Both USAID and KfW supported CRS by providing vehicles to supply goods to outlets where the private-sector distribution network found it unprofitable to do so.

சவால்கள்

Despite the immense growth in private sector preferences by consumers, CRS and others working in family planning in Nepal face challenges.

Lack of Domestic Manufacturing

Nepal doesn’t manufacture contraceptive products domestically. CRS, along with the country, is dependent on other countries for contraceptive products. The procurement process, along with shipping can lead to delays in timely product supplies in the market.

Difficulty Reaching Young Couples

A group of students gather together in schoolyard.

கடன்: சிமோன் டி. McCourtie/உலக வங்கி.

The use of contraceptives, especially among adolescents, remains very low though the knowledge of contraceptive methods is nearly universal in Nepal. மட்டுமே 15% of currently married women aged 15–19 use modern contraception methods whereas 24% by the age group of 20–24 (NDHS 2016). The median age at first marriage is 17.9 years among women and 21.7 years among men aged 25–49 (NDHS 2016). Several barriers greatly affect the likelihood of a married adolescent seeking FP services at the health center: low-grade quality of care, poor infrastructure, lack of separate space, இரகசியத்தன்மை, and privacy issues, lack of or substandard quality training of health workers in providing service, health worker’s workload and availability, and the center’s opening hours.

Natural Disasters

Nepal is prone to natural disasters due to its geographic characteristics which add to the difficulty of getting products to the areas of need in a timely manner. Landslides and floods are annual occurrences with risks increasing due to climate change. There is also the potential for major earthquakes following the 2015 நிலநடுக்கம்.

Takeaways and Insights

Private-Sector Benefits

The private sector increases the choice and access to good quality contraceptives and can play a significant role in providing short-acting reversible contraceptives. Meeting the diverse needs of various population segments equitably will require increased coordination and collaboration among the public sector, nongovernmental organization (என்.ஜி.ஓ) sector, and commercial/private sector. எனினும், there needs to be a purposeful, constructive, and collaborative working relationship between the public and private sectors.

Opportunities exist for social marketing to expand the role of the private sector for populations in upper wealth quintiles, many of whom are currently relying on public resources. This strategy could foster a more efficient market in which the private sector helps reach those segments of the population with the ability to pay, leaving public resources for increasing access and choice among the country’s poorest.

Strengthening private health care providers’ clinical, business, and counseling skills in providing newer methods, and ensuring uninterrupted supplies of FP commodities has expanded the basket of methods available in the private sector and the adoption of modern contraceptive methods. The private sector, especially through social marketing, can help the public sector scale up innovative and new FP methods. One such example is the possibility of scaling up the self-administered injectable, சயனா பிரஸ், through the Sangini Network.

“Opportunities exist for social marketing to expand the role of the private sector for populations in upper wealth quintiles, many of whom are currently relying on public resourcesStrengthening private health care providers’ clinical, business, and counseling skills in providing newer methods, and ensuring uninterrupted supplies of FP commodities has expanded the basket of methods available in the private sector and the adoption of modern contraceptive methods.”

Public-Sector Reforms

The public sector should formulate strategies and policies to encourage the private sector for in-country production of contraceptives. Government procurement strategies need to include the private sector in its supply chain. Policy changes are needed to strengthen private health care providers’ clinical, business, and counseling skills, quality of care certification by meeting set standards, and ability to provide new contraceptive methods.

National family planning policies or contraceptive policies should clearly define the role of the private sector to foster greater partnerships with the private sector. Policy reforms to allow convenient over-the-counter availability of contraceptives (such as condoms, oral contraceptive pills (OCP), and emergency contraceptive pills (ECP)) provide an opportunity for private providers to procure and sell contraceptives. Easing the process of import licensing, social franchising, social marketing, and authorizing contraceptive sales, especially hormonal contraceptives through pharmacies (மருந்து கடைகள்), will motivate the private sector to invest and increase access to contraceptives.

Recommendations

The private sector can work hand in hand with the public sector to extend the reach of and choices of contraceptives. The increasing market share of the private sector and preferences of the younger generation for private-sector products are opportunities that must be taken advantage of. Social marketing of contraceptives can build on its successes and support social change and behavior change to improve people’s quality of life by increasing contraceptive use.

சமூக ஊடக ஐகானோகிராபி வலை
பிரணாப் ராஜ்பந்தாரி

நாட்டின் மேலாளர், திருப்புமுனை நடவடிக்கை நேபாளம், தகவல் தொடர்பு திட்டங்களுக்கான ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் மையம்

பிரணாப் ராஜ்பந்தாரி நாட்டின் மேலாளர்/மூத்த சமூக நடத்தை மாற்றம் (எஸ்.பி.சி) CCP/ திருப்புமுனை நடவடிக்கை நேபாளத்திற்கான ஆலோசகர். 2018-2020 வரை எஸ்பிசி சிஸ்டம்ஸ் ஸ்ட்ரெங்தெனிங் திட்டத்திற்கான கட்சியின் தலைவராக இருந்தார்., கட்சியின் துணைத் தலைவர்/SBCC ஆலோசகர், சுகாதாரத் தொடர்புத் திறன் ஒத்துழைப்பு (HC3) நேபாள திட்டம் 2014-2017 வரை, மற்றும் 2012-2014 வரை சுவாஹாரா திட்டத்தில் CCP க்கான SBC குழுவை வழிநடத்தினார். 2003-2009 இலிருந்து, அவர் FHI 360ன் USAID-ன் நிதியுதவி பெற்ற ASHA மற்றும் IMPACT திட்டங்களில் தொடர்பு நிபுணராக பல்வேறு பாத்திரங்களில் இருந்தார்., நிரல் குழு தலைவர்/SBCC ஆலோசகர், மற்றும் திட்ட அலுவலர். அவர் USAID க்காக தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் சுயாதீனமாக ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார், மற்றும், மற்றும் GIZ திட்டங்கள். மஹிடோல் பல்கலைக்கழகத்தில் பொது சுகாதாரத்தில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர், பாங்காக், மற்றும் மிச்சிகன் மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகவியலில் முதுகலைப் பட்டம், மிச்சிகன்.

ஜிப்லால் போகரேல்

நிர்வாக இயக்குனர், நேபாள சிஆர்எஸ் நிறுவனம்

Jiblal Pokharel has been the Managing Director of Nepal CRS Company since 2017. He has extensive experience working with multiple donors in family planning, maternal child health, menstrual hygiene management, and adolescent reproductive health projects through the private sector in Nepal. Under his leadership, Nepal CRS Company has established itself as a key driver in the growth of Nepal’s private sector family planning and maternal child health industry through its innovative social marketing initiatives and extensive distribution network.

சுஷ்மா சித்ரகா

நிகழ்ச்சி மேலாளர், நேபாள சிஆர்எஸ் நிறுவனம்

Sushma Chitrakar, program manager, has more than two decades of working experience with Nepal CRS Company. Since December 1990, she has worked across different departments within the organization, handling various portfolios. She has worked as a program manager since May 2010 for different projects and donors including USAID and KfW. She oversees training and program implementation, வளர்ச்சி, and review of IEC/BCC materials as per project requirements and liaising with government authorities related to project sharing and approvals.

3.6கே காட்சிகள்
மூலம் பகிரவும்
இணைப்பை நகலெடுக்கவும்