Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Spotlight sa Comprehensive Sexuality Education (CSE): Ano ang Matututuhan Namin Mula sa Ulat ng Katayuan sa Pandaigdig ng UNESCO


Komprehensibong Edukasyong Sekswalidad (CSE) ay tumutukoy sa isang “malawak na naaabot, holistic, naaangkop sa edad, multidimensional na proseso ng pag-aaral na … nagbibigay-daan sa mga kabataan na maging malusog, sinadya at magalang na mga desisyon tungkol sa sekswalidad at mga relasyon." Sa maraming rehiyon, ang mga gumagawa ng patakaran ay gumagamit ng CSE na may mga inisyatiba na gumagamit ng iba't ibang pangalan, tulad ng “respectful relationship programming” o “life skills education,” at maaaring hindi ito komprehensibo sa katotohanan. Madalas na nagaganap ang CSE sa mga paaralan bilang bahagi ng mga kurikulum sa paaralan, ngunit nangyayari rin sa ibang mga setting tulad ng mga youth club, mga kasanayan sa palakasan, at mga sentro ng komunidad.

Ano ang naglalagay ng "Komprehensibo" sa "Komprehensibong Edukasyon sa Sekswalidad"?

Mga katangian ng CSE:

 • tumpak sa siyentipiko
 • Incremental
 • Edad- at angkop sa pag-unlad
 • Nakabatay sa kurikulum
 • Comprehensive
 • Batay sa isang diskarte sa karapatang pantao
 • Batay sa pagkakapantay-pantay ng kasarian
 • May kaugnayan sa kultura at naaangkop sa konteksto
 • Transformative
 • Hinihikayat ang pagbuo ng mga kasanayan sa buhay na kailangan upang suportahan ang malusog na mga pagpipilian

8 Mga Pangunahing Konsepto ng CSE:

 1. Mga relasyon
 2. Mga halaga, Mga karapatan, Kultura, at Sekswalidad
 3. Pag-unawa sa Kasarian
 4. Karahasan at Pananatiling Ligtas
 5. Mga Kasanayan para sa Kalusugan at Kagalingan
 6. Ang Katawan at Pag-unlad ng Tao
 7. Sekswalidad at Sekswal na Pag-uugali
 8. Kalusugan ng Sekswal at Reproduktibo

Anuman ang pamagat o konteksto, ang mga kabataan sa buong mundo ay sama-samang nagpatuloy igiit at tagapagtaguyod para sa kanilang karapatan na ma-access ang kalidad ng CSE. Bagama't nananatili ang pagsalungat sa CSE—kadalasang batay sa maling impormasyon o hindi pagkakaunawaan hinggil sa layunin at nilalaman nito—sa pangkalahatan, ang mga komunidad ay lalong kinikilala ang kahalagahan ng CSE sa pagsulong ng Kalusugan ng Sekswal at Reproduktibo ng Kabataan at Kabataan (AYSRH).

Bakit napakahalaga ng CSE sa AYSRH?

Ang pagsuporta sa mga kabataan sa pagtupad ng kanilang mga pangangailangan sa kalusugang sekswal at reproductive ay napakahalaga. Sinasangkapan at binibigyang kapangyarihan sila ng CSE ng kaalaman upang matulungan silang gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kanilang sariling buhay. Ang komprehensibo at inklusibong edukasyon sa sekswalidad ay maaaring makatulong sa pagtanggal ng mga mapaminsalang mito at pamantayan tungkol sa mga tungkulin ng kasarian, regla, komunidad ng LGBTQI+, AYSRH para sa mga taong may kapansanan, atbp. at saka, Ang CSE ay nagbibigay ng tumpak na impormasyon sa pagpaplano ng pamilya at pag-access sa mga modernong paraan ng contraceptive upang maiwasan ang hindi gustong pagbubuntis; mga kasanayan upang makilala ang malusog na relasyon; mga mapagkukunan upang matugunan ang karahasan ng intimate partner; at impormasyon upang maiwasan, pagsusulit, at gamutin ang mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik (Mga STI). Ang CSE ay isang pangako sa pangkalahatang kalusugan at kapakanan ng lahat ng tao, anuman ang kasarian, klase, lahi, o etnisidad.

Pa rin, isang kamakailang United Nations Educational, Organisasyong Siyentipiko at Kultural (UNESCO) ang ulat sa pandaigdigang katayuan ng CSE ay nagpakita na may nananatiling malawak na pagkakakonekta at pagkakaiba sa pagitan:

 • Ano ang itinakda na gawin ng mga pinuno at iba pang stakeholder upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kabataan at kabataan
 • Ano ang iminumungkahi ng mga pag-aaral at mga programmatic na pagsusuri na dapat gawin (kung anong mga diskarte na nakabatay sa ebidensya ang sumusuporta)
 • At ang kalidad ng CSE na umaabot sa mga nilalayong tatanggap nito

Ang mga puwang na ito ay kumakatawan sa mga napalampas na pagkakataon at maling paggamit ng mga limitadong mapagkukunan ng mga inisyatiba ng CSE— kabilang ang pamumuhunan sa pananalapi, oras, at pagsasanay ng mga tauhan na kinakailangan upang ipatupad ang CSE para sa mga kabataang nasa paaralan at wala sa paaralan. Alam namin na CSE gumagana, ngunit ang pagpapatupad ay nananatiling mahirap.

Ang 2021 Binalangkas ng ulat ng UNESCO ang mga programmatic factor na dapat isaalang-alang kapag tinatasa ang mga kalakasan at kahinaan ng probisyon ng CSE upang ang mga changemaker ay makapagpasya sa kanilang susunod na estratehikong hakbang. Narito ang isang mnemonic (inangkop mula sa 2021 ulat) para sa pagtiyak na walang elementong napalampas kapag sinusuri ang mga landscape ng CSE at pagtukoy kung aling mga lugar ang nangangailangan ng priyoridad at pagpapabuti.

CSE infographic

Caption: Tang larawan sa itaas ay naglalaman ng mensahe: “Upang alalahanin ang mga pangunahing sangkap na nag-aambag sa pagpapanatili at pagiging epektibo ng CSE, isipin mo na lang: ACCESS.” Ang larawan ay may kasamang visual ng acronym na ACCESS. A: Mga Gawa, mga patakaran, mga batas. C: Saklaw. C: Kurikulum. E: Paghahatid ng mga tagapagturo. S: Pagsuporta sa kapaligiran. S: Pag-aaral ng kalidad at mga resulta.

Mga Gawa, Mga patakaran, Mga batas

85% ng 155 Ang mga bansang sinuri ng UNESCO ay may mga batas at patakarang ipinatupad na may kaugnayan sa probisyon ng CSE.

Kahit na sila ay nagiging mas laganap, maraming nauugnay sa CSE ang mga utos ay kulang sa tiyak at hindi isinasaalang-alang ang pagtatalaga ng isang stream ng badyet upang matiyak na ang mga patakaran at programa ay maayos na naipapatupad. Sa pambansang antas, isinasaalang-alang lamang ng mga patakaran ng maraming bansa ang pagsasama ng CSE sa edukasyon sa sekondaryang paaralan, kaya tinatanaw ang mga pagkakataong iangkop ang mga kurikulum ng CSE para sa mga mag-aaral sa elementarya (Very Young Adolescents o VYAs) at iba pang populasyon.

Ang mga mag-aaral mula sa maraming bansa ay nag-uulat na ang pakiramdam nila ay huli na silang nakapag-aral sa AYSRH. Nararamdaman nila na ang CSE ay dapat ipakilala mula sa isang mas maagang edad.

Ang mga pagbabago sa gobyerno ay maaaring ilagay sa panganib ang suporta para sa CSE dahil sa iba't ibang paninindigan ng mga pulitiko sa paksa. Maaaring isaalang-alang ng mga tagapagtaguyod ang pagtitiyak para sa paglikha ng isang "permanenteng" pangkat ng CSE sa loob ng kaugnay na ministeryo. Habang ang isang nakapirming koponan ay hindi maaaring ganap na immune sa mga pagbabago sa pulitika, ang paunang pag-iral nito ay maaaring palakasin man lang ang sustainability ng mga pagsisikap ng CSE at palakasin ang pagpapatuloy sa pagitan ng iba't ibang mga inisyatiba ng CSE.

Saklaw

Hindi naaabot ng CSE programming ang maraming kabataan at kabataan, maging sa mga rehiyong may mga sumusuportang patakaran. Bilang karagdagan sa hindi pantay na pag-access sa mga napakabata na kabataan (Mga VYA), Ang mga kabataan na sumasakop sa mga marginalized na grupo ay mayroon ding mga hamon sa pag-access sa CSE. Ang mga partikular na subgroup—tulad ng mga kasal na kabataan—ay kailangang maging tahasang kasama sa mga diskarte sa outreach.

Tingnan mo ito High Impact Practice Brief sa epektibong pakikipag-ugnayan sa grupo ng komunidad!

Nag-alis na ang digital media at lalo na ang mga mobile phone bilang bagong paraan ng pagbuo ng mga koneksyon. Ang mga online na platform ay maaaring magbigay ng mga personalized na karanasan sa mga user na ang mga pangangailangan ay hindi sapat na natutugunan ng iba, mga pangkalahatang programa. May mga panganib at problema na kaakibat ng paggamit ng mga digital na komunikasyon: Maaaring walang maaasahang pag-access ang mga mahihinang grupo sa kinakailangang teknolohiya, at may mga pagsasaalang-alang sa privacy at pagiging kumpidensyal na nauugnay sa mga online na platform. Pa rin, may promising evidence na ang digital CSE ay hindi lamang epektibo sa pagpapalaganap ng impormasyon, ngunit din na ito ay humahantong sa kongkreto, makabuluhang positibong pagbabago sa pag-uugali. Dapat timbangin ng mga tagaplano ng programa ang mga pakinabang, disadvantages, at kawalan ng katiyakan ng pagsasama-sama ng teknolohiya maaga sa proseso ng pag-unlad.

Kurikulum

Tapos na 40% ng mga bansang sinuri ng UNESCO ay nag-ulat na ang mga paksa ng kasarian, pagbubuntis, mga relasyon, at ang karahasan ay hindi opisyal na isinama sa CSE curricula. Ang UNESCO ay may iminungkahing listahan ng mga pangunahing konsepto na sasakupin sa iba't ibang yugto ng buhay, at Ang Knowledge SUCCESS ay mayroong toolkit na nagpapakilala ng mga madaling ibagay na materyales sa pagtuturo.

Mga praktikal na tip upang maghanda ng mga kurikulum na kasama at alam ng ebidensya:

 1. Maingat na suriin ang mga mapagkukunan (tao, oras, at pinansyal) magagamit upang bumuo at magpatupad ng mga kurikulum. Narito ang ilang mapagkukunan para sa madaling ibagay na mga kurikulum na medyo naa-access.
 2. Bigyang-pansin kung ano ang maaaring natutunan ng mga kabataan sa iyong lugar sa ibang lugar. Dapat tugunan ng Curricula ang maling impormasyon at magpakita ng hindi mapanghusgang pananaw sa sekswalidad, mga gawaing sekswal sa pagitan ng pumayag mga kasosyo, at pagkakakilanlan at pagpapahayag ng kasarian.
 3. Isama ang interactive, mga aktibidad na participatory kung naaangkop. Ang karanasang modelo ng pag-aaral ay nagmula sa ideya na tayo ay pinakamahusay na natututo noong una nating personal na maranasan ang isang bagay, pagkatapos ay magkaroon ng pagkakataong pagnilayan ito pagkatapos.
 4. Makipag-ugnayan at ikonekta ang mga kalahok sa programa sa iba pang mga suporta, parang extra-curricular, pamayanan, o mga kasosyong nakabatay sa pasilidad ng kalusugan. Ang pakikipagtulungan sa partikular na mga grupo ng komunidad na partikular sa pagkakakilanlan ay makakatulong sa mga kabataan mula sa mga marginalized na grupo na maugnay sa suporta na pinaka-nauugnay sa kanila. Dapat ding isulong ng mga programang CSE ang pagkakaroon at pagiging naa-access ng mga serbisyong pangkalusugan na tumutugon sa kabataan, mga lokasyon at mekanismo ng pamamahagi ng contraceptive, at maaasahang follow-up, mga referral, at indibidwal na pagpapayo. Social marketing at voucher matutugunan ng mga partnership ang mga hadlang sa pananalapi sa mga serbisyo at produkto.
 5. Sa halip na gumawa lamang ng mga one-off na interbensyon, isaalang-alang kung paano magkakatugma ang mga bahagi ng kurikulum upang matugunan ang CSE sa loob ng ilang taon. Ang mga programa ng CSE ay dapat na patuloy na palakasin at ipaliwanag ang mga pangunahing konsepto sa kabuuan ng isang kabataan takbo ng buhay. Ang pagbabalik-tanaw sa mahahalagang alituntunin at pagpapalalim ng pang-unawa ng mga estudyante sa paglipas ng panahon ang inirerekomenda "spiral na kurikulum" lapitan.

Ano hindi magtrabaho kapag gumagawa ng mga adaptasyon sa umiiral na kurikulum

Kapag gumagawa ng mga pagbabago sa curricula na ginawa at sinuri ng iba, subukan mong iwasan ang mga ito mga pagbabago na maaaring makaapekto sa pagiging epektibo.

Nagbabago yan huwag makabuluhang nakakaapekto sa ninanais na mga resulta kasama ang "pagbabago ng wika (pagsasalin at/o pagbabago ng bokabularyo); pagpapalit ng mga larawan upang ipakita ang kabataan, pamilya o mga sitwasyon na mukhang target na madla o konteksto; at pagpapalit ng mga sanggunian sa kultura.”

Paghahatid ng mga Edukador

Ang pagiging epektibo ng programa ng CSE ay kritikal na naaapektuhan ng paraan ng paghahatid nito ng mga guro at tagapagturo. Mahalaga ang papel nila sa paglikha ng ligtas(r) mga kapaligiran sa pag-aaral para sa magkakaibang grupo ng mga mag-aaral. sila dapat alam kung paano mapadali ang mahihirap na talakayan, protektahan ang pagkapribado at pagiging kompidensiyal ng mag-aaral, at naaangkop na kumilos sa pagsisiwalat ng pang-aabuso o karahasan. Mga tagapagturo ng CSE na nagpapanatili ng mga negatibong pananaw sa sekswalidad at binibigyang-diin ang pag-iwas gumawa ng higit na pinsala kaysa sa mabuti.

Kapag Inihahanda ang Mga Guro ng CSE at Pinapadali ang Pagninilay

Ang pagsasanay ay dapat na isang patuloy na proseso. Ang mga superbisor at awtoridad ng paaralan ay dapat manatiling updated sa mga bagong pag-unlad sa larangan. Online na nilalaman ng propesyonal na pag-unlad, kasama ng iba pang mga pagkakataon sa patuloy na pag-aaral, dapat na magagamit sa mga tagapagturo.

Tignan mo ang toolkit na ito sa pagsuporta sa mga guro ng CSE!

Kapaligiran na sumusuporta

Ang paglaban sa mismong ideya ng pagtataguyod ng CSE ay maaaring magdulot ng napakalaking hadlang sa paglikha ng mga napapanatiling pakikipagsosyo. Ang UNESCO ay mayroong mahusay na mapagkukunan sa pagtugon sa mga karaniwang tanong at alalahanin tungkol sa CSE at sa bisa nito. Ang mga pinag-uusapang puntong ito ay maaaring gamitin para sa adbokasiya at pagbuo ng alyansa sa anumang punto sa proseso ng pagpapayaman ng mga programa ng CSE.

Tingnan ang listahan ng mapagkukunang ito para sa pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng komunidad, kabilang ang mga pinuno ng pananampalataya, magulang, at iba pang tagapagbigay ng kalusugan!

Panandaliang Pagsusuri sa Resulta

Ang mga salik na inilarawan sa ngayon ay nagha-highlight ng mga programmatic building blocks na dapat naroroon at malakas upang makabuo ng epektibo, napapanatiling mga programa ng CSE. Dapat ding tukuyin ng mga programmer ang iba't ibang mga tagapagpahiwatig ng kalidad na susubaybayan sa panahon at pagkatapos ng pagpapatupad ng proyekto. Dapat mayroong pare-parehong pagsusuri ng dami ng data ng programa (hal., bilang ng mga mag-aaral na naabot), kwalitatibong feedback, at mga pagtatasa mula sa pagmamasid sa mga sample na sesyon ng pagkatuto (kung naaangkop sa loob ng konteksto ng programa). Ang mga pagsusuri ay dapat isaalang-alang ang mga tagapagpahiwatig na naaayon sa mga pamantayan ng mas malalaking sistema—tulad ng mga pambansang balangkas ng pagsubaybay.

Para sa karagdagang impormasyon at mga mapagkukunan tungkol sa pagsubaybay at pagsusuri, Tignan mo:

Tala ng editor: Ang ilan sa mga ulat at materyal na naka-link sa post sa blog na ito ay maaaring naglalaman ng impormasyon na hindi sumusunod Mga kinakailangan sa batas sa kalusugan ng USAID, mga prinsipyo ng gabay sa pagpaplano ng pamilya at mga kinakailangan sa patakaran, at HIV/AIDS legal at mga kinakailangan sa patakaran.

Ipinakita ng isang guro sa mga mag-aaral ang paggamit ng condom sa isang programang pang-edukasyon upang itaguyod ang kamalayan sa HIV/AIDS. Cambodia. Larawan: © Masaru Goto / World Bank
michelle yao

AYSRH Content Practicum Student, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

michelle yao (siya) ay isang full-time na mag-aaral ng Master of Bioethics sa Johns Hopkins University. Siya ay may hawak na Bachelor of Health Sciences (na may Minor sa English at Cultural Studies) mula sa McMaster University sa Ontario, Canada. Dati siyang nagtrabaho sa mga inisyatiba ng komunidad at pananaliksik na nakasentro sa kalusugan ng bata at kabataan, reproductive justice, rasismo sa kapaligiran, at kultural na kamalayan sa edukasyong pangkalusugan. Bilang isang practicum student, sinusuportahan niya ang paggawa ng nilalaman para sa TAGUMPAY ng Kaalaman, na may pagtuon sa pagtugon sa paksa ng kalusugang sekswal at reproduktibo ng kabataan at kabataan.

2.1K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap