தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

அமேயா சன்யால்

அமேயா சன்யால்

Fellow, FHI 360

Ameya is an undergraduate student at Duke University studying Global Health and Psychology. Her research interests lie in improving adolescent mental and sexual reproductive health care. This past summer, she worked for FHI 360 as a 2020 Stanback Research Utilization Fellow. Beyond this fellowship, Ameya has interned with the National Library of Medicine and a sexual and reproductive health non-profit.

காலவரிசை IBP கோவிட்-19 மற்றும் FP/RH டாஸ்க் டீம் இன்டராக்டிவ் மேப்