Mag-type para maghanap

May-akda:

Sinabi ni Dr. Ben Kibirige

Sinabi ni Dr. Ben Kibirige

Tagapamahala ng Adbokasiya, Foundation For Male Engagement Uganda

Sinabi ni Dr. Si Kibirige ay isang medikal na doktor ayon sa propesyon, aktibista sa karapatan ng kababaihan, mga karapatan sa kalusugan ng sekswal na reproduktibo (SRHR) consultant, at master trainer na kinikilala ng Makerere School of Public Health. Siya ay may higit sa apat na taong karanasan sa pagtataguyod para sa mga programang nauugnay sa pagpaplano ng pamilya at kasama ang pagbibigay ng serbisyo ng SRHR sa lahat ng kabataan. Nagsusulong din siya para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, karapatan ng kababaihan, and quality and affordable health care for young girls and women through meaningful youth participation in national development processes.​ Dr. Si Kibirige ay kasalukuyang pangkalahatang kalihim para sa SHE DECIDES Uganda local movement at ang alternatibong steering committee representative para sa Men Engage Network sa Uganda. Isa siyang co-founder ng Center for Young Mothers’ Voices, isang lokal na NGO na nagtataguyod para sa rehabilitasyon at muling pagsasama ng mga teenager na ina pabalik sa pangunahing buhay panlipunan.

Mga miyembro ng Muvubuka Agunjuse youth club. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment