Mag-type para maghanap

May-akda:

Callie Simon

Callie Simon

Pinuno ng Koponan ng Adolescent Sekswal at Reproduktibo, Iligtas ang mga Bata

MS. Si Simon ay ang Adolescent Sexual and Reproductive Health Team Lead at Advisor para sa Save the Children at isang Adolescent and Youth Health Advisor para sa MOMENTUM Country and Global Leadership. Meron siyang 15 taon ng karanasan sa kalusugang sekswal at reproduktibo ng kabataan at kabataan (AYSRH), at nagdisenyo at sumuporta sa mga teknikal na estratehiya ng mga programa ng AYSRH sa higit sa 15 mga bansa sa buong Latin America, Africa, at Timog Asya. Bago sumali sa Save the Children, MS. Si Simon ay isang Peace Corps Volunteer, at nagtrabaho sa Pathfinder International, PANGALAGA, at USAID. Siya ay may hawak na MPH mula sa Rollins School of Public Health sa Emory University at isang BA mula sa University of Miami.