Mag-type para maghanap

May-akda:

Catherine Packer

Catherine Packer

Senior Research Associate, FHI 360

Si Catherine ay masigasig tungkol sa pagtataguyod ng kalusugan at kagalingan ng mga populasyon na kulang sa serbisyo sa buong mundo. Siya ay may karanasan sa pamamahala ng proyekto; Tulong teknikal; pagsubaybay, pagsusuri, at pag-aaral (MEL); at qualitative at quantitative social at behavioral research. Ang kamakailang trabaho ni Catherine ay nasa pangangalaga sa sarili; DMPA-SC self-injection (pagpapakilala, palakihin, at pananaliksik); mga pamantayang panlipunan na may kaugnayan sa kalusugan ng reproduktibo ng mga kabataan; pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag (PAC); adbokasiya para sa vasectomy sa lower- at mga bansang nasa gitna ng kita; at pagpapanatili sa mga serbisyo ng HIV ng mga kabataan na nabubuhay na may HIV. Ngayon ay nakabase sa Colorado, USA, dinala siya ng kanyang trabaho sa maraming bansa kabilang ang Burundi, Cambodia, Nepal, Rwanda, Senegal, Vietnam, at Zambia. Siya ay may hawak na Master of Science sa Public Health degree na dalubhasa sa internasyonal na reproductive health mula sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal
Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal
Isang grupo ng kababaihan sa Burundi.
touch_app “Mas malakas ang pakiramdam ko at may oras akong alagaan ang lahat ng anak ko,” sabi ni Viola, isang ina ng anim na naka-access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa unang pagkakataon sa 2016. Credit ng larawan: Sheena Ariyapala / Department for International Development (DFID), mula sa Flickr Creative Commons