खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

कोर्टनी मैकलार्नन-सिल्क

कोर्टनी मैकलार्नन-सिल्क

वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, Georgetown University's Gender & Health

Cortney McLarnon-Silk जर्जटाउन विश्वविद्यालयको लिङ्गमा वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी हुन् & बाल र मानव विकास केन्द्रको स्वास्थ्य स्ट्र्यान्ड, र ल्याउँछ 10 अनुसन्धानमा वर्षको अनुभव, कार्यक्रमहरू, निगरानी & मूल्याङ्कन, र SBC र वैश्विक स्वास्थ्य मा क्षमता निर्माण.