Mag-type para maghanap

May-akda:

Francesca Quirke

Francesca Quirke

Tagapamahala ng Programa ng SGBV Interventions, Tearfund

Si Francesca Quirke ay ang SGBV Interventions Program Manager ng Tearfund, responsable para sa pagpapalaki, pag-aaral at pag-aangkop ng mga interbensyon na batay sa pananampalataya ng Tearfund upang maiwasan at tumugon sa karahasan na sekswal at nakabatay sa kasarian: Pagbabago ng mga Pagkalalaki at Paglalakbay sa Pagpapagaling. Si Francesca ay bahagi ng pandaigdigang Gender and Protection Unit at nasa UK. Si Francesca ay may hawak na MSc sa Gender at International Development mula sa London School of Economics at sumusuporta sa gawaing pangkasarian ng Tearfund para sa huling 6 taon, partikular na bilang bahagi ng proyektong Passages na pinondohan ng USAID sa pag-scale ng mga interbensyon sa pagbabago ng pamantayan.