தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

பிராங்க் நமுகேரா

பிராங்க் நமுகேரா

Health and Impact Analyst, Monitoring and Evaluation, Living Goods Uganda​

Frank Namugera is a statistician and a data scientist currently working with Living Goods Uganda as a Health and Impact Analyst – Monitoring and Evaluation. He is passionate about using data and statistical models to inform and aid decision making in the health sector to improve U5, maternal and reproductive health.​

காலவரிசை வாழும் பொருட்கள் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள்