खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

हन्ना वेबस्टर

हन्ना वेबस्टर

प्राविधिक अधिकारी, FHI 360

हन्ना वेबस्टर, MPH, ग्लोबल हेल्थमा प्राविधिक अधिकारी हुनुहुन्छ, जनसंख्या, र FHI मा अनुसन्धान विभाग 360. उनको भूमिकामा, उसले परियोजना सञ्चालनमा योगदान गर्छ, प्राविधिक संचार र ज्ञान व्यवस्थापन. उनको विशेषज्ञताका क्षेत्रहरू सार्वजनिक स्वास्थ्य समावेश छन्, अनुसन्धान उपयोग, इक्विटी, लिंग र यौन र प्रजनन स्वास्थ्य.

पाथफाइन्डर इन्टरनेशनलका प्रशिक्षक पुरुष कन्डम समात्दै
नर्सहरू. क्रेडिट: U.S. राज्य विभाग
पुरुष कन्डम समातेको हात