खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

केटलिन पाटेर्नो

केटलिन पाटेर्नो

Program Director , जनसंख्या सन्दर्भ ब्यूरो

Kaitlyn Patierno is program director in International Programs and the deputy director for the PACE Project. She specializes in family planning policy, कार्यक्रम, and advocacy initiatives and links with multisectoral development. Prior to joining PRB, Patierno was a technical specialist at the United States Agency for International Development, where she supported family planning and health systems strengthening programs in the Africa Region. She holds a Master of Public Health in maternal and child health from the University of California, Berkeley, and a bachelor’s degree in international relations from The George Washington University.

निर्वाचित महिला प्रतिनिधिहरु (EWRs) सामुदायिक मुद्दाहरू छलफल गर्न सीतामढी जिल्लाको मध्य विद्यालय हर्क बाहिर भेला. छवि क्रेडिट: पाउला ब्रोनस्टीन / गेटी छविहरू / सशक्तिकरणको छविहरू