தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

கோகி அகர்வால்

கோகி அகர்வால்

Jhpiego

டாக்டர். Koki Agarwal is an internationally recognized expert in safe motherhood, இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம், and family planning policies and programs, as well as promoting policy dialogue and advocacy for policy reform. அவளிடம் அதிகம் 25 years of service delivery experience in reproductive health, குடும்ப கட்டுப்பாடு, and maternal health, and for over two decades has led, நிர்வகிக்கப்பட்டது, and implemented large-scale USAID-funded global health projects. டாக்டர். Agarwal is currently the Director for USAID’s MOMENTUM Country and Global Leadership, awarded in December 2019. இருந்து 2014-2019, டாக்டர். Agarwal directed USAID’s flagship Maternal and Child Survival Program (MCSP), which worked in 32 countries and was the principal follow-on to the Maternal and Child Health Integrated Program (MCHIP). டாக்டர். Agarwal is also the Vice President of DC Operations for Jhpiego. Prior to both programs, டாக்டர். Agarwal led the ACCESS Program, a USAID-funded maternal and newborn health program led by Jhpiego, and was Deputy of the POLICY Project through the Futures Group. She also served as chair of the Project’s maternal health activities and Director of the Center for International Health.

Unsplash இல் அஷ்வினி சவுத்ரியின் புகைப்படம்