खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

क्रिस्टन लिटिल, पीएचडी

क्रिस्टन लिटिल, पीएचडी

Sr. Strategic Research Advisor, PSI

क्रिस्टन लिटिल, पीएचडी, is a Sr. Strategic Research Advisor at Population Services International (PSI) and lead of PSI's work on the Research for Scalable Solutions project.

समय रेखा IBP COVID-19 र FP/RH कार्य टोली अन्तरक्रियात्मक नक्सा