தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

கிறிஸ்டன் லிட்டில், முனைவர் பட்டம்

கிறிஸ்டன் லிட்டில், முனைவர் பட்டம்

Sr. Strategic Research Advisor, பி.எஸ்.ஐ

கிறிஸ்டன் லிட்டில், முனைவர் பட்டம், is a Sr. Strategic Research Advisor at Population Services International (பி.எஸ்.ஐ) and lead of PSI's work on the Research for Scalable Solutions project.

காலவரிசை IBP கோவிட்-19 மற்றும் FP/RH டாஸ்க் டீம் இன்டராக்டிவ் மேப்