खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

लेह जार्विस

लेह जार्विस

कार्यक्रम प्रबन्धक, प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या परिषद

लेह जार्विस, MPH is the Program Manager for Reproductive Health at the Population Council and works across a portfolio of reproductive health research programs, including maternal health, परिवार नियोजन, female genital mutilation/cutting, र अधिक. Over the last decade, she has focused on monitoring, मूल्याङ्कन, and research in global public health programs, with a focus on sexual and reproductive health and rights. Her work at Planned Parenthood, EngenderHealth, and the Population Council has focused on expanding access to quality family planning programs for vulnerable populations in Latin America, एशिया, र उप-सहारा अफ्रिका.

एउटी महिलाले DMPA-SC को सुई लगाईन्. छवि क्रेडिट: PATH/Will Boase
भारतीय महिला र बालबालिका. फोटो: पाउला ब्रोनस्टीन / द वर्बेटिम एजेन्सी / गेटी छविहरू