Mag-type para maghanap

May-akda:

Leigh Wynne

Leigh Wynne

Teknikal na Tagapayo, Pandaigdigang Kalusugan, Populasyon at Nutrisyon, FHI 360

Leigh Wynne, MPH is a Technical Advisor in the Global Health, Populasyon at Nutrisyon (GHPN) department at FHI 360. Kasama sa kanyang mga lugar ng espesyalisasyon ang paggamit ng pananaliksik, pagpaplano ng pamilya, reproductive health and gender. Her tasks include synthesizing research results and programmatic experience into materials that meet global needs and promote evidence-based practices, building and maintaining partnerships; facilitating dissemination meetings, trainings and technical consultations; and supporting strategic advocacy, scale-up and institutionalization activities.

Ang batang Emanzi ay binuo sa matagumpay na pagpapatupad ng FHI 360 ng dalawang iba pang mga programa sa paggabay, Anyaka Makwiri (para sa mga kabataang babae at kabataang babae) at Basa (para sa mga lalaking may kasama).