Mag-type para maghanap

May-akda:

Kumalat sa Onsas

Kumalat sa Onsas

Tagapamahala ng County, Jhpiego Kenya

Ang Levis ay isang batikang tagapagtaguyod na nagpapalakas ng mga sistema ng kalusugan na sumusuporta sa mga pamahalaan ng county sa Kenya sa pagdidisenyo at pagpapatupad ng mga kasanayang may mataas na epekto sa FP/AYSRH. Isa siyang sertipikadong Public Health Practitioner at miyembro siya ng Association of Public Health Officers ng Kenya. Siya ay may hawak na bachelor's degree sa Public Health at kasalukuyang kumukuha ng postgraduate Master of Science in Public Health degree sa Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology sa Nairobi. Siya ay may malaking karanasan sa global health programming, disenyo, pagpapatupad, at pananaliksik sa kalusugan ng publiko. Dati nang nasangkot si Levis sa pagbibigay ng teknikal na suporta sa RMNCAH, HIV / AIDS, at mga proyektong non-communicable disease. dati, nagtrabaho siya sa FHI 360 sa ilalim ng HIV prevention project at Maternal Health Program ng AMREF.

Ang babaeng miyembro ng kooperatiba ng WOGE women group ay regular na nagtitipon upang talakayin ang kalusugan ng sekswal na reproduktibo, at mga opsyon sa pagpaplano ng pamilya. Dito sila dumaan sa isang condom demonstration session. Sinusuportahan sila ng DSW (German Foundation World Population), isang internasyonal na organisasyon ng pag-unlad at adbokasiya na nakatuon sa pagkamit ng unibersal na pag-access sa sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan.
Isang dalaga ang nakaupo na napapalibutan ng ibang mga kabataan. Ipinakita niya ang paggamit ng panloob/pambabae na condom.
Mga miyembro ng grupong Youth to Youth. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment