Mag-type para maghanap

May-akda:

Lydia Kuria

Lydia Kuria

Project Officer, Amref Health Africa

Si Lydia ay isang nurse at nagtatrabaho bilang Project Officer sa Amref Health Africa. Kasalukuyan siyang nagbibigay ng Teknikal na Suporta sa mga pangunahing pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan na matatagpuan sa impormal na pamayanan ng Kibera sa Nairobi. Ang kanyang teknikal na suporta ay sumasaklaw sa ina, bagong panganak, anak, at kalusugan ng kabataan; pag-iwas sa paghahatid ng HIV ng ina-sa-anak; karahasan na nakabatay sa kasarian; at pag-iwas sa HIV ng bata at kabataan, pangangalaga, at paggamot. Bago ito, Nagtrabaho si Lydia bilang isang nars sa MNCH/Maternity at outpatient department sa Amref Kibera Clinic, kung saan nagsilbi siya bilang pinuno ng pangkat ng pasilidad. Nasisiyahan si Lydia sa pagsasaka at pagbibigay ng mentorship at pagsasanay sa mga kasanayan sa buhay sa mga batang babae at babae. Maaari mong maabot si Lydia sa lydia.kuria@amref.org.

Si Lydia Kuria ay isang nurse at facility in-charge sa Amref Kibera Health Center.