खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

मरियम डायकाइट

मरियम डायकाइट

क्षेत्रीय प्राविधिक सल्लाहकार, Francophone Africa in Research & MLE, जर्जटाउन IRH

Mariam Diakité मालीकी हुन्, जर्जटाउन विश्वविद्यालयको प्रजनन स्वास्थ्य संस्थान र क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र MLE मा फ्रान्कोफोन अफ्रिकाका लागि क्षेत्रीय प्राविधिक सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै।, सान डिएगो. उनको काम किशोर र युवाहरूको यौन र प्रजनन स्वास्थ्यको लागि सामाजिक र लिङ्ग मापदण्डहरू परिवर्तन गर्ने हस्तक्षेपमा केन्द्रित छ।, साथै अन्य कमजोर जनसंख्या.