Mag-type para maghanap

May-akda:

Mary Tien

Mary Tien

Senior Technical Advisor, John Snow, Inc.

Si Marie Tien ay isang Senior Technical Advisor sa Center for Health Logistics sa JSI. Ang sentro ay nagsisikap na mapabuti ang kalusugan at kagalingan ng mga tao sa pamamagitan ng pantay na pag-access sa mga gamot at mga kalakal sa kalusugan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga health supply chain sa lokal, napapanatiling solusyon upang magbigay ng mga contraceptive para sa mga mamimili kung kailan at saan nila kailangan ang mga ito. Si Marie ay nagbibigay ng teknikal na tulong at programa at pamamahala ng operasyon para sa kalusugan ng reproduktibo at mga programa sa pagbabakuna.

Isang babae sa isang bodega na nakangiti habang nakasuot ng hardhat at may hawak na panulat at clipboard