தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

மார்தா பிர்சாதே, MPH

மார்தா பிர்சாதே, MPH

மூத்த தொழில்நுட்ப ஆலோசகர், பாத்ஃபைண்டர் இன்டர்நேஷனல்

Marta Pirzadeh is a Senior Technical Advisor for AYSRHR within the global SRHR team at Pathfinder. Marta has over 20 years of experience with technical expertise, in adolescent and youth programming, meaningful youth engagement, community-based FP/RH, எச்.ஐ.வி, maternal and infant health, திறன் கட்டிடம், facilitation and training. She is skilled in program design, implementation and evaluation, with a specific focus on SRH and multisectoral youth programming. At Pathfinder, Marta provides technical support to activities that have strong adolescent and youth components, provides leadership for the AYSRHR Strategic Pillar and contributes to global thought leadership through participation on technical working groups as well as partnerships with international bodies such as the WHO, FP2030, USAID and others. Marta has an MPH in Health Behavior and Health Education from the UNC Gillings School of Global Public Health.