தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

டாக்டர். Micah Matiang'i

டாக்டர். Micah Matiang'i

Dean of School of Medicine Amref International University, Senior Lecturer

டாக்டர். Micah Matiang'i is a Health Development and Human Resource for Health (HRH) training resource person with experience spanning over 15 years in various health development programmes and HRH training in ECSA region. Skilled in designing and implementation of innovative MNCH and HRH training programmes in resource constrained settings, he has implemented HRH and MNCH programmes in Tanzania, மலாவி, Zimbabwe, ஜாம்பியா, உகாண்டா, கென்யா, எத்தியோப்பியா, and South Sudan with Amref, UNFPA, MSH, Usratuna, and Canadian Midwives Association. டாக்டர். Matiang'i is a creative and adaptable leader in grant writing and management, curriculum development, and Health Systems Management. He's keen on implementation of value-adding health programs fueling transformative change at organizational and community level—able to conceptualize and execute program vision from start to finish, while adapting to changes and shifting priorities. With experience in leading cross-functional teams in delivering strategic initiatives proven to improve systems, processes, and overall results, டாக்டர். Matiang'i is usually fascinated with designing and carrying out health systems and implementation research in health development programmes. He's well experienced in development and management of partnerships, linkages, and collaborations and also well experienced in carrying out organizational capacity assessments (OCA) using evidence-based tools, including developing growth and development trajectory plans post-assessment. டாக்டர். Matiang'i is both a commonwealth and PRP policy communication fellow.

மேரிகிரேஸ் ஓபோனியோ கர்ப்ப காலத்தில் முதுகுக்குப் பயிற்சிகளை எப்படிச் செய்வது என்று ஒரு தாயிடம் காட்டுகிறார்.