Mag-type para maghanap

May-akda:

michelle yao

michelle yao

AYSRH Content Practicum Student, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

michelle yao (she/her) is a full-time Master of Bioethics student at Johns Hopkins University. She holds a Bachelor of Health Sciences (with a Minor in English and Cultural Studies) from McMaster University in Ontario, Canada. She has previously worked on community initiatives and research centered on child and youth health, reproductive justice, environmental racism, and cultural awareness in health education. As a practicum student, she supports content creation for Knowledge SUCCESS, with a focus on addressing the topic of adolescent and youth sexual and reproductive health.

Isang lalaki at isang babae na may mga anino sa likod nila
Dalawang Jamaican na nakatayo sa harap ng wall mural na may nakasulat na "We are Jamaican". JFLAG Pride, 2020 © JFLAG
Pagbabago ng mga pamantayan sa lipunan at kultura. Credit: USAID sa Africa