Mag-type para maghanap

May-akda:

michelle yao

michelle yao

AYSRH Content Practicum Student, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

michelle yao (siya) ay isang full-time na mag-aaral ng Master of Bioethics sa Johns Hopkins University. Siya ay may hawak na Bachelor of Health Sciences (na may Minor sa English at Cultural Studies) mula sa McMaster University sa Ontario, Canada. Dati siyang nagtrabaho sa mga inisyatiba ng komunidad at pananaliksik na nakasentro sa kalusugan ng bata at kabataan, reproductive justice, rasismo sa kapaligiran, at kultural na kamalayan sa edukasyong pangkalusugan. Bilang isang practicum student, sinusuportahan niya ang paggawa ng nilalaman para sa TAGUMPAY ng Kaalaman, na may pagtuon sa pagtugon sa paksa ng kalusugang sekswal at reproduktibo ng kabataan at kabataan.

Ipinakita ng isang guro sa mga mag-aaral ang paggamit ng condom sa isang programang pang-edukasyon upang itaguyod ang kamalayan sa HIV/AIDS. Cambodia. Larawan: © Masaru Goto / World Bank
Dalawang taong nag-lecture sa isang babaeng condom
Isang lalaki at isang babae na may mga anino sa likod nila
Dalawang Jamaican na nakatayo sa harap ng wall mural na may nakasulat na "We are Jamaican". JFLAG Pride, 2020 © JFLAG
Pagbabago ng mga pamantayan sa lipunan at kultura. Credit: USAID sa Africa