Mag-type para maghanap

May-akda:

Oumou Keita

Oumou Keita

Senior Program Officer, PRB West at Central Africa

May MBA sa Health Economics mula sa CESAG sa Dakar at Master's degree sa Public Health mula sa University of Bordeaux IV, siya ay nakatuon sa pagtiyak ng access sa mga de-kalidad na serbisyo sa kalusugang sekswal at reproductive para sa lahat sa lahat ng konteksto. Siya ay may partikular na kadalubhasaan sa pagbuo at pagsusuri ng mga estratehikong programa sa mga isyu sa kalusugan ng reproduktibo (kalusugan ng ina at bagong panganak, pagpaplano ng pamilya, kalusugan ng reproduktibo ng kabataan). Sa wakas, gumagawa siya ng data production sa pamamagitan ng program costing at investment files para suportahan ang adbokasiya at komunikasyon sa mga public policy makers at iba pang development actor. Kasalukuyang PhD student si Oumou sa School of Public Health ng University of Montreal. Nakatuon ang kanyang pananaliksik sa mga hamon at pagkakataon sa mga tuntunin ng pamamahala at napapanatiling pagpopondo ng pagpapakilala ng pangangalaga sa sarili sa pangunahing pangangalaga sa kalusugan sa Senegal.

Mga kabataang lalaki na sumasamba. Credit: ValeriaRodrigues / Pixabay.
Mga kabataang lalaki na sumasamba. Credit: ValeriaRodrigues / Pixabay.