தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

பியர் மூன்

பியர் மூன்

Director of SIFPO2 Project, சர்வதேச மக்கள் தொகை சேவைகள், பி.எஸ்.ஐ

Pierre Moon works at Population Services International, based in Washington, DC, as director of the USAID-funded SIFPO2 project that manages USAID service delivery programs in approximately 20 நாடுகள். Many of these programs promote self-management interventions, from the self-injection of DMPA-SC to HIV self-testing. திரு. Moon also helps coordinate the Data and Knowledge Working Group (formerly Technical Working Group) within the Self-Care Trailblazer Group.

பராமரிப்பு கட்டமைப்பின் தர வரைபடம்