Mag-type para maghanap

May-akda:

Mahal na Mutoru, MPH

Mahal na Mutoru, MPH

Advocacy & Partnerships Coordinator, Mga Serbisyo sa Populasyon Internasyonal

Si Precious ay isang propesyonal sa kalusugan ng publiko at isang matibay na tagapagtaguyod para sa kalusugan at kagalingan ng mga komunidad sa buong mundo, na may matinding interes sa kalusugang sekswal at reproductive at pagkakapantay-pantay ng kasarian. Sa halos limang taong karanasan sa reproductive, kalusugan ng ina at kabataan, Si Precious ay masigasig tungkol sa pagbabago ng mga magagawa at napapanatiling solusyon sa iba't ibang mga isyu sa kalusugan ng reproduktibo at panlipunan na nakakaapekto sa mga komunidad sa Uganda, sa pamamagitan ng mga disenyo ng programa, estratehikong komunikasyon at pagtataguyod ng patakaran. Kasalukuyan, siya ay nagsisilbi bilang isang advocacy at partnerships coordinator sa population Services International – Uganda, kung saan siya ay nakikipagtulungan sa mga kasosyo sa buong board upang ituloy ang mga layunin na magsusulong ng agenda para sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo sa Uganda. Si Precious ay nag-subscribe sa paaralan ng pag-iisip na iginigiit na ang pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng mga populasyon sa Uganda at sa buong mundo. Bukod pa rito, isa siyang alum ng Global Health Corps, isang kampeon para sa pangangalaga sa sarili para sa kalusugang sekswal at reproductive at pamamahala ng kaalaman sa Uganda. May hawak siyang MSc. sa Pampublikong Kalusugan mula sa Unibersidad ng Newcastle – United Kingdom.

Mga miyembro ng Muvubuka Agunjuse youth club. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
manggagawa sa kalusugan ng komunidad | Community health worker na si Agnes Apid (L) kasama si Betty Akello (R) at Caroline Akunu (gitna). Binibigyan ni Agnes ang mga kababaihan ng impormasyon sa pagpapayo at pagpaplano ng pamilya | Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment