தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

ரம்மா டீச்சர்

ரம்மா டீச்சர்

Programs Assistant, Jhpiego

Rammah has over 10 years of experience in program implementation, including program planning, budgeting, and coordination. As a program support team member, he is responsible for providing administrative, financial, and logistical assistance and programmatic tasks required for the Advance Family Planning initiative including planning and implementation of media advocacy efforts and documentation. Rammah is well known for his passion to serve the community, reaching out to women of reproductive age in underserved communities, championing gender equality, and investing in women and girls.

புதிதாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தைப் பயன்படுத்தி குடும்பக் கட்டுப்பாடு பயிற்சியில் முதல் வகுப்பு மருந்தாளுநர்கள் மற்றும் மருந்து தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள்