தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

சாரா பிரிட்டிங்ஹாம்

சாரா பிரிட்டிங்ஹாம்

தொழில்நுட்ப அதிகாரி, அளவிடக்கூடிய தீர்வுகளுக்கான ஆராய்ச்சி, FHI 360

Sarah Brittingham serves as a technical officer in the research utilization unit at FHI 360. Her current portfolio is centered around expanding access to family planning and sexual and reproductive health information and services through digital technologies and self-care. Before focusing her career on family planning and reproductive health, Sarah managed an intercountry adoption agency, served as a home visitor to new mothers, and taught sex ed to youth. She earned her MPH at the University of North Carolina at Chapel Hill and her MA in Development Studies at the International Institute of Social Studies in The Hague, the Netherlands.

காலவரிசை IBP கோவிட்-19 மற்றும் FP/RH டாஸ்க் டீம் இன்டராக்டிவ் மேப்