தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

ஷானன் டேவிஸ்

ஷானன் டேவிஸ்

Managing Editor, அறிவு வெற்றி

Shannon Davis joined the Johns Hopkins Center for Communication Programs in 2013. She primarily supports Knowledge SUCCESS' knowledge management efforts using her background in website organization, உள்ளடக்க மேலாண்மை, and writing. She's done a variety of things in government, higher education, and nonprofit settings, but most of them have involved writing and websites. Frequent activities include writing, researching, proofreading, Googling, learning new words, making great websites better, and drinking coffee. Shannon holds a Master of Fine Arts in Writing and Poetics from Naropa University and a Bachelor of Arts in English and Psychology from Towson University.

கருத்தடை மாத்திரைகளைக் காட்டும் செனகல் குடும்பக் கட்டுப்பாடு நிபுணர்