தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

சோனியா ஆபிரகாம்

சோனியா ஆபிரகாம்

Scientific Editor, உலகளாவிய ஆரோக்கியம்: அறிவியல் மற்றும் பயிற்சி இதழ்

Sonia Abraham is the scientific editor for the Global Health: Science and Practice Journal and has been writing and editing for over 25 ஆண்டுகள். She holds a Bachelor’s in Biological Sciences from the University of Maryland and a Master’s in Writing from Johns Hopkins.

மரப் பலகைகள் மூலம் முளைகளை நடவும்
ஒரு பென்சில் மற்றும் காகித துண்டு
ஒரு பென்சில் மற்றும் காகித துண்டு
பேனா மற்றும் காகிதம்
பேனா மற்றும் காகிதம்
பேனா மற்றும் காகிதம்
பேனா மற்றும் காகிதம்
பேனா மற்றும் காகிதம்
பேனா மற்றும் காகிதம்