Mag-type para maghanap

May-akda:

Stevie O. Daniels

Stevie O. Daniels

Editor, Paggamit ng Pananaliksik (Pandaigdigang Kalusugan, Populasyon, and Nutrition), FHI 360

Stevie O. Daniels is an editor for the Research Utilization team at FHI 360 with experience in research and writing on HIV, key populations, pagpaplano ng pamilya, agriculture, and plant science. She holds a B.A. in English and a B.S. in agriculture and has more than 30 years of experience as an editor and writer as well as managing the development, disenyo, and production of publications.

Header ng website ng Male Contraceptive Initiative: Isang lalaki at isang babae ang magkasamang nakaupo sa isang sopa, nakadikit sa mga noo.
Ang batang Emanzi ay binuo sa matagumpay na pagpapatupad ng FHI 360 ng dalawang iba pang mga programa sa paggabay, Anyaka Makwiri (para sa mga kabataang babae at kabataang babae) at Basa (para sa mga lalaking may kasama).