खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

तामार अब्राम्स

तामार अब्राम्स

योगदानकर्ता लेखक

Tamar Abrams has worked on women’s reproductive health issues since 1986, both domestically and globally. She recently retired as communications director of FP2020 and is now finding a healthy balance between retirement and consulting.

Head antenatal nurse Margie Harriet Egessa providing antenatal counseling and checkups for a group of pregnant women at Mukujju clinic. This clinic is supported by DSW. फोटो क्रेडिट: जोनाथन टोर्गोवनिक / गेटी छविहरू / सशक्तिकरणको छविहरू
Health workers teach a Natural Resource Management group about family planning. फोटो: Hen Mpoano.
एक महिला न्यालुंगाना दलदल पुन: प्राप्ति गतिविधिहरूमा भाग लिन्छिन्, सँगै राखौं को अंश (सँगै अगाडि बढ्दै) कार्यक्रम, part of USAID's Development Food Assistance Program in the Democratic Republic of the Congo. Guttmacher र UNFPA/Avenir विशेषज्ञहरूले 12-महिनाको गर्भनिरोधक आपूर्ति श्रृंखला अवरोधको अनुमान गर्दछ 15 लाखौं अप्रत्याशित गर्भधारणहरू कम छन्- र मध्यम आय भएका देशहरू. फोटो: तान्या मार्टिनेउ, संभावना कला, भोकाहरूको लागि खाना
फोटो: प्याट्रिक Mwesigy, परिवार नियोजन को सौजन्य 2020