Mag-type para maghanap

May-akda:

Tess E. McLoud

Tess E. McLoud

Tagapayo sa Patakaran, PRB

Tess E. Si McLoud ay isang Policy Advisor sa Mga Tao ng PRB, Kalusugan, Koponan ng planeta, kung saan nagtatrabaho siya sa adbokasiya para sa multisectoral development initiatives na tumutugon sa mga ugnayan sa pagitan ng populasyon, kalusugan, at ang kapaligiran. Ang kanyang trabaho ay sumasaklaw sa mga sektor kabilang ang reproductive health at ang kapaligiran, na may pagtuon sa gawaing nakaharap sa bansa sa Africa at Asia. Bukod sa iba pang mga bagay, nagtrabaho siya sa community-based development bilang Peace Corps volunteer sa Thailand, nanguna sa isang inisyatiba sa pagbabago ng klima sa UNESCO, at pinamamahalaan ang mga programa sa kalusugan ng reproduktibo sa francophone Africa kasama ang Ipas. Si Tess ay mayroong Bachelor's in anthropology at French mula sa Dartmouth, at isang Master sa French na may pagtuon sa internasyonal na pag-unlad mula sa Middlebury.

Nakikipagsosyo ang USAID sa mga bansa sa buong sub-Saharan Africa upang mabawasan ang mga kahinaan sa pagbabago ng klima at gawing mas matatag ang mga ekonomiya at kabuhayan. Pagkikilala sa kumuha ng larawan: Mahal Ako ni Herve, USAID sa Africa.