Mag-type para maghanap

May-akda:

Timothy D. Master, MD, DTM&H

Timothy D. Master, MD, DTM&H

Punong Opisyal ng Agham, FHI 360

Timothy D. Master, MD, DTM&Si H ay Chief Science Officer sa FHI 360, Durham, North Carolina. Siya rin ay Adjunct Professor ng Epidemiology sa Gillings School of Global Public Health, Unibersidad ng North Carolina sa Chapel Hill. Pinangangasiwaan niya ang pananaliksik at mga programang nakabatay sa agham ng FHI 360 na isinasagawa sa Estados Unidos at sa pamamagitan ng mga tanggapan ng FHI 360 sa 50 mga bansa sa buong mundo. Sinabi ni Dr. Sumali si Mastro sa FHI 360 sa 2008 sumusunod 20 taon sa mga posisyon sa pamumuno ng siyentipiko sa US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ang kanyang trabaho ay tumugon sa pananaliksik at mga programa sa paggamot at pag-iwas sa HIV, TB, Mga STI at kalusugan ng reproduktibo, kabilang ang paglilingkod sa komite ng pang-agham na pamamahala para sa randomized na klinikal na pagsubok ng ECHO na nag-iimbestiga sa panganib at mga benepisyo sa pagkuha ng HIV para sa tatlong paraan ng contraceptive sa mga kababaihan sa Africa.

DMPA-IM, 2-rod levonorgestrel implant, at ang tansong IUD. pagkikilala sa kumuha ng larawan: Leanne Gray