Mag-type para maghanap

May-akda:

Thiaba Sembene

Thiaba Sembene

Tagapag-ugnay ng Lipunang Sibil, OPCU

Si Thiaba Sembene ay Civil Society Coordinator sa Ouagadougou Partnership Coordination Unit. Siya ay may malawak na karanasan sa adbokasiya para sa pagpopondo sa kalusugan at pagpapalakas ng organisasyon ng mga kababaihan at kabataang CSO.. Hinawakan niya ang posisyon ng Program Officer sa isang Network ng mga NGO para sa pagtatanggol sa mga karapatan ng kababaihan. Aktibista na nakatuon sa pantay na karapatan ng kababaihan- homeme, siya ay lumahok sa ilang mga pag-aaral tungkol sa kasarian at pagbabago sa lipunan.

Isang grupo ng mga taong Aprikano na nakaupo sa isang bilog
Panggrupong larawan ng civil society workshop